JKW-KABAB-20-WA-003-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:59, 13 July 2021 by Jeremi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


_ _\u0f01\u0f83:____snyan brgyud bdud rtsi'i mchog tig gi phrin las dang dbang bskur ba'i cho ga bltas chog tu bkod pa bde mchog bdud rtsi'i yang zhun zhes bya ba bzhugs so//__\u0f01\u0f83:__na mo gu ru ma hA shrI he ru kA ya/__'khrul rtog bdud tshogs chos dang don gyi rtsis/__/dbyings su bcom zhing tha mal snang zhen bdud/__/rtags dang dam tshig rtsi yis rgyas 'debs pa/__/che ba'i che mchog bla med bla mar 'dud/__/rtags kyi bdud rtsi'i phrin las dang*/__/man ngag snod rung bya ba yis/__/rim pa gzhan la phan pa'i btsas/__/nang mthun rdo rje'i gsung nyid bsdeb/__/snyan brgyud bdud rtsi'i mchog tig la nye bar mkho ba'i yan lag phrin las kyi byang bu dang*/__dbang bskur ba'i las rim dgod pa la dang po phrin las kyi rim pa la gshom ni/__bsnyen sgrub dbang bskur rnams kyi skabs su so so la dgos pa'i dkyil 'khor dang yo byad tshang bar bkod/__bsnyen rkyang dang tshogs mchod lta bu'i phrin las dkyus tsam la rten ji ltar rigs pa'i spyan sngar stegs bu'i steng sman gtor rak+ta/__phyi mchod phreng tshar du bsham/__bgegs gtor/__tshogs kyi yo byad dang gtor 'bul sogs tshogs par bya'o/__/phrin las dngos la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes kyi bya ba'o/__/dang po la bdun gyi thog mar tshigs bdun sogs gsol 'debs kyis thog drangs te skyabs su 'gro ba ni/__bla ma dpal chen mchog he ru ka'i dkyil 'khor mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar bdag gzhan 'gro kun sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro bar mos la/__aH__skye ba med pa'i dbyings nyid las:__'gags med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__dpal chen che mchog he ru kar:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__lan gsum/__gnyis pa sems bskyed pa ni/__smon 'jug gi don yid la dran bzhin pas/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:__khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:__lan gsum/__gsum pa tshogs bsag pa ni/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bstan pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rangs:__dag pa mtha' bzhi'i dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__dzaHhU~M ba~M hoHsa tshogs zhing rnams rang la thim par gyur par bsam/__bzhi pa bgegs bskrad pa ni/__bgegs gtor la chab bran la/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las:__b+h+rUM las rang rang gi yid dang mthun pa'i snod rnams su khaM las gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa so so'i spyod yul bzhin du 'char bar gyur:__oM AHhU~M ha hoHhrI:__lan gsum gyis brlab/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa bgegs bkug__/sarba big+h+nAn na maHsarba sogs nas kha~M grih+Ne daM ba l+yA di swA hA:__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngo/__lnga pa bka' bsgo zhing mtshams bcad pa ni/__hU~M hU~M:__glo bur ltar snang 'khrul pa'i bgegs:__rang grol gnyug ma'i klong du dengs:__phyi nang gzhan gsum dbyer med pa:__rdo rje'i srung 'khor chen por grub/__badz+ra rak+Sha tiSh+Than+tu:__drug pa byin 'bebs pa ni/__oM:_sngon gyi thugs dam chen po yis:__'gro rnams yongs su sgrol ba'i phyir:__dpal chen lha sngags ye shes kyis:__mchog thun grub pa'i byin chen phobs:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__dz+nyA na A be sha