JKW-KABAB-20-WA-021-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:59, 13 July 2021 by Jeremi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


@#/__/snyan brgyud phur pa'i gdab kha la nye bar mkho ba'i zur 'debs cung zad bkod pa bzhugs so//_@#/__/bla ma dpal chen rdo rje gzhon nur 'dud/___/snyad brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi smad las drag po'i srung zlog bsad pa'i las rim khyer bder bkod pa srid pa thal 'byin rdo rje'i mtshon char gyi zur 'debs nye bar mkho ba'i yan lag cung zad 'god pa la/__srung 'khor ni/__dar ras dkar po'am/__rgya shog la mtshal lam/__rgya snag la sel med kyi chos sman bsres pas/__mu khyud rim pa drug bskor ba'i lte ba mthing ga'i dbus su hU~M/__de'i dbus su thig le'i thad nas brtsams te/__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M/__zhes bsnyen sngags sham du bsrung bya 'chang ba po che ge mo'i lus ngag yid gsum la srungs shig rak+Sha rak+Sha:__'di rnams phreng gcig gis ma shong na yig mjug nang du rdzogs par bri/__de rgyab mu khyud ser po la mdun nas brtsams te/__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__ces sgrub sngags sham du 'dod gsol gong ltar sbyar ba bri/__de rgyab mu khyud nang drag 'khor sngon po rtsibs bcu'i dbus rnams su hU~M re re dang*/__so so'i mthar mdun nas rim pa bzhin shar stod du/__oM badz+ra kro d+ha hU~M ka ra hU~M:__gardza gardza hU~M phaT:__bsrung bya sogs 'dod gsol gong bzhin sbyar ba yig mgo phyir bstan gyis g.yas su bskor/__de bzhin shar du/__oM badz+ra kro d+ha bi dza ya hU~M:__ha na ha na hU~M phaT:__'dod gsol sbyar ba kun la 'gres so/__shar lhor/__oM badz+ra kro d+ha nI la daN+Da hU~M:__da ha da ha hU~M phaT:__lho ru/__oM badz+ra kro d+ha ya man+ta ka hU~M:__pa tsa pa tsa hU~M phaT:__lho nub tu/__oM badz+ra kro d+ha Ar+ya a tsa la hU~M:__b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaT:__nub tu/__oM badz+ra kro d+ha ha ya gr-I ba hU~M:__hu lu hu lu hU~M phaTaH__nub smad du/__oM badz+ra kro d+ha ma hA ba la hU~M:__s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaT:__nub byang du/__oM badz+ra kro d+ha a pa rA dzi ta hU~M:__tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaT:__byang du/__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da lI hU~M:__tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaT:__byang shar du/__oM badz+ra kro d+ha tre lo kya bi dza ya hU~M:__bin+d+ha bin+d+ha hU~M phaT:__rtsibs mchan dmar po la rdo rje bcu bri/__de rgyab mu khyud ser po la/__dbyangs yig bcu drug ni/__a A/__i I/__u U/__r-i r-I/__l-i l-I/__e ai/__o au/__aM AH__gsal byed so lnga ni/__ka kha ga g+ha nga*/__tsa tsha dza dz+ha nya/__Ta Tha Da D+ha Na/__ta tha da d+ha na/__pa pha ba b+ha ma/__ya ra la wa/__sha Sha sa ha/__k+ShaH__rten 'brel snying po ni/__ye d+harma he tu pra b+ha wa he tun+te Shan+ta thA ga to h+ya ba data/__te Shany+tsa yo ni ro d+ha e waM ba dI ma hA shra ma NaH__de rgyab mu khyud nag po la rdo ra ser po/__de rgyab mu khyud la me ri dmar ser g.yas su 