JKW-KABAB-20-WA-004-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:59, 13 July 2021 by Jeremi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


\u0f01\u0f83:__phrin las phur pa'i gnad tig bzhugs:__slob dpon pra b+ha hasti'i dgongs pa'o:___\u0f01\u0f83:__rdo rje gzhon nur phyag 'tshal lo:__rdo rje stong pa nyid kyi dbyings:__gzhon nu ye shes rig par shar:__dbyings rigs dbyer med thig le ches:__'khor 'das kun la khyab par brdal:__de nyid ma rtogs sems can rnams:__bkri drang thabs kyis grol ba'i phyir:__thog mar dmigs pa'i rten nyid du:__mtshan ma rdzas kyi phur pa ni:__lcags sam drag po'i shing dag las:__brgyad dam bcu gnyis sor ldan pa:__mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i mgul:__bzlas pa'i nyungs kar thum bu gdags:__dug khrag 'thor zhing gzi byin bskyed:__ma gu ta la pra ta la:__sangs rgyas thams cad 'dus pa'i bdag:__phrin las yongs su rdzogs pa'i dngos:__ting 'dzin gsal zhing brtan pa yi:__sgrub pa'i rdzas su byin phob cig:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba sa ma ya A be sha ya a a a:__rol mo 'khrol zhing dal dbus su:__mtshan ma'i rten du mkhas pas bzhag:__phyi nang gsang ba'i mchod tshogs bsham:__ye shes chen po'i byin dbab bo:__sa ma ya:__bskyed rim srid pa phur bu'i lha:__snang srid gzhir bzhengs ting 'dzin ni:__hU~M:__rdo rje de bzhin nyid kyi dbyings:__snying rje'i 'gal zla la khros pas:__nyon mongs zhe sdang gzung 'dzin gcod:__mtshon chen hU~M sngon 'od 'bar ba:__rang byung nam mkha'i dkyil du shar:__'khor 'das srog gi go ru bsgom:__cho 'phrul chen po'i ting 'dzin gyis:__snod bcud dngos 'dzin dbyings su sbyangs:__klong lnga'i dwangs ma 'byung rim steng :__ye shes lnga rdzogs gzhal med khang :__dur khrod drag po'i bkod pa can:__'jigs shing skyi g.ya'i nang khongs su:__gnam lcags tsakra rtsibs bcu'i dbus:__bdag nyid ma bcos rtsa ba'i lha:__rdo rje gzhon nu sku mdog mthing :__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__g.yas dkar g.yon dmar rngams bzhad gshe:__phyag drug ye shes rol pa'i rtags:__g.yas gnyis rdo rje rtse dgu lnga:__g.yon gnyis me phung kha T+wAM dang :__tha mas ri rab phur bu 'dril:__yum chen 'khor lo rgyas 'debs ma:__mthing skya ut+pal dung khrag bsnams:__dpal dang dur khrod rol pa'i chas:__pad nyi lha chen khyo shugs steng :__khams gsum zil gnon chen por bzhengs:__hU~M hU~M hU~M:__rdo rje hU~M gi glus bskul bas:__yab yum bzod med bde ba 'bar:__rjes chags snyoms zhugs mkha' gsang nas:__a ha~M sngags kyi sgra chen pos:__sangs rgyas sras bcas spyan drangs te:__zhal zhugs byang sems thig ler zhu:__'od kyi gong bu mkha' nas spros:__rtsibs steng dpal chen khro rgyal bcu:__mthing nag phur 'dril yum dang 'khyud:__za gsod pho nya'i sprin phung 'phro:__sgo bzhir phrin las sgo ma bzhi:__mu ran 'jig rten skyong bas bskor:__gtso bo yab yum gnas lnga ru:__sangs rgyas pad+ma rdo rje dang :__rin chen las kyi kI la ya:__dkar dmar mthing ser ljang gu'i mdog:__lhan skyes yum dang bcas par gsal:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__bde gshegs dbang bskur ye shes lnga:__khrag 'thung rigs lnga'i phyag rgyar rdzogs:__oM AHhU~M hU~M oM