ya a:__bdun pa mchod rdzas byin brlab pa ni/__oM AHhUM:__dbyings kyi snod du rig pa'i bcud:__'dod yon rgya mtsho'i sprin 'phro ba:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__'phel 'grib bral ba'i rgyan du shar:__oM sarba pU dza a hU~M:__gnyis pa dngos gzhi'i las rim la'ang bdun las dang po dam tshig gi 'khor lo bskyed pa ni/__aH__snang srid gdod nas bdud rtsi lnga:__ma bcos ma bslad de bzhin nyid:__'gags med rtags kyi bdud rtsi ni:__kun snang byang chub sems su shar:__de las rgyu yi yi ge a:__bdud rtsi'i thig le dkyil du 'khyil:__a las 'phros pa'i 'od zer gyis:__snod bcud gzung 'dzin thams cad stong :__stong gsal 'dus ma byas pa'i ngang :__snod ni rigs yum lnga yi dbyings:__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__thar pa chen po'i gzhal med khang :__dur khrod rol pa'i bkod pa rdzogs:__de dbus pad zla nyi ma dang :__dregs pa khyo shugs bsnol ba'i steng :__rang rig badz+ra he ru ka:__srid zhi'i spyi dpal che ba'i mchog:__mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog:__zhal brgyad bcu drug phyag dang ldan:__g.yas brgyad rtog tshogs thams cad kun:__chos dang don gyi bdud rtsi'i dbyings:__'joms byed rdo rje rtse dgu ste:__g.yon pa rtags dang dam tshig gi:__rdzas kyi bdud rtsis tha mal gyi:__snang zhen sbyangs ba'i bdud rtsi'i bcud:__mtshan ldan b+han+d+ha'i snod du gtams:__dbyings yum kro d+hI shwa ri ma:__kha T+wA~M thod pa bsnams pas 'khril:__dpal dang dur khrod rol pa'i chas:__yon tan yongs rdzogs rgyan du gsol:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__zhabs bzhi gyad kyi dor stabs kyis:__rdo rje pad+ma mnyam sbyor ba'i:__dga' bzhi bde ba chen por bzhugs:__mkha' gsang las spros byang chub sems:__thig le hU~M gi sgrar bcas pas:__ye shes brgyad kyi dpal chen po:__rigs kyi kha dog rnam par gsal:__kun kyang rdo rje dung khrag bsnams:__rang 'od yum 'khyud gzi byin 'bar:__ke seng sgo ma dbang phyug tshogs:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma 'gags rang snang rol par gsal:__gnyis pa dbang bskur cing rgyas gdab pa ni/__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya ho:__a nu rA ga ya mi:__dzaHhU~M ba~M ho:__pad+mar rdo rje ldan byas pa'i:__snyoms par zhugs pa'i bde ba ches:__gsang gsum rdo rje'i srog tu grub:__ye shes dbang bskur yongs su rdzogs:__oM AHhU~M:__hU~M oM T+wA~M hrIHA:__gsum pa ye shes kyi dkyil 'khor bzhugs pa sogs ni/__snyoms 'jug rang sgra gsang ba'i sngags:__a haM rdo rje'i glu chen pos:__rang bzhin mnyam pa chen po na:__rol pa'i lha tshogs spyan drangs gyur:__hU~M:__dbyings las ye shes rang shar ba'i:__dpal chen lha tshogs gnyis med gshegs:__dam ye ro mnyam ngang du bzhugs:__rang bzhin yongs shes phyag gis 'dud:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka ma hA kro d+hI shwa ri hU~M:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__sarba sa ma ya dza:__dzaHhU~M ba~M ho:__sa ma ya tiSh+Than+tu:__a ti pU ho:__na ma d+hi:__bzhi pa mchod pa ni/__oM:__yul la dbang pos mtshams sbyar ba'i:__cir snang nyer spyod 'dod yon sprin:__sman rag gtor tshogs bsam mi khyab:__bde stong rol pa'i rgyan tu mchod:__sarba pU dza sa ma ya ho:__lnga pa bstod pa ni/__hU~M:__chos dbyings skye ba med pa las:__rig pa ye shes longs spyod rdzogs:__gang 'dul sprul pa'i skur ston pa'i:__he ru ka la phyag 'tshal bstod:__drug pa gsal brtan dag gsum gyi ting nge 'dzin bsgom pa ni/__thugs ka'i mi shigs thig le la:__rtse