'khor ba bri/__yi ge rnams mgo phyir bstan bya/__rdzas sha lnga/__bdud rtsi lnga/__ga bur/__gla rtsi/__shing kun/__shu dag nag po/__gur gum/__gi waM/__gu gul/__drag sngags bzlas pa'i yungs dkar rnams dri bzang sbyar bas byug go__/bzlog pa'i 'khor lo ni/__dug shog la/__dug khrag bsres pa'i snag tsha gtsang mas/__mu khyud rim pa lnga bskor ba'i lte bar hU~M gi mthar thig le dbu nas/__sgrub sngags kyi sham bur/__byad kha phur kha rbad 'dre rbod gtong mi kha bram chu lo zla zhag kag chag che nyam nga thams cad dgra bgegs byad ma'i steng du b+h+yo b+h+yo zlog zlog__/'di rnams yig phreng gcig la ma shong na yig mjug phyir rdzogs par bya/__de rgyab rtsibs bcu'i dbus rnams su hU~M re re ngo phyir bstan/__shar stod du/__oM badz+ra krod+ha hU~M ka ra hU~M:__gardza gardza dgra bgegs mA ra ya hU~M phaT:__ces sogs khro bcu'i sngags go rim ma log par bkod pa'i sham bur/__byad kha phur kha sogs so sor sbyar la/__rtsibs mchan la phur bu dbal phyir bstan bcu bri/__de rgyab mu khyud ljang gu la/__sgrub sngags dang spu gri sbrel ba'i sham bur/__rbod zor sarba a pa ka ra b+h+yo b+h+yo zlog zlog rbad nan:__zhes pa'i bzlog sham sbyar ba bri/__de rgyab mu khyud la/__me ri g.yon skor du bri/__rdzas bong nga*/__thang phrom/__gri khrag__/thal chen/__gu gul nag po rnams sbyar bas byug__/yang srung 'khor 'bring po byed na/__lte ba dang*/__khro bcu'i 'dod gsol/__bsrung bya 'chang ba po'i sogs kyi mal du/__badz+ra kA wa tsi rak+Sha rak+ShaH__zhes bsgyur/__bzlog 'khor la/__khro bcur hU~M dor nas gong gsal dpe brjod bzhin sngags rkyang pa 'phred bris kyis/__byad kha sogs kyi 'dod gsol mal du/__rbod zor sarba sogs sbyar/__gzhan rnams snga ma bzhin bri/__yang de'ang mi nus na/__gzhi 'bring po bzhin la/__srung zlog gnyis kar khro bcu la hU~M rkyang pas 'thus par bya/__gang ltar yang*/__gnyis kar sbyong khrus spyi ltar bgyis nas gu gul gyis bdug__/'khor lo rnams lhar bskyed nas/__srung zlog gam rang sngags brgya rtsa las mi nyung ba bzla ba dang*/__'dod gsol bcas kyi mthar/__rten 'brel snying pos rab tu gnas shing brtan bzhugs bya/__lha 'od du zhu nas srung ba'i gur khang bdun rim dang*/__bzlog 'khor khro bo'i dmag dpung mtshon cha'i phung por gyur par bsgom/__bzlog pa tshar skabs srung 'khor mang po yod na lte ba ma nyams par ltebs la/__tshon skud sna lngas bcings te/__bsrung bya rnams kyi mgul du gdags/__gcig las med na pu ri'i lte ba'am/__gnas khang gi thog khar dbub pa sogs bya/__bzlog 'khor me la bsreg go__/ling+ga bca' ba ni/__dur khrod kyi 'jag ma/__grog mkhar gyi sa/__dgra yi khang sa/__dri ma drug gang rnyed dang sbyar la/__rab khru gang*/__tha na mtho gang ba bya/__de'i snying khar srog gcod spu gri'i 'khor lo bya ba ni/__dug shog la dug khrag sbyar bas/__dug shing tsher ma can nam/__mi gsod pa'i mdas myu gu byas te/__tsakra rtsibs drug yangs par lag gnyis mgo bo bcas rtsibs gsum la gzud/__rkang pa gnyis gsang ba bcas rtsibs gsum la gzud/__ling+ga'i lte bar 'khor lo rtsibs dgu nang du bstan pa'i dkyil du nr-i tri'i