JKW-KABAB-20-WA-028-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:59, 13 July 2021 by Jeremi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


@#/__/snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tig gi phrin las dang dbang bskur ba'i lag len bklags chog tu bkod pa ma mo dgyes pa'i dga' tshal ces bya ba bzhugs so//__\u0f01\u0f83:__na mo gu ru a nu rta ra he ru kA ya/__snang srid yum mchog gsang ba'i mkha' dbyings su/__/rang rig ngo bo mngon gyur bla med dpal/__/mngon rdzogs rgyal po 'khor lo'i mgon po la/__/gus pas btud nas cho ga'i las khrigs dgod/__/snyan brgyud ma mo'i gnad tig lag tu len pa la nye bar mkho ba'i yig cha khrigs su bsdeb pa la gnyis/__phrin las kyi byang bu dang dbang bskur ba'i rim pa'o/__/dang po la gsum/__sngon 'gro dngos gzhi/__rjes kyi bya ba'o/__/dang po la yo byad kyi gshom ni/__dbang dang bsnyen sgrub mdos btang ba'i skabs rnams su so so la dgos pa'i dkyil 'khor dang rten mchod tshang bar bsham/__tshogs mchod lta bu'i phrin las dkyus tsam la rten ji ltar 'dzom pa bkram pa'i mdun du stegs gtsang mar sman gtor rak+ta/__chu gnyis nyer spyod tsam bsham/__sngon gtor/__tshogs kyi yo byad/__gtor 'bul sogs phrin las la dgos pa rnams tshogs par bya'o/__/sngon 'gro dngos la bdun/__thog mar tshig bdun dang brgyud pa'i gsol 'debs sngon du btang la skyabs su 'gro ba ni/__bla ma dpal chen mngon rdzogs rgyal po'i dkyil 'khor mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar bdag gzhan 'gro kun sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro bar mos la/__aH__skye ba med pa'i dbyings nyid las:__'gags med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__mngon rdzogs rgyal po he ru kar:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__lan gsum/__gnyis pa sems bskyed pa ni/__smon 'jug gi don yid la dran bzhin pas/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:__khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:__lan gsum/__gsum pa tshogs bsags pa ni/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bstan pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rangs:__dag pa mtha' bzhi'i dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__dzaHhU~M ba~M hoH__tshogs zhing rnams rang la thim par gyur:__bzhi pa bgegs bskrad pa ni/__bgegs gtor la chab bran la/__raM yaM khaM gis bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las/__b+h+rU~M las rang rang gi yid dang mthun pa'i snod rnams su khaM las gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa so so'i spyod yul bzhin tu 'char bar gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIH__lan gsum gyis brlab/__sarba b+hu ta A kar+Sha ya dzaHsa bgegs bkug__/sarba big+h+nAn na maHsarba sogs nas/__khaM grih+na daM ba l+yA di swA hA/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngo/__lnga pa bka' bsgo zhing mtshams bcad pa ni/__hU~M hU~M:__glo bur ltar snang 'khrul pa'i bgegs:__rang grol gnyug ma'i klong du dengs:__phyi nang gzhan gsum dbyer med pa:__rdo rje'i srung 'khor chen por grub:__badz+ra rak+Sha tiSh+Than+tu:__drug pa byin 'bebs pa ni/__oMH__sngon gyi thugs dam chen po yis:__'gro rnams yongs su sgrol ba'i phyir:__dpal chen lha sngags ye shes kyis:__mchog thun grub pa'i byin chen phobs:__oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__dz+nyA na A be sha ya a:__bdun pa mchod rdzas byin brlab pa ni/__oM AHhU~M:__dbyings kyi snod du rig pa'i bcud:__'dod yon rgya mtsho'i sprin 'phro ba:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__'phel 'grib bral ba'i rgyan du shar:__oM sarba pU dza AHhU~M:__gnyis pa dngos gzhi la'ang bdun las dang po dam tshig gi 'khor lo bskyed pa ni/__aH__stong pa de bzhin nyid dbyings la:__gsal ba kun snang btsun mo'i 'phrul:__zung 'jug shin tu phra ba yi:__rtsa rlung thig le'i dwangs ma hU~M:__nam mkha'i dkyil du nyi ltar shar:__de las rig pa'i rtsal 'phros pas:__me chu rlung gi bskal pa stong :__cir yang mi dmigs stong nyid kyi:__rol pa mkha' rlung me chu sa:__yum lnga'i b+ha ga gsang ba'i dbus:__ze'u 'bru lhun po brjid chags steng :__byang chub sems kyi gzhal med khang :__dud khrod 'jigs pa'i bkod pa rdzogs:__dbus su pad nyi dregs pa'i steng :__snying po'i srog las lha skur bzhengs:__bdag nyid mngon rdzogs he ru ka:__mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog:__'od zer kha dog cir yang 'gyur:__rdo rje'i bya khyung zhing dbyug thogs:__nyid zhi bde mchog mu kha le:__kha T+wAM thod khrag bsnams pas 'khril:__dregs pa ru tra'i dpung bcom pa'i:__longs spyod chen po'i rgyan gyis brjid:__zhabs bzhi dor stabs bde nyams kyis:__me phung 'khrug pa'i klong na gsal:__dag pa'i rtsa rlung thig le'i khams:__bsam mi khyab pa'i cho 'phrul las:__rtag pa'i rgyal mo rigs lnga dang :__rje mo dman mo sgo skyong sogs:__snang