gcig mnyam par bzhag pa las:__'od zer 'ja' tshon lta bu'i sprin:__snod bcud rgyud rnams kun la khyab:__gzhal med khang dang dpal chen lha:__ye shes srog dang ldan par blta:__gsal snang chu zla lta bu la:__yid mig rlung gsum mi g.yo gtad:__nga ni dpal chen he ru ka:__dngos yin snyam du nga rgyal brtan:__chos sku mnyam pa chen po'i gdangs:__gzugs kyi rnam par shar ba ste:__zhal brgyad ye shes chen po brgyad:__phyag ni bcu drug dga' ba nyid:__stong nyid      rgyu 'bras kyi dga' ba brgyad yul stong pa brgyad/__brgyad ni rdo rje ste:__bde ba brgyad ni bdud rtsi'i thod:__zung 'jug shes rab ma dang 'khril:__dbu rer ye shes re re la:__rnam thar gsum gyi spyan dang ldan:__dbu skra gyen brdzes ye shes 'bar:__zhabs bzhi rdzu 'phrul rkang pa'i stabs:__srid zhi'i spyi dpal cher rngam khrir:__pad+ma nyi zla dregs pa'i steng :__'od gsal rtag pa'i me phung dbus:__theg dgu'i gar gyi rol pas 'gyings:__de ltar dag pa dran par bya:__zhes pa rnams ngag tu brjod min ji ltar yang re re bzhin bsgom don dran par bya/__bdun pa bskyed rim gyi yan lag bzlas pa'i rnal 'byor la zhi bar bsnyen pa ni/__khrag 'thung chen po'i thugs ka ru:__ye shes sems dpa' kun tu bzang :__mthing gsal bzang mo yum dang sbyor:__yab kyi thugs kar nyi gdan la:__yi ge 'bru gsum brtsegs mar gsal:__zhes pas gsal gdab/__rlung 'jug gnas dbyung gsum dang sbyar ba ni/__oM AHhU~MHgi bzlas par bya/__khro bo'i nye bsnyen ni/__hU~M mthar rdo rje'i sngags phreng las:__nam mkha' gang ba'i sku dang sngags:__'od zer 'khor 'das kun tu khyab:__dus gsum rgyal ba'i thugs dam bskang :__ma mo mkha' 'gro las la bskul:__chos skyong dregs pa dam la gzir:__sde brgyad 'byung po spa bkong zhing :__'gro kun dpal chen go 'phang bkod:__srid zhi kun gyi dwangs bcud dbyig:__ye shes lnga ldan bdud rtsir bkug:__mi shig sa bon hU~M la thim:__byin rlabs nus stobs gzi mdangs bskyed:__snod bcud rgyud rnams yang dag pa:__chos kyi bdud rtsi mngon gyur nas:__don gyi ye shes rang shar gyur:__ces dmigs la/__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka hU~M phaT:__ma hA kro d+hi shwa ri hU~M:__zhes sngags kyi skyon bcu spangs la bzla/__yongs rdzogs sgrub sngags ni/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__las sbyor sgrub chen ni/__oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHTha:__zhes bzlas la stong tshigs spyi ltar 'bul/__grangs bsnyen dkyus tsam la 'bru gsum khri phrag__/nye bsnyen 'bum phrag bzhi/__sgrub sngags dang las sbyor 'bum phrag re re bzla bar gsungs so/__/'di'i tshe sgrub sbyor na tshe 'brang sogs rten bkod la/__bdag nyid bdud rtsi'i he ru ka:__yab yum sbyor ba'i mkha' gsang nas:__bde chen sngags kyi rol mo yis:__'khor 'das dwangs bcud dbang med bsdus:__sgrub pa'i rdzas la thim pa yis:__byin rlabs gzi byin 'bar bar bsam:__oM badz+ra a mr-i ta dz+nyA na A be sha ya hU~M hU~M hU~M:__zhes byin dbab/__bde stong rol pas byin rlabs mthus:__rang bzhin yongs grub bdud rtsi'i bcud:_mtshon byed rtags kyi 'chi med lha:_che mchog bdud rtsi 'khyil ba'i sku:__ljang ser zhal gcig phyag gnyis pa:__lcags kyu dang ni thod pa bsnams:__khro chags sgeg pa'i gzi byin 'bar:__dur khrod chas ldan yum dang sbyor:__las kyi pho nya'i sprin phung 'phro:__pad nyi dregs pa pho mo'i steng :__srid zhi kun gyi srog tu bzhengs:__rdo rje gsum gyi ngo bo nyid:__ye shes lnga yi dbang bskur rdzogs:__bde stong rol pa'i 'od dang sgras:__sangs rgyas thams cad