JKW-KABUM-02-KHA-002-014-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:43, 2 June 2022 by Mort (talk | contribs) (Mort moved page JKW-KABUM-02-KHA-002-012-wylie to JKW-KABUM-02-KHA-002-014-wylie without leaving a redirect)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


gsol 'debs 'chi med mtsho skyes ma/__ 'chi med mtsho skyes bla mas byin brlabs pa'i/_/bde chen pad+ma drwa ba mchog gi zhing /_/mkha' 'gro dgyes pa rwa me shA ra'i yul/_/rigs gsum sems dpa'i gnas mchog khyad par can/_/rten dang brten par bcas pa thams cad kun/_/dag pa rab 'byams ye shes 'khor lo dang /_/dbyer med mos gus gdung bas gsol ba 'debs/_/bar chad kun sol dngos grub char bzhin phobs/_/zhes pa'ang dad ldan gyi ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/__//_!