srid ma mo'i dkyil 'khor pa:__bde drod gzi byin 'bar bar bzhugs:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wam:__a nu rA ga ya hoH__a nu rA ga ya miH__dzaHhU~M ba~M hoH__a ho a ho a hoH__rol pa chen po'i gar dang ni:__rdo rje bde chen gsang ba'i glu:__bzod med bde ba'i nyams 'gyur gyis:__sras bcas rgyal ba zhi khro dang :__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma'i:__thugs rgyud rang dbang med par bskul:__snod bcud dwangs ma mer mer g.yos:__dregs pa'i srog rtsa gnad nas bzung :__thams cad th-ig le 'od lnga'i mdangs:__ye shes chen po'i srog tu bsdus:__dam tshig ye shes ro mnyam pa:__srid zhi'i spyi dpal gcig tu rdzogs:__gnyis pa dbang bskur rgyas gdab ni/__sku gsung thugs ni rdo rje gsum:__ye shes lnga yi rang dbang thob:__oM AHhU~M:__hU~M oM trA~M hrIHAH__gsum pa ye shes kyi dkyil 'khor gzhug pa ni/__hU~M:__dbyings las ye shes rang shar ba'i:__dpal chen lha tshogs gnyis med gshegs:__dam ye ro mnyam ngang du bzhugs:__rang bzhin yongs shes phyag gis 'dud:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__sarba sa ma ya dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Than+tu:__a ti pU ho:__na ma d+hi:__bzhi pa mchod pa ni/__oM:__yul la dbang pos mtshams sbyar ba'i:__cir snang nyer spyod 'dod yon sprin:__sman raka gtor tshogs bsam mi khyab:__bde stong rol pa'i rgyan tu mchod:__sarba pU dza sa ma ya hoH__lnga pa bstod pa ni/__hU~M:__chos dbyings skye ba med pa las:__rig pa ye shes longs spyod rdzogs:__gang 'dul sprul pa'i skur ston pa'i:__he ru ka la phyag 'tshal bstod:__drug pa gsal brtan dag gsum gyi ting nge 'dzin bsgom zhing lus sbyang sngon du 'gro bas stong ra'i nang du rtsa 'khor lha tshogs dang bcas pa gsal zhing phra mo'i thig ler sems 'dzin pa'i tshul nus na gzhung ltar bya/__bdun pa bzlas pa'i rnal 'byor la gnyis/__bsnyen pa dang sgrub pa'o/__/dang po ni/__mi bskyod he ru ka dpal gyi:__thugs kar bde stong nyi zla'i sbubs:__mar me ltar 'bar hU~M yig gi:__nA da'i sprin las sngags kyi phreng :__bde ba'i srog dang ldan par 'phros:__zhal sbyor bar nas mgal me ltar:__'khor ba'i 'od kyis thugs rgyud bskul:__bde chen ye shes nyams 'bar nas:__a haM sngags kyi rang sgra yis:__'khor 'das khams kun dbang med g.yo:__bde ba mer mer 'od du zhu:__snying dbus mi shigs thig ler thim:__ye shes gzi byin 'bar bar bsam/__oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__zhes bzla/__gnyis pa ni/__bde ba'i lcags kyus rab 'byams kyi:__snang srid ma mo'i srog nas drangs:__'jig rten las dang ye shes kyi:__dngos grub ma lus thob par bsam:__oM gu h+ya dz+nyA na shrI he ru ka gu h+ya dz+nyA na kro d+hI shwa rI staM:__ma mo yo gi ni ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes bzla/__khyad par las kyi ma mo gcun pa'i man ngag gi bzlas pa ni/__rlung nang du 'jug pa oM zhes drangs/__gnas pa'i tshe AHzhes pa la sems yun ring du bzung*/__phyi la hU~M zhes 'phang*/__de rnams kyang kha dog dkar dmar mthing gsum dang so so'i sgra gdangs la sems gtad/__'byongs nas 'byung gnas gsal ba'i nyams shar na bum can gyi rlung dang sbyar bar gsungs grangs tshad ni bsnyen pa 'bum phrag bco lnga/__las sgrub sngags 'bum phrag bzhi bzla bar gsungs pa'o/__/stong tshigs mchod bstod spyi ltar 'bul/__tshe sgrub sbyor ba tshe 'brang sogs rten bsham la/__b+h+rU~M:__snying po thugs kyi thig le ru:__tshe yi ngo bo b+h+rU~M ljang gu:__srog gi phreng ba rgyud gsum po:__'od zer gzha' tshon drwa ba can:__nyi zla'i ga'ur rgyas gdab pa:__spros pas nam mkha' gang ba'i 'od:__ye shes las dang 'jig rten gyi:__srid pa ma mo'i sprin phung 'phro:__bsdus pas bla tshe chad nyams dang :__srid zhi'i dwangs bcud dbang med phrogs:__bdud rtsi'i bcud kyis rab tu gtams:__snying po tshe yi ngo bor thim:__rtsa yi gsos gyur lang tsho 'bar:__rlung gi srog brtan rdo rje'i tshe:__thig le mi 'gyur gzhom du med:__ye shes snying po'i dbyig tu gyur:__oM gu h+ya dz+nyA na shrI he ru ka gu h+ya dz+nyA na kro d+hI shwa rI staM:__ma mo yo gi ni ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__badz+ra dz+nyA na bin+d+hu A yu She swA hA:__zhes btags pa bzla/__grangs tshad ni khri 'bum bye ba brda rtags dang sbyar bar gsungs/__thun mthar pho nya bskul ba ni/__hU~M:__dam tshig chen po'i dus la babs:__'khor 'das ma tshogs las la bzhengs:__sgrub pa chen pos stong gsum khengs:__srid zhi'i dwangs bcud dbang med phrogs:__bla tshe yar ba rang sor chud:__srog rlung dbang thang nyams pa gsos:__rgas pa med pa rdo rje'i lus:__'gyur ba med pa gnyug ma'i srog:__'pho ba med pa dbyings kyi tshe:__mi 'gyur mi shigs dngos grub stsol:__ces 'khor 'das kyi tshe bcud bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim par bsam/__chos gter srung ma'i gtor chog byed na 'dir sbyar/__thun mtshams tshogs kyi mchod pa ni/__tshogs kyi dam rdzas