mthar/__ling+ga'i mgrin phyogs nas yig mgo phyi la bstan te/__gnod byed dgra bgegs dam sri gdug pa can rnams kyi bla srog rnam shes mthu stobs nus pa thams cad khug dzaHdzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes pa tsam mam/__spro na bla 'gugs sngags kyang bri/__rtsibs dgu la/__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M phaTaH__ces 'bru re re bri/__ling+ga'i mgo phyogs nas brtsams te/__gzhung gsal spu gri'i sngags dang*/__dza khram nyer brgyad kyis bskor ro/__/yang dmigs bsal dam sri mnan pa la/__'khor lo mu khyud gsum bskor ba'i gnyis par rtsibs drug pa bgegs kyi gzugs mi lus bya mgo can tshang bar bris te/__shar rtsibs la mgo__/shar lhor lag g.yon/__lho nub tu rkang pa g.yon nub tu mtshan ma/__byang du rkang pa g.yas/__byang shar du lag pa g.yas rnams rtsibs nang du tshud par bya/__mgo la/__oM badz+ra kI li kI la ya:__snying khrag shad dza:__a dzi te:__a pa ra dzi te:__lag g.yas la/__ma rak+mo yak+mo kA la rU pa:__snying rtsa la yaM yaM:__thib thib:__lag g.yon la/__tsit+ta srog la dung dung :__srog la yaM yaM:__dza ye bi dza ye:__myag myag:__sod sod:__tsakra se na gtubs/__rkang pa g.yas la/__snying la phril phril:__srog la myag myag:__ka taM ka taM:__snying rtsa la yaM yaM:__snying kha la rag dun tri:__rkang pa g.yon la/__ma ma pa shaM ku ru:__d+ha d+hi ma ma karma:__i dan shri traM:__ma ti nya na ka 'a ya:__ka ra ye:__ma ra sa ni pra marta na ye hU~M phaT:__yan lag bzhi la/__dza hU~M ba~M ho:__snying gar dzaHkha sprod kyi bar du triHsteng du nan:__'og tu khug__/gsang gnas su phaT:__rkang mthil gnyis la yaM/__rna bar 'on/__mig la long*/__sna la zhom/__kha la dung dung bya ba bri/__snying kha'i tri'i steng nas brtsams te/__ma rak+mo yak+mo kA la rU pa:__dam sri dzaHdza:__snying rtsa la ya~M ya~M:__dam sri dzaHdzaH__srog rtsa la ya~M ya~M:__snying la phril phril:__dam sri dzaHdzaH__srog la chum chum:__tsit+ta srog la dung dung :__snying khrag srog la shad shad:__dam sri dzaHdzaH__thuM ri li li:__tseg tseg:__'ur 'ur:__shig shig:__'gul 'gul:__myag myag:__dam sri dzaHdzaH__sod sod:__d+ha d+hi ma ma karma shI g+h+raM ka ra ye:__ma ra se na:__pra ma ra ta na ye hU~M:__dam sri dzaHdzaHkhug:__ces 'gugs sngags bris/__mu khyud phyi mar ling+ga'i mgo nas yig mgo phyir bstan gyis/__ma rak+mo yak+mo kA la rU pa:__gnod byed dam sri 'byung tshogs stam+b+ha ya nan:__snying rtsa la sogs nas/__dam sri dzaHdzaHthams cad kyi mal du mnan sngags bsgyur nas gong ltar bri/__de phyir dzaHkhram nyer gcig gis bskor/__yang bsreg ling bri bar 'dod na/__gzhi mnan ling bzhin la/__dgra bgegs spyir byed na/__snying gar dzaH__kha sprod kyi bar du n+ri tri/__de'i steng du e/__g.yon du hur/__'og tu thuM/__g.yas su dza:__zhes pa'i 'bru bzhis phyogs bzhir bskor/__de rgyab spu gri'i sngags kyi/__dam sri dzaHdzaH__zhes pa rnams kyi mal du/__dgra bgegs dam sri 'byung tshogs khug dzaH__zhes bsgyur ba dang*/__phyi'i spu gri'i sngags kyi/__gnod byed dam sri 'byung po thams cad stam b+ha ya nan/__zhes pa rnams