trA~M hrIHAH__hU~M:__srid pa'i phur bu bsgrub pa dang :__dbang dang dngos grub blang ba'i phyir:__ye shes khro bo gshegs su gsol:__khro rgyal 'khor bcas gshegs nas kyang :__rtag dang mtshan ma bstan pa dang :__kI la ya yi dngos grub stsol:__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__badz+ra sa ma ya dza dzaH__hU~M:__rdo rje gzhon nu'i lha tshogs rnams:__srid pa rdo rjer grub mdzod cig:__srid pa rdo rje phur pa'i lha:__ye shes khro bor grub par mdzod:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:___hU~M:__thabs kyi spyod pas 'gro don du:__byams dang snying rjes gang 'dul ba:__sangs rgyas phrin las rdzogs mdzad pa'i:__khrag 'thung chen por phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra tits+tsha hoH__hU~M:__bla med mchog gi mchod pa ni:__ye shes lnga yi 'od zer 'phro:__yul dang dbang po gnyis med pa:__bde chen longs spyod chen por bzhes:__oM shrI badz+ra ku mA ra sa pa ri wA ra ar+g+haM _pAd+yaM _puSh+pe _d+hupe _A lo ke _gan+d+he _nai bi d+yA _shap+da _sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha pU dza hoH__hU~M:__sgeg pa dpa' ba mi sdug rdo rje'i sku:__dgod gshe drag shul sngags kyi sgra gdangs can:__snying rje rngam zhi ye shes srog ldan pa'i:__phrin las 'dus pa'i lha la phyag 'tshal bstod:__thugs kar dpal gyi be 'u'i dbyings:__ye shes sems dpa' thig le'i sku:__badz+ra sa twa tshon gang ba'i:__snying dbus nyi zla kha sbyor sbubs:__hU~M las rdo rje'i sngags phreng 'phros:__yab yum zhal nas zhal du zhugs:__gsang ba'i lam nas 'khor ba'i 'od:__sku dang sngags phreng me 'od mtshon:__nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:__phyogs dus rgyal ba mchod pas mnyes:__khams gsum nyon mongs dug chen sbyangs:__srid gsum dregs pa gzir zhing bsngangs:__bar chad 'byung po tshar thag bcad:__snod bcud ka dag gnyug ma'i babs:__rdo rje gzhon nu'i ngo bor rdzogs:__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__rtsa ba'i bsnyen sngags 'bru dgu ste:__'bum phrag bdun sogs rtags dang sbyar:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaT:__sgrub pa'i gsang sngags bye ba bzla:__nus pa dpal chen nyid dang mnyam:__las la sbyar na spu gri gdags:__ma rak+mo yak+mo:__kA la rU pa snying rtsa la yaM yaM:__srog la yaM yaM:__snying la phril phril:__srog la chum chum:__tsit+ta srog la tung tung :__snying khrag srog la shad shad:__thuM ri li li:__tseg tseg:__'ur 'ur:__shig shig:__gul gul:__myags myags:__sod sod:__d+hA ti ma ma karma shI g+h+raM ka ra ye:__mA ra se na pra mar+d+ha na ye hU~M phaT:__khri phrag gcig gis las kun byed:__sa ma ya:__rang gi sems ni lha yin la:__lha nyid sngags dang phrin las sogs:__gang 'dod cir yang 'char ba'i phyir:__dgongs pa mi 'gyur gdings bskyed la:__rnam pa gsal ba chu zla bzhin:__nga rgyal drag po ri rab ltar:__brtan cing 'gyur med srog bzung ste:__dag pa rab 'byams rjes dran bya:__nus pa thob nas rang gzhan gyi:__don du byang chub sems bskyed la:__rdo rje'i mkhar du srung ba ni:__dpal chen bcu las ye shes kyi:__rnam 'phrul nam mkha' gang bar spros:__phyogs mtshams steng 'og tshom bur bzhugs:__srung ba mtshams kyi las mdzad de:__gur khang drug