ji ltar 'byor pa bshams la byin brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M:__dbyings rig zung 'jug me rlung chus:__tshogs rdzas dngos 'dzin bsreg gtor bkrus:__stong nyid b+han+d+har bde ba che'i:__tshogs kyi 'du ba rgya mtshor gyur:__oM AHhU~M:__lan gsum tshogs zhing drangs pa ni/__hU~M hU~M:__dag mnyam chos sku'i klong yangs nas:__kha sbyor rtsal 'chang he ru ka:__bla na med pa'i mngon rdzogs rgyal:__tshur gshegs tshogs kyi 'du bar spyon:__e h+ye hi badz+ra sa ma dzaH__dang po mchod bshags bsgral bstab ni/__oM AHhU~M:__dngos yid dam tshig rdzas kyis mchod:__nyams chag sdig ltung snying nas bshags:__gzung 'dzin 'khrul pa bsgral ba'i tshogs:__khrag 'thung chen po'i zhal du sbyor:__sa ma ya pU dza hoH__skong ba spro na skabs 'brel 'dir sbyar/__bar pa nang gi tshogs su rol pa ni/__oM AHhU~M:__phung po khams dang skye mched kun:__gdan gsum yongs rdzogs dkyil 'khor te:__bza' bca' btung ba'i longs spyod kun:__rdo rje'i dam tshig chen por rol:__a la la hoH__tha ma lhag ma ni/__byin rlabs spyi ltar byas la/__pheM pheM:__dpal gyi bka' sdod pho nya'i tshogs:__lhag ma'i longs spyod 'di bzhes la:__gzung 'dzin 'khrul pa zhi ba dang :__rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:__de'i rjes 'brel du chad mdo btang ba ni/__hU~M:__sngon tshe bla med he ru kas:__chos nyid rang sgras gsang chen rgyud:__ston 'khor dgongs pa dbyer med du:__byin gyis brlab cing gsungs pa'i tshe:__g.yar dam bzhes pa'i srung ma dang :__rjes 'jug rig 'dzin grub pa yi:__dam tshig gnyer du gtad pa kun:__dgra bgegs sha khrag gtor ma bzhes:__rnam bzhi'i las kun grub pa dang :__bstan pa dar ba'i phrin las sgrubs:__brtan ma bskyong ba ni/__b+h+yo:__bod khams skyong ba'i brtan ma'i tshogs:__'dir gshegs bshal chu'i bdud rtsi bzhes:__gangs can mtha' dbus bde ba dang :__bshad sgrub bstan pa rgyas par mdzod:__ma ma hrIM hrIM ba liM ta khA hi:__gtor mnan bya ba ni/__gtor gzhong 'og tu dgra bgegs bkug la/__hU~M:__rnam thar gsum dang ldan pa'i dbyings:__glo bur 'khrul pa'i dam sri mnan:__rig pa ye shes bro brdungs pas:__'bar ba'i brtul zhugs yongs su rdzogs:__sa ma ya ho ho:__gsum pa rjes su bya ba la bdun las dang po gtang rag mchod bstod phrin las ltar bya/__gnyis pa dngos grub blang ba ni/__oM:__dbyings kyi ngang du 'khrul pa zhi:__rig pa'i rtsal las ye shes rgyas:__rlung sems dbang 'dus bzung 'dzin thul:__mchog dngos 'grub pa'i byin rlabs stsol:__ma hA pa ra ma sid+d+hi hU~M:__gsum pa nongs bshags bzod gsol ni/__ma rnyed yongs su sogs dang yig brgya lan gsum brjod/__bzhi pa dkyil 'khor sogs rten yod na tshogs mgron sogs brtan bzhugs bya/__med na gshegs gsol/__lnga pa bdag bskyed bsdu ldang ni/__a a aH__lhar snang rig rtsal dbyings su thim:__dbyings rig 'du 'bral med pa'i ngang :__bde stong zung 'jug rtags kyi sku:__phyag rgya chen po'i rol par shar:__phaT phaT phaT:__drug pa bsngo smon ni/__hoH__bsod nams ye shes tshogs gnyis kyis:__'gro rnams sgrib gnyis yongs dag nas:__kha sbyor bzhi ldan mngon rdzogs rgyal:__he ru ka dpal myur 'grub shog:__bdun pa bkra shis brjod pa ni/__oM:__dbyings kyi ngo bo chos sku gdod ma'i mgon:__rig pa rang snang dpal chen longs spyod rdzogs:__dbyings rig zung 'jug rtsa brgyud bla ma yis:__mchog thun dge legs 'grub pa'i bkra shis shog:__ces sogs theg chen thun mong ma yin pa'i bsngo smon dang shis brjod tshig phreng rgyas par spel lo/__gnyis pa 'di nyid kyi gdams pa'i 'jug sgo dbang bskur ba'i rim pa la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__stegs bu'i dbus su ras bris kyi dkyil 'khor bkram/__ma 'dzom na maN+Dal la tshom bu mthing nag gcig bkod pa'i steng du khri'ur khar gsang bum thod pa mtshan ldan la a mr-i tas bkang ba dar mthing nag gis bkab la bzhag__/mdun ngos sogs su/__thod sku/__sngags byang dang phreng ba/__shel rdo'am tsit+ta/__bdud rtsi chos sman/__gtor snod du ri rab bang rim bzhi'i steng du dpal bshos/__g.yas g.yon tu sman raka__/rgyab ngos su nam mkha' btsugs pa'i mdos rnams dang*/__rgyab mdun gang bder/__tshogs la mthun sdeb kyi tshe 'brang*/__tshe chang tshe ril bcas bkod/__mchod pa'i sman gtor rak+ta/__chu gnyis nyer spyod spyi mthun bsham/__las bum gtor 'bul tshogs mchod sogs phrin las la dgos pa'i yo byad rnams tshogs par bya'o/__de nas dbang don sgrub mchod ni brgyud 'debs skyabs sems nas brtsam las byang mthar chags su btang*/__bdag mdun dbyer med du bskyed/__bzlas pa'i dbur dzaba? khang phyes la bsnyen pa dang sgrub sngags mang du bzla/__rdor bzlas ma grub kyang chog__/tshe sgrub kyi dmigs bzlas bya zhing mchod bstod 'bul la tshe 'gugs btang*/__srung ma'i gtor chog dang tshogs bsgral bstabs kyi bar du bya/__las bum du dbyings phyug ma'i bskyed bzlas bya/__rig pa'i me tog dor la gnang ba zhu'o/__/gnyis pa dngos gzhi dbang bskur ba'i rim pa la/__slob