kyi mal du/__gnod byed dgra bgegs 'byung po thams cad dz+wa la raM:__zhes so sor bsgyur ba khyad par tsam mo/__/de ltar bris grub nas chu zan gtsang mas shog gu'i phyi nang thams cad kyi/__de nas ling khrus rgyas pa la 'jam mgon rdo rje 'chang gi gsungs nor bu chu dwangs ltar grub na shin tu legs/__mdor bsdus ni/__rang nyid thun mtshams kyi lha'i nga rgyal dang ldan pas/__ling+ga rnams skyer skam gyi khar btegs/__dpal 'bar gyi me lces gzhur la/__ngag tu/__ra~M ra~M ra~M/__zhes bzlas pas/__rang gi kha rlangs dang*/__dri ma song ba rnams bsreg par bsam/__rlung khar g.yug la/__ya~M ya~M ya~M/__zhes bzlas pas/__rang gi dri ma song ba rnams gtor bar bsam/__chu gtsang gis me long ngos khrus byas la/__kha~M kha~M kha~M zhes bzlas pas/__rang gi dri ma song ba rnams bkrus par dmigs la chu gtsang mar 'pho/__las gzhung bsrang nas 'gugs bstims sogs bya/__dgra ling mtshon lteb bam/__ro lteb tu grags pa/__thog mar zur bzhi nang du bcag__de nas mtha' nas rim par bsdus la snying ga'i sa bon mthong bar bya ba dang*/__'dre bgegs la snying ga'i sa bon bcag cing*/__kha dang gshang lam sprad pa 'dre lteb gang rung byas la bzhag__/dam sri la mnan thod ra khyi phag gsum gtso bor gsungs so/__/dngos gzhi'i thun mong gi phrin las kyi sa bcad drug pa bka' bsgo'i skabs/__spro na/__hU~M:__nyon cig bgegs dang log 'dren tshogs:__nga yi bka' las 'da' ma byed:__rdo rje gsang ba'i bka' las ni:__sdig can gang zhig 'da' byed pa:__stobs chen khro bo chen po bcus:__klad pa tshal pa brgya ru khos:__ming yang grags par mi 'gyur bas:__de bas da lta phyir dengs shig:__hU~M hU~M hU~M sarba big+h+nAn u tsa ta ya phaT:__hU~M bzhi sogs kyis gzhung ltar bskrad/__bdun pa mtshams gcod skabs/__spro na/__hU~M:__steng 'og phyogs mtshams thams cad kun:__mtshon cha'i gur khang 'bar ba'i me:__rdo rje khro bo'i sprin 'phro bas:__bgegs kyi sbyor ba mtshams bcad do:__phyi nang gzhan gsum sogs gzhung ltar sbrel/__yang shin tu bsdu skabs/__bka' bsgo bsrung 'khor gzhung gsal shwa lo ka'i phyed gnyis ka sbrel bas kyang 'thus/__gdab las dngos kyi skabs 'gugs pa'i rjes su phur pa spyi ltar zab gnad gab pa'i ngan sngags drug sbyar bar 'dod na/__las drug kar ting 'dzin/__bskul ba/__'phyong*/__rdzas/__sngags/__phyag rgya/__dmod mo ste bdun re yod pa rnams sa bcad mdzes khrigs su+u ma byas par lag len dkyus la don tshang bar byas te bkod na drug gi dang po lha dbye ni/__dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs dang*/__rdo rje legs pa 'gong po 'khor bcas kyis dgra bgegs srung skyob thams cad dang phral nas/__bya spu rlung gis gtor ba bzhin phye bar bsams la/__hU~M:__dam tshig chen po'i dus la bab:__khyed kyi dam tshig dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__gtogs shing grogs dang bral bar gyis:__slob dpon gyis g.yas g.yon bya rog dang*/__'ug pa'i dong ru thogs la thal mo rgyab bsnol 'byed pa'i phyag rgya bya/__las rdor gyi hom rim pa gnyis pa bar khrol tshag can/__steng kha chod dam po can gyi steng mar ling+ga skyer skam gyis