JKW-KABUM-19-DZA-001-024-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:27, 20 July 2021 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "<div class="wylie-content" " to "<div class="wylie-content"> ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


bon gter brgya rtsa'i gter 'byung gong lnga'i gsan tho las leb bshus byas pa zhig gda' ba der/ @#/_/bon kun grol ba'i bon gter brgya rtsa'i gter 'byung nyi ma'i dkyil 'khor du btags pa don gong lnga'i gsan tho las leb bshus byas pa zhig gda' ba der/__gter ston sangs rgyas bla ma ni/__li shu/__dran pa pad 'byung gsum gyi smon lam mtha' btsan lho bal du sangs rgyas sems dpa' bshes gnyen bla ma'i tshul du bzung ba a tsa ra dkon mchog grags pa/__pad ku rin chen/__nya mo mgon po gsum la a tsa ra mi gsum du grags pa des bsam yas nas mdo mngon sngags sems kyi bon sde pusti sum brgya dang bzhi bcu gdan drangs/__glo bo dge dkar nas mdo dang /__rgyud sde'i sgrom bu gnyis/__bsam yas mchod rten dmar po nas rin po che'i sgrom drug las sngags sde dang /__gso sbyong sogs sde drug pu sti lnga bcu tham pa spyan drangs te khams kyi dbu mchod phur pa 'bar la gnang tshul snang /___/__!_khu tsha ston pa ni/__bka' thang du ku tsha ston pa/__bon lugs/__khu tsha zla 'od/__chos lugs g.yu thog yon tan mgon po ste/__des lho spa gro gcal gyi brag nas gter sgrom khyad par can bzhi bton pa'i/__gshang las bon rgyu dang /__'bras bu/__lhun grub kyi sde gsum/__dril bu las gso dpyad bdud rtsi'i bum pa dang /__g.yu thog snying tig__/btsag cha las sman gyi rgyud bzhi/__gab rtse las gtsug lag rtsis kyi skor rnams byung /___/__!_grub thob dngos grub ni/__bon lugs/__ngom rta ra klu gong gi skye ba bzhed ston dngos grub tu grags/__des mkho mthing rnam snang ke'u tshang nas rdzogs chen bsgrags pa skor gsum dang /__sgo srung rta mgrin thugs ka nas rdzogs chen yang rtse klong chen sogs spyan drangs/___/__!_rig 'dzin rgod ldem ni/__bon lugs dbon sras khyung thogs sam/__dbyil ston he ru kar grags/__des dbus snying mdzod smug po nas bon rdzogs chen dang /__dran pa phyi nang gsang gsum/__ge khod/__stag lha sogs mang du spyan drangs/__grom pa rgyangs rta mgrin rgyab yol nas phur pa'i skor sogs kyis mtshon shin tu mang bar spyan drangs te/__'gro mgon bla ma'i rin po che dang /__sba ston rgyal ba shes rab gnyis la gnang skad/___/__!_ra shag chos 'bar ram/__bon lugs ra shag 'bum rje'am g.yung drung 'bar gyis nyang stod gnyan gyi se bo ri nas bon sems phyogs dang /__mchims phu nas bstan srung gi bon skor mang po spyan drangs/__sras g.yung drung rgyal mtshan sogs la gnang /___/__!_gter ston sum tshogs sam/__bon lugs gtsang gi ban+de gsum gyis yer pa zla ba phug nas bon nyid gdal 'bum sogs mang du bzhes pa stod lung pa lung ston 'od 'bar ram gnyags ston lha 'bar du grags pa la gnang ba nas dar/___/__!_khu tsha zla 'od kyi gter slob 'gar ston khro rgyal 'bum gyi spa gro skyer chu nas rdzogs chen lta ba klong brdal sogs spyan drangs/___/__!_gnyal pa nyi ma shes rab la/__bon lugs sprul sku go lnga 'phags pa'am/__dbang ldan gshen sras lha rjer grags pas/__khams kyi ke phu rag phram brag dkar nas rnam rgyal rgya nag ma'i skor sogs spyan drangs/___/__!__gu ru jo rtse'am/__li shu'i sprul pa gu ru rnon rtses rta nag dung bor brag nas pha rgyud sdong po dgu 'dus sogs mang du spyan drangs/___/__!_rdo rje gling pas spa gro stag tshang nas rdzogs chen gser thur dang /__tshe dbang bod yul ma/__dran pa yab sras kyi skor sogs spyan drangs/___/__!_sprul sku bstan gnyis gling pas tshe spungs g.yung drung gi shar nas rdzogs chen gser zhun skor sogs spyan drangs zhes snang zhing /__phyis kyi bdud 'dul/__klong gsal/__rig 'dzin chos rje gling pa sogs bon lugs kyi gter ston 'ga' la'ang bon gter ci rigs yod snang /__bon sangs gling gi tshe sgrub bai ro'i gong khugs dang /__kun grol gyi rtsa rlung mkha' 'gro gsang mdzod sogs bon gter rnams la bon chos mang po dang /__spyir yang bon du ming btags pa tsam las/__don chos su mngon pa'ang mang mod/__mtha' gcig tu 'thad ldan yin min ni kha tshon sus kyang gcod dka' bar gda' bas re zhig dbu ma'i lam du bzhag na legs par mngon no//____//_!