ma rnams khrus bya/__bgegs bskrad cing srung 'khor bsgom/__me tog bkye bsdu dang sems bskyed gsal gdab/__chos bshad khyad par/__de'ang chos kyi dbyings gdod nas rnam par dag pa'i rang rtsal byang chub sems kyi rol pa shin tu phra ba'i rtsa rlung thig le las rags par khams gsum kyi snod dang bcud du snang ba thams cad kun bzang mu kha le'i mkha' klong dbyings gsum gyi rang bzhin du ye nas shar ba la rang byung rig pa rang sa zin nas ye shes chen po'i rtsal rdzogs pa dpal bla na med pa'i he ru ka mngon rdzogs rgyal pos ye shes kyi ma mo sku las sprul/__las kyi ma mo rnams dam la bzhag ste rgyud sde mtha' yas pa gsungs/__rig 'dzin rtsal 'chang rnams kyis de la brten nas lung dang man ngag gi rim pa ji snyed byung ba thams cad 'phags yul du slob dpon d+ha na saM skr-i ta dang gangs can gyi ljongs su dpal he ru ka rdo rje thod phreng rtsal gyis spel bar mdzad cing*/__'brog mi dpal gyi ye shes sogs bka' nas bka' brgyud pa dang*/__sprul sku+u ra shag chen po'i zab gter las byon pa sogs sngon dus ma mo rol pa'i bshad sgrub phrin las shin tu dar bas gangs can bstan 'gro'i bde skyid bde skyid sprin bral yar zla'i dpal ltar rgyas par gyur kyang deng sang mtshan tsam gyi lhag mar gyur cing snyigs ma'i rtsal shugs je rgyas su gyur pa'i skabs 'dir rtsa ba'i gzhung nyid las/__srid pa ma mo'i tan+t+ra'i bcud:__snying po mchog gi thig le 'di:__slob dpon d+ha na saM skr-i tas:__nyi ma 'od zer bdag la stsal:__ma 'ongs bskal pa'i tha ma ru:__chos byed dmod cing sdig byed bstod:__bzang po'i drin lan ngan gyis 'jal:__mna' dang chad la cir mi sems:__mi dge 'jol nyog spyod pa dang :__sngags kyi 'da' dka'i sa ma ya:__khrel med chu la bskyur ba'i dus:__srid pa'i ma mo thams cad 'khrugs:__nad mug mtshon gyi bskal ngan ldang :__mtha' bzhi'i 'byung po dbus su lhags:__kla klos bstan zhabs sdud nye'i tshe:__las 'phro can la dngos su ston:__des kyang rang gi snying la bzhag:__dus la babs na gsang ste spel:__rang gzhan mang po'i don du 'gyur:__zhes gsungs pa ltar ma mo rol pa'i rgyud lung man ngag mtha' dag gi yang snying bcud du dril ba'i gnad kyi ti ka 'di nyid mkhas shing dngos grub brnyes pa thams cad kyi spyi rje/__sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' gter chos sgo rab 'byams kyi bka' babs chen po bdun bzhugs pa'i nang tshan zab mo snyan du brgyud pa'i chos skor las byon pa ste/__de'ang mdo khams yon tan gnas lnga gcig 'dus rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bzhugs pa'i skabs su dag pa'i snang ba 'byams klas pa'i ngang*/__dur khrod chen po bsil tshal rang byung mchod rten bde byed brtsegs pa'i drung du bka' babs rig 'dzin chen po rnam pa dgus byin gyis brlabs shing rgyud dang sgrub sde'i gdams pa'i snying po rnams kun 'dus rig 'dzin pad+ma bde ba chen po ye shes sku'i rnam rol gcig nyid du mar 'char bas so sor stsal ba las/__'dir slob dpon chen po d+ha na saM skr-i tas byin gyis rlabs shing rnal 'byor gyi dbang phyug nyi ma 'od zer gyis snyan brgyud du stsal ba ste/__'di'i dgos pa'ang gzhung las/__rang don nyams blangs bar chad zhi:__gzhan don las sbyar gtan du phan:__zab don snying po'i gsang ba la:__rtse gcig bsgoms pas 'ja' lus sku:__zla ba drug gis nges par 'thob:__de phyir shin tu gces pa'i don:__snying gi ti la ka ru zungs:__zhes bsngags pa don dang ldan pa'i srid pa ma mo'i gnad tig gi smin byed sgrub pa la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/slob dpon dpal chen he ru ka mngon rdzogs rgyal por dngos su gsal ba la mos gus drag pos thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__hoH__'byung lnga'i khyab bdag rtag pa'i ma:__dgyes rol he ru ka dpal che:__dam tshig gsang ba'i mkha' klong du:__bde chen bdud rtsi dbab par mdzod:__lan gsum/__dpal chen mngon rdzogs rgyal po rang snang ye shes kyi dkyil 'khor la rtsa gsum rgyal ba chos srung dang bcas pa mkha' khyab tu bzhugs pa la bdag sogs sems can thams cad deng nas byang chub ma thob kyi bar du rtse gcig gus pa chen pos skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__aH__skye ba med pa'i dbyings nyid las:__'gags med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__mngon rdzogs rgyal po he ru kar:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__lan gsum/__pha mar gyur pa'i mkha' mnyam kyi 'gro ba mtha' dag he ru ka'i go 'phang mchog la dgod par bya/__de'i ched du gsang ba'i dkyil 'khor chen por smin byed zab mo'i skor zhugs shing lam rim pa gnyis kyi rnal 'byor la brtson par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:__khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__zhing mchog dam pa de dag gi spyan sngar tshogs gnyis bsags shing sdig sgrib sbyang ba dang dge rtsa yongs su spel bar byed pa'i don dang ting nge 'dzin rjes su dran pas rgyun bshags yan lag brgyad