blugs nas kha chod dam par brgyab pa'i 'og tu me blug pa la/__tshil chen/__gu gul/__l+h+wam 'bog__/khyi lud/__yug sa'i zhabs ma rnams kyi dud pa btang brgyab tu cung zad kyang mi 'thul ba byas te/__sgrub sngags dang spu gri spel ma'i mthar/__dgra bgegs ha sa ya ra ha sa ya ra hrIHdaN+Da hU~M phaT:__sngags ci nus bzla/__dgra bgegs 'di lha dang grol cig:__nyams pa'i dgra bgegs mgon skyabs dang bral bar gyur cig:__de nas ling+ga hom dngos la gzhug__/gnyis pa gzugs la dbab pa ni/__dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs las sprul pa yang sprul lcags kyu thogs pa mang po dang*/__klu chen 'jog po 'khor bcas kyis dgra bo'i rnam shes bkug nas ling+ga la gnyis su med par bstim par bsams la/__hU~M:__sprul pa chen po'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__phob cig rnam par gzir bar gyis:__'bebs pa'i rgya dang bcas yungs kar brab la/__sgrub sngags dang spu gri sbrel ma'i mthar/__dgra bgegs A be sha ya A be sha ya hU~M phaT:__ces bzla/__dgra bgegs gzugs ling+ga 'di la phob cig:__dgra bgegs kyi rnam par shes pa bla dang bcas pa ling+ga 'di la khug nas thim par gyur cig:__gsum pa byad du gzhug pa ni/__dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs sprul pa yang sprul dang bcas pa rnams dang*/__srog bdag sgrol ging 'khor bcas lcags kyu zhags pa lcags sgrog thogs pa rnams kyis dgra bgegs ri dwags rgyar chud pa ltar bcings par bsams la/__hU~M:__phyag brnyan chen po'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__zung zhig rgyob cig rnam par chings:__bal tshon sna lnga dang*/__shi skra yug skra'i skud pa phyir zlog tu dkri zhing*/__ma 'byor na skud pa sngo dmar gyis 'ching*/__mchan/__yan lag bkyig pa'i rgya byas la/__sgrub sngags dang spu gri spel ma'i mthar/__dgra bgegs shi g+h+raM a na ya hU~M phaT:__ces bzla/__dgra bgegs kyi dbang po yan lag sdoms shig:__dgra bgegs 'di gru gu thul du chings shig sdoms shig:__bzhi pa smyo ru gzhug pa ni/__dkyil 'khor gsum yang sprul dang bcas pa dang*/__gnam thel 'khor bcas kyis smyo dug gi char phab nas/__dgra bgegs sems myos lus skrangs/__dran med du gyur nas mu cor smra bar bsams la/__hU~M:__shwa na mu kha'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__zungs shig rgyob cig rnam par chings:__d+ha du ra dang dug sna tshogs sbyar ba'i skyo ma khar blugs shing byug pa'i rgya byas la/__sgrub sngags dang*/__spu gri sbrel ba'i mthar/__dgra bgegs dz+wa la pa ya dz+wa la pa ya hU~M phaT:__ces bzla/__dgra bgegs smyo ru chug cig:__smyo ru chug 'bogs su chug:__dran pa nyams par gyur cig:__de ltar bzhi kun gyi mgo la gdab pa sngon du 'gro bas/__gcig khong khra gtongs la/__phur gdab dngos kyi rak+tas gzi byin bskyed pa nas/__ral gris gtubs shing yungs thun brab rjes/__lnga pa rdul du brlag pa ni/__dkyil 'khor gsum gyi lha yang sprul dang bcas pa dang*/__lha bdud rnam rol 'khor dang bcas pas/__rdo rje ri rab kyi tho ba thogs nas dgra bgegs thul du brlag par bsam la/__hU~M:__sa bdag chen po'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__lus