JKW-KABAB-20-WA-030-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:59, 13 July 2021 by Jeremi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


@#/__snyan brgyud ma mo'i mdos kyi las 'grigs bzhugs/__!__oM swa sti/__snyan brgyud ma mo'i mdos kyi skabs/__thog mar las gzhung bsrang*/__bzlas pa'i skabs dzaba? khang phyes nas/__mdos dkyil kyi gtor ma dang dbyer med du bzhugs par bsams la bzlas pa sgrub sngags gtsor gton dang*/__tshe sgrub bzlas dmigs bcas gzhung ltar/__las sbyor ting nge 'dzin gyi srung zlog byed na gshin rje'i thugs tig ltar gsal btab nas sgrub sngags la srung zlog gi sngags btags pa ci rigs zla/__ting nge 'dzin gyi bsad pa byed na/__dmigs pa gsal nas sgrub sngags la bsad mdos sngags dang e myag btags pa cung zad bzla zhing thun la'ang bsngags/__stong tshigs mchod bstod rjes gtor bsngo dang skong bshags sogs ci rigs bya/__tshogs yang dag ltar dang*/__spro na skong ba ci rigs bya/__de nas bsgral las mdor bsdus la/__hU~M/__chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha/__/ma mo rol pa'i dur khrod chen po nas/__/shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa/__/khrag 'thung yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod/__/zhes bskul/__gser skyems brlab/__rig 'dzin rtsa brgyud sogs la/__khyad par srid pa ma mo'i lha tshogs rnams/__gser skyems=__gzu dang dpang mdzod mngon spyod las la la bzhengs/__/nyams pa bsgral ba'i phrin las sgrub par mdzod/__/ma mo rol pa'i srung ma'i tshogs rnams dang*/__dregs pa'i bka' mnyan=__gser skyems sogs=__rnal 'byor bdag gi=__sa phyogs=__lo zla zhag sogs hom bskyed/__dgug gzhug spyi ltar mthar sgrub sngags la/__dgra bgegs gnod byed 'byung po gr-ih+Na sogs btags pa lan gsum/__e/__khro rgyal 'dus pa sogs thun brdeg/__phur pa thogs la/__hU~M/__nga ni mngon rdzogs khrag 'thung dpal/__/sras dang =__bka' sdod =__g.yas kyi phyag na lcags kyu thogs/__/g.yon gyi phyag na phur pa 'dril/__/lcags kyus zungs la phur pas thob/__/tshe bsod sgrub mchog rnams la bstims/__/rnam shes chos kyi dbyings su spor/__/sha khrag tshogs kyi mchod par bzhes/__sgrub sngags dang*/__e myag btags pa bzlas nas phur pas bsgral/__e:__mngon rdzogs khrag 'thung rol pa'i mtshon:__sogs kyis gtubs la zhal bstab bya/__de nas mdos kyi smad cha sngags drug phyag drug gis brlab/__hU~M hU~M hU~M:__nga ni bla med sogs kyis mdos mgron spyan drangs/__b+h+yo:__dang po ci yang sogs kyis phul/__grangs gsogs byin rlabs nas skong mdos dang*/__zlog mdos/__hU~M b+h+yo:__bde gshegs mthu stobs nus pa'i dpal:__mngon rdzogs rgyas po he ku ka:__yab yum sprul pa yang 'khor sogs:__srid pa ma mo'i lha tshogs rnams:__dbyings nas ye shes sogs gshin rje'i thugs tig ltar bskyed/__de nas bsang mdos/__b+h+yo:__dbyings nyid ma bcos sogs sngags bcas/__sgrub sngags mthar/__sarba maN+Da la hU~M badz+rod b+ha ba u ti?Sh+Tha hU~M/__zhes pas thor dkyil nam mkhar bteg__/hU~M b+h+yo:__chos nyid sogs nang sgo dbye dang*/__gser skyems dang bcas phyi sgo dbye/__'phang ba dngos ni/__lhag ma dang*/__srung ma'i gtor 'bul dang*/__chad tho sbrel mthar/__hU~M b+h+yo lcags saM b+han+d+ha'i snod nang du:__sha khrag dug mtshon gtor ma bshams:__snang srid gzhir bzhengs mdos chen po:__'phang ba mngon rdzogs rgyal pos 'phen:__dmigs pa dgra dang bgegs la gtad:__las ni nyams pa rdul du brlag:__dgra dpung bdun brgyud rtsad nas chod:__bgegs dpung thal ba'i rdul du rlog:__ming tsam med par phung du chug:__mngon spyod phrin las yongs rdzogs mdzod:__bsad mdos kyi sngags bcas 'phang*/__yang zlog pa/__brtan skyong*/__rta bro tshe 'gugs sogs spyi ltar bya'o/__/zhes pa'ang many+dzu g+hA+o Shas so/__/shu b+haM//__//