pa 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bstan pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rangs:__dag pa mtha' bzhi'i dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__dbang gi gzhi dgod cing ye shes pa'i byin rlabs dbab pa'i slad du khyed rang rnams lus ngag yid gsum gcun la dmigs pa 'di rtse gcig tu sgoms shig__/oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85haM:__dbyings stong pa nyid yum gyi mkha' klong chen por bde stong ye shes kyi snang char khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma nyi ma dregs pa bsnol ba'i gdan gyi steng du rang rig pa'i ngo bo hU~M mthing nag las khyed rang dpal chen he ru ka mngon rdzogs rgyal po sku mdog mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog can las kha dog sna tshogs pa'i 'od zer cir yang 'gyur ba/__khro zhing sgeg la chags pa'i nyams can/__phyag g.yas pas rdo rje'i bya khyung dang g.yon pas zhing gi dbyug to phyar ba/__dpal gyi chas bcu dang dur khrod kyi chas brgyad kyis brgyan pa/__yum nyid zhi bde mchog mu kha le mthing skya kha T+wAM ga dang thod khrag bsnams nas 'khril ba/__zhabs bzhi 'dor stabs me dpung 'khrugs pa'i klong na gsal bar gyur pa'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po rnams kyis mtshan pa dang*/__slob dpon dpal chen he ru ka yab yum mnyam par sbyor ba'i mkha' gsang las bde ba'i sgra dang 'od zer gyis snang bas chos kyi dbyings kun tu khyab pa 'phros pas bsgom pa dang 'dra ba'i ye shes sems dpa' dang*/__rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa rnams kyang dpal chen mngon rdzogs rgyal po'i sku gsung thugs kyi phyag rgya'i rnam par kha char bu yug 'tshubs pa ltar byon nas khyed rang rnams la thim pas byin gyis brlabs pa'i mos 'dun drag tu mdzod cig__/spos rol dang*/__oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__dz+nyA na badz+ra A be sha ya a AH__brjod la dbab/__ye shes pa'i byin rlabs kyi rgyun byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas par mos shig__/tiSh+Tha badz+ra/__zhes rgya gram mgor bzhag__/dbang dngos gzhi la bum pa gsang ba sher ye bzhi pa rnams dang mtha' rten rnam pa lnga'i dbang rnams rim par 'byung ba las dang po bum dbang gi slad du dmigs pa 'di ltar du mdzod/__slob dpon dpal he ru ka'i thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas dbang gi lha nam mkha' gang bar sad pa rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas gsang ba'i bum pa dpal chen he ru ka'i rten dang brten pa yongs su rdzogs pa'i ngo bos dbang bskur bar mos shig__/b+han+d+ha spyi bor bzhag la/__oM:__lnga ldan yum gyi b+han+d+ha ru:__mngon rdzogs sprul par bcas pa bzhugs:__byang chub thig le gcig tu rdzogs:__rdo rje rgyal por khyod dbang bskur:__gu h+ya ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM:__des bum pa'i dbang thob:__lam bskyed rim bsgom pa la dbang :__lta ba ngo bo nyid gsum mngon du byed pa dang grub mtha' 'khor 'das dbyer med snyogs/__'da' ka 'od kyi gong bu sgras 'pho bar dbang*/__'bras bu rang bzhin lhun grub kyi sprul sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsang ba'i dbang gi slad du/__bla ma dpal chen po yab yum snyoms par zhugs pa'i bde chen byang chub sems kyi bdud rtsi'i rgyun pad+ma b+hany+dza'i bcud du bskyil ba khyed rang rnams kyi mgrin par myang bas lus thams cad bde bas gang bar mos shig__/thod pa'i bdud rtsi sbyin la/__AH__rtsa srog tsit+ta'i rgyun las drangs:__mchog gi bdud rtsir ro mnyam bskyil:__dkar dmar lhag pa'i dam tshig rdzas:__dpa' bo chen po'i lce la bzhag:__gu h+ya sa ma ya a b+hi Shiny+tsa AH__des gsang ba'i dbang thob/__lam bdag byin rlabs pa bsgom pa la dbang*/__lta ba rang byung ye shes mngon du byed pa dang*/__grub mtha' ma 'dres pa yongs rdzogs snyogs/__'da' ka dpe'i 'od gsal du 'pho ba la dbang*/__'bras bu rang bzhin lhun grub longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa shes rab ye shes kyi dbang gi slad du/__rnam med bde ba chen po'i ye shes rnam bcas phyag rgya'i gzugs su shar ba rigs can mchog gi mtshan nyid rdzogs pa'i pho nya gzhon nu ma gtad pa dang 'du shes gsum ldan gyis snyoms par zhugs pas yas bab rgyu dang mas brtan 'bras bu'i dga' ba bzhi'i mthar lhan skyes dpe'i 'od gsal mngon du byas par mos shig__/rig tsaka gtad la/__hU~M:__'di ni 'byung ba lnga yi bdag:__srid zhi'i spyi dpal chen mo ste:__lus ngag 'dod pa mnyam ldan pas:__lhan cig skyes dga' bslab par gyis:__gu h+ya su kha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des shes rab ye shes kyi dbang thob/__dkyil 'khor 'khor lo thabs kyi lam bsgom pa la dbang*/__lta ba lhan skyes ye shes mngon du byed pa dang*/__grub mtha' bde stong rgya chung bar snyogs/__'da' ka rdo rje sems dpar 'pho ba la dbang*/__'bras bu rang bzhin lhun grub chos sku 