ngag rdul phran bzhin du rlog:__dpyi mig gi gtun khung dang*/__gru sog gi tho ba'am/__yang na rdo rje'i tho ba dang*/__hom gtun gru gsum gyi bar du brdung ba'i phyag rgya byas la/__sgrub sngags dang*/__spu gri sbrel ba'i mthar/__dgra bgegs ta thA ya ta thA ya hU~M phaT:__ces bzla/__dgra bgegs rdul du brlag par gyur cig:__gcig kun gyi gzhug la gdab pa zhal bstab gzhung gsal ltar grub nas/__spro na drag po'i zhal du stobs pa ni/__slar yang dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs dam can srung ma dang bcas pa'i zhal du/__re ma tis grogs byas pa stabs pas dgyes pa'i rkan sgra dang bcas hab hab rol zhing gsol bar bsams la/__hU~M:__bdag nyid chen mo'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__nga yi dbang du gyur nas kyang :__bsgo ba'i bka' rnams nyan par gyis:__bra ma'i hom chag gang ba zhig brtsigs pa me sbar la hom gzar du ling ro stob pa'i phyag rgyas bsreg pa'am/__slar yang ling ro dang*/__snod khrag chang gis bshal ba bzlog pa/__srung ma'i gtor ma dang bcas par bstabs la/__sgrub sngags spu gri sgrel ma'i sham du/__dgra bgegs b+hin+d+ha ya b+hin+d+ha ya hU~M phaT:__ces bzla/__dgra bgegs kyi sha khrag rus pa dang bcas pa lhag ma med par rol cig:__ces so/__/yang bzlog pa'i skabs su 'ang bzlog byang gzhung gsal gyis 'thus kyang*/__thun min rtsa gzhung la mtsho rgyal gyis bstsal ba'i snyan brgyud yang phur sbrag ma las 'byung bas kha bskang ba sbyar 'dod na/__hU~M hU~M hU~M:__bzhengs shig rdo rje gzhon nu'i tshogs:__dbyings las skye ba ma mchis kyang :__rig pa rang snang rol pa'i rtsal:__drag shul chen po'i gzi byin bskyed:__dgra bgegs sha rus khrag gi mtsho:__dgyes pa'i gad mo dang bcas bzhes:__'bar ba mchog gi cho 'phrul gyis:__nag phyogs dgra bgegs rtsad nas chod:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la:__phas rgol rbod gtong dmod pa'i mtshon:__bzlog gzir phrin las 'grub par mdzod:__hU~M b+h+yo:__shin tu rnam dag ye shes ngang :__snying rje'i sku shar he ru ka:__bcom ldan rdo rje gzhon nu ni:__shes rab yum dang mnyams sbyor bas:__!__gdod ma'i bde gshegs snying po las:__glo bur rtogs pas btags pa yi:__'dod chags zhe sdang gti mug tshogs:__rnam par 'gyur bas byung ba yi:__nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi zlog:__'bar g.yo 'thibs pa las byung ba'i:__gdon rigs sum brgya drug cu zlog:__gzung yul zhen pa las byung ba'i:__sa chu me rlung g.yo 'khrugs zlog:__'dzin pa'i nga bdag las byung ba'i:__rtsa dang rlung gi cho 'phrul zlog:__gnyis med ye shes 'khrul pa'i rtsal:__kun brtags sems kyi bag chags zlog:__sna tshogs rtog pa'i gzhan dbang can:__sde brgyad gdug pa'i g.yo 'khrugs zlog:__bzlog go dmar chen gtor mas zlog:__mi mthun thams cad dbyings su zlog:__bsgyur ro ltas ngan dgra la sgyur:__ye shes chen po mthar phyin mdzod:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M b+h+yoH__me long ye shes ngang nyid las:__bcom ldan badz+ra kI la ya:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__thogs med phrin las rtsal