gis gtams par bsgom:__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__hU~M badz+ra kA wA tsi rak+Sha rak+Sha:__zlog pa dug gtor khrag snas byugs:__lhar bskyed mchod bstod thugs dam bskul:__hU~M hU~M hU~M:__bzhengs shig rdo rje gzhon nu'i tshogs:__dbyings las skye ba ma mchis kyang :__rig pa rang snang rol pa'i rtsal:__drag shul chen po'i gzi byin skyed:__dgra bgegs sha rus khrag gi mtsho:__dgyes pa'i gad mo dang bcas bzhes:__'bar ba mchog gi cho 'phrul gyis:__nag phyogs dgra bgegs rtsad nas chod:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la:__phas rgaul rbod gtong dmod pa'i mtshon:__zlog gzir phrin las dus la bab:__ma g.yel ma g.yel yi dam lha:__zhes bskul gzhan yang zlog pa'i tshig:__byang bu ji ltar rigs par sbyar:__dpal chen lha tshogs 'khor dang bcas:__khros 'khrugs rngams pa'i gzi byin bskyed:__phyi rol zhal gzigs sngags kyi sgra:__'brug stong lta bur sgrogs pa yi:__sku dang zhal las dmod pa'i mtshon:__nad mtshon dug rlangs pho nya'i tshogs:__skar ltar 'khrugs shing ser ltar babs:__nag phyogs 'byung po sde bcas dang :__phas rgol rig sngags dmod pa'i dbal:__mi mthun 'bras bu than ltas ngan:__thams cad rang dbang med par bzlog:__dgra dang bgegs kyi steng du babs:__rtsa sbur me lces bsregs pa bzhin:__rjes shul med par brlag par bsam:__rbod zor sarba a pa ka ra b+h+yo b+h+yo zlog zlog rbad nan:__brag kha dag nas chu 'babs bzhin:__bar med drag la rngams par bzla:__lha rnams nam mkha'i dbyings su bteg:__gtor zor dug gi mtshon char mos:__zor rdzas dang bcas dgra phyogs 'phang :__gsad las phung sa'i 'brub khung du:__thod ngan ling+ga'i srog ldan gzhug:__byad thag dkri zhing rtsangs kyis bskor:__bskul zhing dmigs bya kha sbyor bstim:__byad du bcug cing lha dang dbye:__hU~M:__dam tshig chen po'i dus la bab:__sprul pa chen po'i dus la bab:__shwa na mu kha'i dus la bab:__sa bdag chen mo'i dus la bab:__bdag nyid chen mo'i dus la bab:__dam can 'khor bcas dus la bab:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__bar du gcod pa'i sde dang dpung :__yud tsam gyis ni 'dir khug la:__mngon spyod phrin las tshul bzhin mdzod:__spu gri'i sngags dang dmod pa gdags:__las kyi phur pa lhar bskyed gdab:__hU~M:__'dod khams gzugs khams gzugs med khams:__sku gsung thugs kyi dbyings su rdzogs:__ye shes gsum gyi srog ldan pas:__dug gsum rtsad gcod kI la ya:__'dril ni rdo rje gzhon nus 'dril:__dmigs pa dgra dang bgegs la gtad:__las ni tshe bsod rang la bstim:__rnam shes chos kyi dbyings su spar:__gzugs phung thal ba'i rdul du brlag:__'bras bu las ngan rgyun bcad de:__sangs rgyas rnams kyi sras su bskyed:__mngon spyaud phrin las yongs rdzogs mdzod:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__dgra bgegs tsit+ta mA ra ya phaT:__rbad thuM ri li ri li:__zhes gdags bsgral zhing dum bur gtub:__zhal bstab bzlog pa'i phrin las gsol:__mnan pa pu ri nag po ni:__'khor lo'i srog dang ldan par bzhengs:__'og tu dgra bgegs bar chad kyang :__ling+gar dgug bstim 'ching zhing gzir:__rdo rje thab kyi khung bu ru:__zhal du gyur pa'i me sbar la:__lhar bskyed dgra bgegs dgug cing gzir:__rdo rje me yi dbal gyis bsreg:__de sogs las