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/bzhi pa tshig dbang rin po che'i slad du/__sngar dpe las skyes pa'i lhan skyes bde ba chen po'i rang ngo bltas nas mnyam par bzhag pas dpe bral rang byung gi ye shes smra bsam brjod pa las 'das pa 'od gsal chos kyi sku'i dgongs pa'i rang mdangs bskyang bar mdzod cig__hoH__ltos shig cir yang grub pa med:__grub pa med pa'i sems nyid la:__bde ba'i rol rtsal mkha' dang mnyam:__yang dag nges don rtogs par gyis:__gu h+ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a a a:__des bzhi pa tshig dbang rin po che thob/__lam rdo rje rba rlabs bsgom pa la dbang*/__lta ba chos rnams rnam dag mngon du byed pa dang*/__grub mtha' bde stong rgya che ba snyegs/__'da' ka phyag rgya chen por 'pho ba la dbang*/__'bras bu rang bzhin lhun grub ngo bo nyid sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/de rnams kyis dbang gi dngos bzhi grub/__mtha' rten rjes su gnang ba la rnam pa lngar yod pa las dang po sku phyag rgya'i rjes su gnang ba'i slad du dkyil 'khor gyi dpal he ru ka'i sku las ye shes kyi sku lus kyi dkyil 'khor dang bcas pa 'phros/__khyed rang gi spyi bo nas zhugs te thim pas phung khams skye mched thams cad lha sku phyag rgya chen por gnas gyur/__snang ba thams cad lha'i 'khor lor shar bar gyur par mos shig__/thod sku spyi bor bzhag la/__oMH__bla na med pa'i he ru ka:__'byung ba lnga bdag ma mo'i tshogs:__ye shes las dang 'jig rten gyi:__rdo rje'i sku yi dbang bskur ro:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__gnyis pa gsung snying po sngags kyi rjes su gnang ba'i slad du dkyil 'khor gyi dpal he ru ka'i mgrin pa nas bsnyen sgrub sngags kyi phreng ba 'od zer dang bcas pa 'phros/__khyed rang gi mgrin par thim pas srog rtsol rlung gi rgyu ba thams cad rdo rje'i sngags su gnas gyur/__sgra grags thams cad mi shigs nA da'i rang sgrar 'char bar gyur par mos shig__/sngags byang dang phreng ba mgrin par bzhag la/__AH__'jig rten rtsa la las rlung sngags:__thig le yi ge'i gzugs su shar:__rtag tu chu bo'i rgyun bzhin zlos:__rdo rje'i gsung mchog thob par 'gyur:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__gsum pa thugs ye shes chen po'i rjes su gnang ba'i slad du/__dkyil 'khor gyi dpal he ru ka'i thugs las 'od zer gyi gong bu kha dog lnga ldan tsit+ta'i dbyibs can 'phros/__khyod rang gi snying dbus su thim pas ngar 'dzin gyi rtog pa rig stong 'od gsal chen por gnas gyur/__rtog tshogs thams cad ye shes kyi 'khor lor 'char bar gyur par mos shig__/tsit+ta 'am shel rdo snying gar bzhag la/__hU~M:__tsit+ta rang byung gsang ba'i sbubs:__ye shes gcig las 'gyur ba med:__'di nyid bsgoms pa'i rnal 'byor pa:__rdo rje snying po'i thugs su 'gyur:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bzhi pa yon tan bdud rtsi'i rjes su gnang ba'i slad du/__tshul bzhin du sbyar nas bsgrubs pa'i myong grol bdud rtsi ra sa ya na dam tshig gi rdzas su brten pas spangs rtogs 'bras bu'i yon tan 'bad med du rgyas par mos shig__/chos sman sbyin la/__swA:__myong bas grol ba'i bdud rtsi ni:__dran pa tsam gyis bde chen skye:__sngags kyi dam tshig 'di spyod la:__'bras bu'i yon tan rgyas par gyis:__gu Na a b+hi Shiny+tsa swA:__lnga pa phrin las mdos gtor gyi rjes su gnang ba'i slad du/__snod bcud yongs rdzogs kyi mdos gtor sman rag phyag tu gtad pas srid pa ma mo rol pa'i phrin las rnam pa bzhi la rang dbang thob par gyur par mos shig__/mdos raka gtad la/__hAH__snang ba gzhir bzhengs mdos su byas:__srid pa sman dang rak+tar bskyil:__snod bcud yongs rdzogs mdos chen pos:__phrin las rnam bzhi sgrub par gyis:__karma a b+hi Shiny+tsa hA:__de rnams kyi rjes 'brel du bkra shis tshe'i dbang dang dngos grub sbyin pa la/__khyed rang rnams dpal chen mngon rdzogs rgyal por gsal ba'i thugs kar tshe rten nyi zla'i gwa'u'i dbus su dwangs srog b+h+rU~M yig ljang gu 'od zer gyi phreng ba can tu gsal thob/__slob dpon dang dkyil 'khor pa'i thugs ka nas 'od zer dmar po lcags kyu'i dbyibs can dang*/__ye shes las dang 'jig rten gyi srid pa ma mo'i tshogs nyi zer gyi rdul lta bur spros pas/__khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba thams cad dang*/__'khor 'das brtan g.yo'i bcud dang dwangs ma thams cad 'chi med bdud rtsi'i rnam par bkug__/khyed rang rnams kyi snying ga'i tshe rten dang mdun gyi sgrub rdzas la sib sib thim par mos shig__/pho nya bskul ba ni mda' dar g.yab la/__hU~M:__dam tshig chen po'i dus la babs:__'khor 'das ma tshogs las la bzhengs:__sgrub pa chen pos stong gsum khengs:__srid zhi'i dwangs bcud dbang med phrogs:__bla tshe yar ba rang sor chud:__srog rlung dbang thang nyams pa gsos:__rgas pa med pa rdo rje'i lus:__'gyur ba med pa gnyug ma'i srog:__'pho ba med pa dbyings kyi tshe:__mi 'gyur mi shigs dngos grub stsol:__oM gu h+ya dz+nyA na shrI he ru ka gu h+ya