phyung la:__nyon mongs zhe sdang las byung ba'i:__mi mthun 'gal rkyen bar chad zlog:__gdod ma'i bde gshegs sogs gong gi 'gre/__hU~M b+h+yo:__mnyam nyid ye shes ngang nyid las:__bcom ldan rat+na kI la ya:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__thogs med phrin las rtsal phyung la:__nyon mongs nga rgyal las byung ba'i:__mi mthun 'gal rkyen bar chad zlog:__gdod ma'i bde gshegs =__/hU~M b+h+yoH__sor rtog ye shes ngang nyid las:__bcom ldan pad+ma kI la ya:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__thogs med phrin las rtsal phyung la:__nyon mongs 'dod chags las byung ba'i:__mi mthun 'gal rkyen bar chad zlog:__gdod ma'i =__hU~M b+h+yoH__bya grub ye shes ngang nyid las:__bcom ldan karma kI la ya:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__thogs med phrin las rtsal phyung la:__nyon mongs phrag dog las byung ba'i:__mi mthun 'gal rkyen bar chad zlog:__gdod ma'i sogs 'gre'o/__/hU~M b+h+yoH__mi dge bcu po gnas dag cing :__dge ba bcu po gnas gyur pa:__khro bcu khra phyag 'khor bcas kyis:__rgyu 'bras 'chol bar spyod pa zlog:__gdod ma'i =__hU~M b+h+yoH__rang byung ye shes gcig nyid las:__du ma'i gar gyi rnam 'phrul pa:__sgo ma srung mar bcas pa yis:__sna tshogs rtog pa thams cad zlog:__gdod ma'i bde gshegs=__yang bsdu na/__hU~M hU~M hU~M:__bzhengs shig sogs rdo rje mtshon char gzhung bzhin/__drag po'i las la bzhengs:__zhes pa'i 'phros su/__'dir gsal/__gdod ma'i bde gshegs sogs sbyar ro/__/bzlog pa grangs gsog skabs bzlog byang gsum mam/__bdun nam/__dgu lta bu gang rung gi mtshams/__dmigs pa gsal gdab cing bzlog sngags gsog par bya/__!__/yang tshogs brgya stong sogs grangs gsog skabs snyan brgyud yang dag zab tig las gsungs pa ni/__thabs shes kyi tshogs rdzas tshogs par byas la/__byin brlab ni/__ra~M ya~M kha~M:__dbyings rig zung 'jug me rlung chus:__tshogs rdzas dngos 'dzin bsreg gtor bkrus:__stong nyid b+han+d+ha bde ba che:__tshogs kyi 'du ba rgya mtshor gyur:__oM AHhU~M:__tshogs mgron spyan 'dren ni/__hU~M hU~M hU~M:__dag mnyam chos sku'i klong yangs nas:__kha sbyor rtsal 'chang he ru ka:__phrin las grub pa'i thig le'i sku:__tshur gshegs tshogs kyi 'du bar spyon:__e h+ya hi badz+ra sa mA dzaH__tshogs phud tshogs mchod bshags bsgral bstab dkyus gcig tu 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__dngos yid dam tshig rdzas kyis mchod:__nyams chags sdig ltung snying nas bshags:__gzung 'dzin 'khrul pa bsgral ba'i tshogs:__khrag 'thung chen po'i zhal du sbyor:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba d+harma pA la sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza khA hi:__skong bshags byed par spro na 'dir sbyar/__lhag ma ni/__oM AHhU~M hoHsa brlab/__phaiM phaiM:__dpal gyi bka' sdod pho nya'i tshogs:__lhag ma'i longs spyod 'di bzhes la:__gzung 'dzin 'khrul pa zhi ba dang :__rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:__uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi/__zhes pa rnams slad nas kha skong du bsdebs pa dge/__//