kyi sbyor ba kun:__rgyud las gsungs pa bzhin du spyad:__sa ma ya:__byang chub sems kyi phur bu ni:__yum gyi mkha' la dbab cing drang :__bskyil dang dgram pa'i sbyor ba yis:__'ja' lus rdo rje'i go 'phang thob:__de la thog mar dben gnas su:__bde ba'i yo byad tshogs par bya:__nges 'byung drag pos rgyud sbyangs te:__byang chub sems mchog rab tu bskyed:__bla ma'i byin rlabs snying la dbab:__snang ba'i dngos kun lha skur sbyang :__zhen pa'i rta ni rlung yin te:__lnga yi bdag nyid bcu ming can:__srid pa skyed dang gnas pa dang :__sdud pa'i las kun de yis byed:__lam du bya phyir rlung ro bsal:__lus gnad bca' zhing 'jug gnas ldang :__rdo rje'i 'bru gsum mi shigs pa'i:__bzlas pa yang nas yang du bya:__rgyu+u ba gsal ba'i tshad byung na:__kha sbyor cho gas dbu mar gzhug:__'bar dang 'dzag pa'i sbyor ba yis:__rtsa khams rlung la bde drod sbar:__snang ba bde bar shar ba dang :__rtog pa'i rgyu bas mi brdzi ba'i:__drod thob spyod pa spyad par bya:__bzhin legs tshul bzang dam tshig can:__rigs can lnga po brtag cing dgug:__drang nges chos bshad zab dbang bskur:__khams kyi bcud bskyed las rung tshe:__blta dgod lag sbrel gsang rtsa sprad:__re re la yang bde ba spel:__ngos bzung ka dag ngang du bzhag:__dal bus bsrub cing bde ba dbab:__nor bu'i rtse nas rlung gis drang :__gnas su ldog cing khyab par dgram:__'khrul 'khor bya zhing don la blta:__e yig 'khor lo rgyas 'debs dbyings:__wa~M yig rdo rje nor bu'i rgyud:__reg bya'i dga' bas nyams myong na:__he ru ka dpal mngon du 'gyur:__sa ma ya:__rig pa ye shes phur bu ni:__chos kyi dbyings la btab cing bsre:__yul dang yul can ro mnyam na:__zung 'jug mthar thug bla na med:__de phyir lus kyi cha snyoms la:__las zin skyes bu lta bur klod:__rlung ni 'gro 'ong dal bur bya:__mig gi gsang 'bras dbyings su gtod:__sems kyis snang srid 'khor 'das chos:__rang gi sems kyis btags pa tsam:__btags pa tsam nas ming zhig grub:__ming ni ming gi ngo bos stong :__stong pa phyal chad ma yin par:__rten 'brel sgyu ma'i snang ba ni:__rdo rje gzhon nu nges pa'i don:__sgyu mar btags pa cang med pa:__'khor lo rgyas 'debs dbyings kyi ngang :__ma bcos ma bslad zangs kar bzhag:__las mi mchol zhing nyams myong phral:__ngo ni yid dpyod bral bar sprad:__thag ni rang bzhin gnyug mar bcad:__gdings ni rang grol thog tu 'cha':__de tshe bogs 'byin snying dbus nas:__mig tu 'brel ba'i rang byung rtsa:__ka ti shel gyi sbu gu nas:__'khor lo rgyas 'debs mthing ga khyab:__rdo rje gzhon nu lu gu rgyud:__mi 'bral zung du 'jug par blta:__dbyings rig dbyer med snang zhing 'phel:__tshad phebs chos can dbyings su zad:__slar yang 'khrul pa'i gzhi las 'phags:__gzhi snang ye shes chen po'i sku:__rtag pa dang ni khyab pa dang :__lhun gyis grub pa'i phrin las ni:__'gro ba'i don du rang shar na:__rdo rje gzhon nu'i dgongs pa'i gdengs:__grub pa mtha' ru phyin pa'o:__sa ma ya:__de lta bu yi zab rgyas don:__nyams su len pa'i gang zag gis:__thog mar dbang gis rgyud smin nas:__dam tshig rnam par dag par bya:__de la rim pa 'di yin te:__dben par mtshams bcad dkyil 'khor bzhengs:__mtshan ma'i dbang rdzas 'du byas la:__ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor gsal:__bdag nyid nus pa nges thob nas:__snod ldan dam tshig srung nus pa'i:__slob ma khrus byas bgegs bskrad bsrung :__maN+Dal phul zhing gsol ba gdab:__ho:__'khor lo rgyas 'debs bde ba can:__rdo rje gzhon nu he ru ka:__slob dpon chen po bdag la dgongs:__bdag nyid yongs su smin mdzad gsol:__skyabs sems rgyud sbyangs lhar bskyed la:__ye shes dbab cing brtan par bya:__de nas bum pa spyi bor bzhag:__hU~M:__bcom ldan rdo rje gzhon nu che:__'khor lo rgyas 'debs yum dang sbyor:__bkra shis bum pa bzung nas ni:__byang chub sems kyis dbang bskur ro:__ka lA sha hU~M oM trA~M hrI AHa b+hiny+tsa mi:__sku gsung thugs kyi phyag rgya bstim:__hU~M:__rig pa rang snang dpal chen po:__dbyings kyi yum dang rab tu 'khril:__rab 'byams khro bo'i sprin phung 'phro:__rigs kyi bu la dbang bskur ro:__kA ya dz+nyA na a b+hiny+tsa oM:__hU~M:__rdo rje gzhon nu'i phyag rgya ni:__nang ltar stobs dang rnam thar chos:__phyi ltar dpal dang dur khrod chas:__khrag 'thung bdag por mnga' gsol lo:__A laM ka ra a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__srid pa 'byung zhing 'jig pa'i rlung :__mi phyed sngags su byin brlab phyir:__rdo rje'i dbyangs kyis dbang bskur bas:__srid gsum gzung 'dzin zil non shog:__wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__skye ba med pa chos kyi dbyings:__'gag med rig pa rang byung snang :__zung 'jug chen por byin brlabs pas:__dpal chen ye shes rang shar shog:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gsang ba'i dam rdzas lce la bzhag:__AH__gting zab 'khor lo rgyas 'debs dbyings:__thogs med rdo rje gzhon nus sbyar:__srid pa dag byed bdud rtsi'i chu:__lce la bzhag cing snying dkyil bstim:__bo d+hi tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa mi:__rig ma byin brlabs sbyor du gzhug:__hU~M:__'di ni 'khor lo rgyas 'debs te:__rol zhig rol zhig dpa' bo che:__rdo rje gzhon nu'i nga rgyal gyis:__dga' bzhi dbu mar yang dag sbyor:__ma hA su kha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__man shel bstan cing don ngo sprad:__hU~M:__bde ba de nyid gsal bar snang :__ngo bor bltas pas rang bzhin stong :__bsam gyis mi khyab dbyings rig don:__mthar thug zung 'jug rtogs par gyis:__d+hA tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a:__mngon spyaud dmod pa'i rjes gnang ni:__ling+gar dgra bgegs dgug cing bstim:__tshar gsum rak+tas gzi byin bskyed:__phur pa gtad cing gdab tu gzhug:__ling ro mer bsreg lam 'og mnan:__mthar ni tshe 'gugs dngos grub bstim:__b+hU~M:__tshe yi dngos grub rgyud gsum po:__rtsa srog tsit+ta'i dkyil du bstim:__cis kyang mi chod mi shigs pa'i:__rdo rje gzhon nu'i srog thob shog:__A yur+dz+nya na b+h+rU~M:__shis brjod me tog 'thor byas la:__dga' ston bya zhing dam tshig bsgrag:__zhib mor bshad la nyams blang ngo :__sa ma ya:__tshe ni rnam pa gsum yin te:__'pho zhing g.yo ba thig le'i tshe:__'gro dang 'ong ba rlung gi tshe:__gzhom du med pa gnyug ma'i tshe:__glo bur 'pho 'jig zhi ba dang :__mi 'gyur ye shes rgyas pa'i phyir:__rdo rje tshe yi mchog bsgrubs nas:__rnal 'byor zab mo mthar phyin bya:__rdzas ni snying po'i tshe 'brang ste:__rten ni g.yu