dz+nyA na kro d+hI shwa rI staM:__ma mo yo gi ni ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__badz+ra dz+nyA na bin+d+hu A yu She swA hA:__tshe 'brang dpal chen por gsal ba'i gnas gsum nas 'od zer bdud rtsi'i rgyun byung*/__khyed rang gi gnas gsum du zhugs te lus thams cad gang bas rtsa rlung thig le sgrib bral du byas/__sgo gsum mi shigs rdo rje gsum gyi rang bzhin du gyur/__dwangs ma snying ga'i tshe rten la thim/__nyi zla'i gwa'u kha bsgrigs/__'od zer rdo rje'i drwa bas 'gyur med du rgyas gdab par mos shig__/tshe 'brang spyi bor bzhag la/__b+h+rU~M:__'chi med bcud kyis gtams pa yis:__dngos grub mchog gi tshe dang dpal:__sgrub pa'i rdzas la brten nas kyang :__sgrub mchog srog gi thig ler stsol:__A yur+dz+nyA na sid+d+hi hU~M:__zhes brjod cing tshe ril dang tshe chang yang sbyin/__mtshams sbyor spyi mthun byas la shis brjod kyi tshig phreng ci rigs brjod/__de dag gis srid pa ma mo'i gnad tig smin byed rjes 'brel bcas tshang bar grub pa lags/__de'i grol byed khrid kyi rim pa zab mo zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__de'ang rtsa ba'i gzhung nyid las gsal zhing rgyas par bstan pa 'di la rtse gcig tu gsan par zhu/__'dod pa'i khams ni rtsa yin te:__rags pa dbyibs kyi lus su snang :__de yi zhen pa sbyang ba'i slad:__snod bcud dag pa'i dkyil 'khor bsgom:__a:__stong pa de bzhin nyid dbyings ma:__gsal ba kun snang btsun mo'i 'phrul:__zung 'jug shin tu phra ba yi:__rtsa rlung thig le'i dwangs ma hU~M:__nam mkha'i dkyil du nyi ltar shar:__de las rig pa'i rtsal 'phros pas:__me chu rlung gis bskal pa stong :__cir yang mi dmigs stong nyid kyi:__rol pa mkha' rlung me chu+u sa:__yum lnga'i b+ha ga gsang ba'i dbus:__ze'u 'bru lhun po brjid chags steng :__byang chub sems kyi gzhal med khang :__dur khrod 'jigs pa'i bkod pa rdzogs:__dbus su pad nyi dregs pa'i steng :__snying po'i srog las lha skur bzhengs:__bdag nyid mngon rdzogs he ru ka:__mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog:__'od zer kha dog cir yang 'gyur:__rdo rje'i bya khyung zhing dbyug thogs:__nyid zhi bde mchog mu kha le:__kha T+wAM thod khrag bsnams pas 'khril:__dregs pa ru dra'i dpung bcom pa'i:__longs spyod chen po'i rgyan gyis brjid:__zhabs bzhi dor stabs bde nyams kyis:__me dpung 'khrugs pa'i klong na gsal:__dag pa'i rtsa rlung thig le'i khams:__bsam mi khyab pa'i cho 'phrul las:__rtag pa'i rgyal po rigs lnga dang :__rje mo dman mo sgo skyong sogs:__snang srid ma mo'i dkyil 'khor pa:__bde drod gzi byin 'bar bar bzhugs:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya ho:__a nu rA ga yA mi:__dzaHhU~M ba~M ho:__a ho a ho a ho:__rol pa chen po'i gar dang ni:__rdo rje bde chen gsang ba'i glu:__bzod med bde ba'i nyams 'gyur gyis:__sras bcas rgyal ba zhi khro dang :__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma'i:__thugs rgyud rang dbang med par bskul:__snod bcud dwangs ma mer mer g.yos:__dregs pa'i srog rtsa gnad nas bzung :__thams cad thig le 'od lnga'i mdangs:__ye shes chen po'i srog tu bsdus:__dam tshig ye shes ro mnyam pa:__srid zhi'i spyi dpal gcig tu rdzogs:__sku gsung thugs ni rdo rje gsum:__ye shes lnga yi rang dbang thob:__oM AHhU~M:__hU~M oM trA~M hrIHA:__spyan drangs mchod bstod la sogs pa:__las kyi rim pa ci rigs bya:__chu zla bzhin du rnam pa gsal:__nga rgyal brtan pos gzi byin bskyed:__thams cad chos sku'i ye shes nyid:__gzugs su shar ba'i dag pa dran:__tha mal snang ba 'gogs nus pa'i:__yul gsum gsal bar gyur pa na:__srid pa'i ma mo rtsa yin te:__de nyid lam du bya ba'i phyir:__sngon du lus sbyong yun ring bya:__shin sbyang cung zad thob pa na:__lus gnad bca' zhing rlung ro bsal:__stong ra 'od kyi rang bzhin dbus:__rtsa gsum 'khor lo lnga dang bcas:__dwangs gsal rnyogs pa med par bsgom:__so so'i 'khor lo'i nang khongs su:__rtag pa'i rgyal po rigs mchog lnga:__rang 'od yum 'khyud 'khor gyis bskor:__tshom bu shigs se mngon sum gsal:__gzhan yang phung khams skye mched kun:__ma bskyed rang byung rol pa'i rtsal:__srid pa ma mo'i dkyil 'khor pa:__rang shar lhun grub chen por bsgom:__rtse gcig sems bzung 'od zer gyis:__dug lnga'i sgrib sbyangs sku lnga thob:__ye shes lnga po mngon gyur bsam:__phra mo'i thig ler sems bzung nas:__sngags kyi zhi gnas bsgrub par bya:__sa ma ya:__gzugs kyi khams ni rlung yin te:__rags pa 'gro 'ong sgrar bcas snang :__de yi zhen pa sbyang ba'i slad:__mi bskyod he ru ka dpal gyi:__thugs kar bde stong nyi zla'i sbubs:__mar me ltar 'bar hU~M yig gi:__nA da'i sprin las sngags kyi phreng :__bde ba'i srog dang ldan par 'phros:__zhal sbyor bar nas 'gal me ltar:__'khor ba'i 'od kyis thugs rgyud bskul:__bde chen ye shes nyams 'bar nas:__a ha~M sngags kyi rang sgra yis:__'khor 'das khams kun dbang med g.yos:__bde ba mer mer 'od du zhu:__snying dbus mi