byang nr-i yig mtshan:__rten 'brel mda' dang dar gyis g.yab:__dmigs pa dang ni sngags bcas bzla:__bdag mdun badz+ra ku mA ra'i:__thugs nas 'od zer mkha' khyab 'phros:__pho nya bcu gnyis las la bskul:__srid pa gsum gyi gting dkrugs te:__bla tshe chad nyams yar ba bkug:__snod bcud dwangs ma dbang med bsdus:__ye shes chen po'i gzi byin gyis:__mya ngan 'das pa'i rnam grol dbyig:__thig le gcig tu bskyil ba las:__mi 'gyur rtag pa'i srog thob gyur:__sngags mthar tshe yi sham bu gdags:__badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__skabs su tshe 'gugs gnad nas bskul:__oM:__dang por thugs bskyed rjes su dgongs:__bar du grub pa'i rtags mtshan dbyung :__tha ma rig 'dzin bdag cag gis:__rtse gcig bsnyen pa chud ma gson:__sku gsung thugs kyi gzi byin skyed:__yon tan phrin las cho 'phrul ston:__pho nya sprul pas 'jig rten khongs:__snod kyi dwangs ma bcud kyi dpal:__'khor 'das kun gyi tshe sdus la:__rnal 'byor bdag gi lus la khug:__sgo gsum thig le'i dbyings su stims:__bla tshe chad nyams yar ba gsos:__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__ces gsol rtags mthong dngos grub blang :__'brang rgyas bza' zhing bdud rtsi btung :__des ni tshe yi bar chad zhi:__dngos grub 'chi med go 'phang thob:__tshe gcig 'bras bu mthar phyin 'gyur:__sa ma ya:__rig mchog 'bum sde'i tan+t+ra'i bcud:__'od zer glang po'i dgongs pa'i mthil:__o rgyan bdag gi thugs khrag 'di:__dang por nyams blangs bar chad zhi:__bar du brtson pas tshe dpal rgyas:__tha ma brtson 'grus mthar dbyung bas:__tshe gcig 'od gsal rig pa'i sku:__ye shes snying po'i srog ldan pa:__khrag 'thung chen por ro gcig 'gyur:__de phyir shin tu gces par zungs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya:__bad+ha thim:__'di ni ma 'ongs snyigs ma'i dus:__bod khams dge ba'i khrims chen zhig:__kla klos 'jug par skabs btsal nas:__bstan pa'i lhag ma sdud nye'i tshe:__bai ro'i skye mtha' rig rtsal can:__rig sngags 'chang ba kun dga'i ming :__rdo rje rin chen pad+ma dang :__phrin las ming can las dang ldan:__de dag rnams kyis nyams blangs na:__la la phyi yi bar chad zhi:__la la nang ni nyams rtogs 'phel:__la la gsang ba'i dngos grub thob:__chos dang rigs kyi brgyud 'dzin 'phel:__kun kyang bstan la 'tshe ba yi:__dgra bgegs 'byung po zil mnan nas:__bshad sgrub dga' ston rgyas par 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya:__man+t+ra gar+b+ha a ti gu h+ya sa ma ya:__zhes pa'ang slob dpon chen po pra b+ha hastis byin gyis brlabs shing*/__gu ru shAkya seng ges rjes su gdams pa ltar/__rdo rje'i lung gis bsngags pa rnams kyis gtsos las ldan 'ga' zhig la phan pa'i bsam pas phyi nang gsang ba'i bar chad thams cad zhi zhing*/__thub bstan rin po che gru bzhi lam khyer tu rgyas pa'i rten 'byung gi yi ges brjid pa'i sman ljongs nyams dga' bar/__gter chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pa stangs dpyal lhan rgyas pa'i spyan sngar ras dkar zla zhun thags su btags pa lta bu'i lding gur du/__'jigs bral gyi slob dpon pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes skad cig gis gtan la phab pa 'gro kun bdud bzhi'i bar chad las bi dza yan+tu//_