shigs thig ler thim:__ye shes gzi byin 'bar bar bsam:__oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__bde ba'i lcags kyus rab 'byams kyi:__snang srid ma mo'i srog nas drangs:__'jig rten las dang ye shes kyi:__dngos grub ma lus thob par bsam:__oM gu h+ya dz+nyA na shrI he ru ka gu h+ya dz+nyA na kro d+hI shA rI s+t+waM:__ma ma yo gi ni ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__bsnyen pa 'bum phrag bco lnga ste:__las sgrub 'bum phrag bzhi ru bzla:__khyad par las kyi ma mo rlung :__de nyid gcun pa'i man ngag ni:__'jug pa oM zhes nar gyis drangs:__gnas pa AHla yun ring bzung :__'byin pa hU~M gi gdangs kyis 'phang :__kha dog sgra dang ngo bor bzung :__rgyu ba gsal ba'i gdangs shar na:__steng 'og rlung ni nar gyis drangs:__bum pa bzhin du lto bar dgang :__ba spu'i sgo nas gzhil zhing gnon:__mda' ltar 'phang nas lam du bya:__rtsol ba rgyun mi 'chad pa na:__gsal stong chen po'i nyams shar zhing :__rtags bcu mngon du 'gyur ba yis:__rtog pa gzhan gyis mi bsgul zhing :__lhag mthong skye ba'i gzhi ru 'gyur:__sa ma ya:__gzugs med khams ni sems yin te:__rags pa dkar dmar thig ler brten:__de nyid bde ba che bsgrub phyir:__yang gsal rlung gi pho nyas bskul:__bkrags gsal 'bar ba'i me lce yis:__mnyen gsal thabs kyi thig le zhu:__gnas lnga'i he ru ka dpal ni:__yab yum rjes chags bde ba bskul:__snyoms zhugs rgyun gyis rtsa 'khor gang :__dga' mchog khyad par lhan skyes spel:__brtan cing bsam mi khyab par bzhag:__yang yang spel zhing bsgom pa las:__tshor ba thams cad bde bar 'char:__bde bar sems gtad yun ring zin:__yul rkyen gang gis mi bsgul zhing :__snang ba gtad med zang thal le:__'dzin 'grem dgram pa dbang thob na:__dang po yidakyi phyag rgya ste:__de nas dngos kyi pad+ma can:__ri mo dung can glang po'i gdong :__ri dwags ma ste rnam pa lnga:__legs par brtag cing dpyad pa dang :__khyad par sgrub la snying nye zhing :__dam tshigs gsang thub chags pa che:__de ni ma mo'i rigs skyes te:__rtag pa'i rgyal mo spun lngar bshad:__drang ba'i chos kyis nges 'byung bskul:__theg pa chen pos byang sems bskyed:__dbang bskur rdo rje'i sngags rgyud bstan:__phyir mi ldog pa'i dad pa dang :__myong ba sne zin skyes pa na:__rtsa rlung thig le rab du sbyang :__de nas dben pa'i tshogs khang du:__he ru ka dpal snyems 'chang bas:__'du shes gsum po lhag par gsal:__bslab pa gsum gyis g.ya' bslangs te:__bde ba skul ba'i thabs la 'bad:__dal dang drag dang 'jam par bsrub:__kha sbyor gsum gyis lhan skyes spel:__slar yang ldog dgram 'khrul 'khor bya:__mnyam pa gsum gyi don skyes tshe:__bde ba'i ngang la cha re bzhag:__glang po chang gis myos pa ltar:__mig kyang zim me rlung sor bzhag:__yid ni ka dag ngang du klaud:__nyams su myong yang zhen pa med:__bde ba che yang 'dzin pa bral:__sprin med ston ka'i nam mkha' bzhin:__smra bsam brjod med don mthong na:__ma ni ka dag dbyings kyi ngang :__mo ni rig pa byang chub klong :__dbyer med rdo rje'i mkha' chen por:__don gyi btsan sa zin pa'o:__sa ma ya:__zhes ma mo bka' gter gyi rgyud lung chen po rnams su'ang gab 'thor sbas pa'i tshul gyis dkyus gcig tu bstan pa'i zab khrid 'di lta bu shin tu dkon cing*/__'di'i gnad don snying po/__'dod khams rtsa gtso bor gyur pa'i rags pa lus kyi snang zhen sbyong ba'i bskyed rim rnal 'byor lus dkyil dang*/__phra thig la brten nas sngags kyi zhi gnas sgrub pa/__gzugs khams rlung gtso bor gyur pa'i ngag gi zhen pa sbyong ba'i bzlas pa'i rnal 'byor la ngag bzlas rdor bzlas bum pa can la brten nas lhag mthong gi gzhi sgrub pa/__gzugs med khams sems gtso bor gyur pa'i thig le bde ba chen por lam du bslangs pa rang lus dang gzhan lus la brten nas bde stong zung 'jug phyag rgya chen po sgrub pa rnams kyis bsdus pa ste/__de lta bu'i zab don nyams su blangs nas tshul bzhin tu rgyud la sbyor bar mdzod cig__/de rnams kyis ma mo'i gnad tig gi dbang khrid chig rdzogs su bgyis grub pa lags pas sogs kyis mtshams sbyar nas dam tshig khas blang*/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul dge bsngo bcas spyi ltar bya/__slob dpon gyis rjes kyi bya ba tshogs la rol zhing lhag ma btang*/__chad brtan rta bro rnams song nas gtang raka mchod bstod/__nongs bshags bzod gsol/__mdun bskyed ye shes pa skabs bstun gyis gshegs bstim/__bdag bskyed bsdu ldang*/__bsngo smon shis brjod kyi bar las byang ltar bya'o/__/dbyings kyi ma mo sher phyin dgongs don rtogs/__/ye shes ma mo rigs lnga'i phyag rgyar rdzogs/__/'jig rten ma mo'i stong srog rang dbang thob/__/las kyi ma mo bran tu bkol byed shog__/ces snga na med pa'i zab gsang rmad du byung ba 'di nyid snyigs ma'i dus 'dir lhag par mkho bar mthong nas 'phel rgyas su 'gyur ba'i sgor dmigs te phyogs bral du spyod pa'i rnal 'byor pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du bgyis pa dge legs 'phel//__//