spyan drangs gyur:__zhes lhar gsal/__spro na spyan 'dren nas mchod bstod bar las byang ltar bya/__bsdu na mi dgos/__bdag mdun lhar gsal thugs ka ru:__sna tshogs rdo rje'i lte ba'i dbus:__nyi zla kha sbyor hU~M gis mtshan:__de yi khog par nr-i dang a:__tha mar tshe yi sngags kyis bskor:__snyoms zhugs bde ba'i rba rlabs kyis:__thugs srog sngags las 'od zer 'phros :__bla tshe chad nyams yar ba dang :__srid zhi'i dwangs bcud dbang med bsdus:__tshe rten la thim gzi byin 'bar:__mi 'gyur rtag pa'i mchog brnyes bsam:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka a mr-i ta kuN+Da lI A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi swA hA:__zhes bzlas pa ci nus bya zhing skabs su hU~M gi glu dbyangs len/__mda' dar g.yab la/__hU~M:__thug dam chen po'i dkyil 'khor lha:__he ru ka dpal 'khor tshogs bcas:__bsnyen cing bzlas pas rgyud bskul na:__las la ma g.yel phrin las mdzod:__phyi nang mkha' 'gro'i tshogs rnams kyi:__sprul pa yang sprul glog ltar 'khyugs:__yum lnga'i rang bzhin snod kyi dpal:__rigs lnga'i ngo bo bcud kyi srog:__ye shes lnga ldan dag pa'i rgyud:__thams cad thig le gcig tu sdus:__snang srid gdod nas rnam dag pa:__'chi med bdud rtsi'i byin chen phobs:__'pho ba med pa'i rdo rje'i tshe:__'gyur ba med pa gnyug ma'i srog:__skye ba med pa 'od gsal dbyings:__mi shigs rtag pa'i dngos grub stsol:__ces pho nya bskul/__'khor 'das tshe yi dwangs bcud kun:__bdud rtsi'i rgyun dang dbyer med drangs:__sna tshogs rdo rje'i rwa nas brgyud:__lte ba'i tshe rten rgyud gsum la:__thim pas byin rlabs gzi 'od 'bar:__cis kyang mi chod mi shigs pa'i:__rdo rje'i go cha brtan par gyur:__ces tshe 'gyur med du bcing ngo*/__grol kha dngos grub blang ba ni dbang chog ltar byas pas rtsa gzhung nas gsungs pa'i lung bdun tshang ngo*/__/'dir srung ma'i gtor chog btang*/__thun mtshams tshogs mchod 'bul ba ni/__bza' bca' btung ba dam tshig gi rdzas rnams tshogs par byas la byin brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M:__dbyings rig zung 'jug me rlung chus:__tshogs rdzas dngos 'dzin bsregs gtor bkrus:__stong nyid b+han+d+har bde ba che'i:__tshogs kyi 'du ba rgya mtshor gyur:__oM AHhU~M:__lan gsum/__tshogs rten drangs pa ni/__hU~M hU~M hU~M:__dag mnyam chos sku'i klong yangs nas:__kha sbyor rtsal 'chang he ru ka:__srid zhi'i spyi dpal che ba'i mchog:__tshur gshegs tshogs kyi 'du bar spyon:__shrI he ru ka badz+ra sa mA dza:__tshogs dang po mchod bshags bsgral stabs kyi 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__dngos yid dam tshig rdzas kyi mchod:__nyams chags sdig ltung snying nas bshags:__gzung 'dzin 'khrul pa bsgral ba'i tshogs:__khrag 'thung chen po'i zhal du sbyor:__ga Na tsakra pU dza sa ma ya ho:__'dir spro na skong bshags spyi 'gro sbyar/__bar pa nang gi sreg blugs su rol pa ni/__oM AHhU~M:__phung po khams dang skye mched kun:__gdan gsum yongs rdzogs dkyil 'khor te :__bza' bca' btung ba'i longs spyod kun:__rdo rje'i dam tshig chen por rol:__a la la ho:__tha ma lhag ma byin rlabs spyi ltar byas la/__pheM pheM:__dpal gyi bka' sdod pho nya'i tshogs:__lhag ma'i longs spyod 'di bzhes la:__gzung 'dzin 'khrul pa zhi ba dang :__rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:__uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__phyi rol du btang nas smon lam gdab/__de'i rjes 'brel chad mdo bya ba ni/__hU~M:__sngon tshe dpal chen che mchog gis:__chos nyid rang sgras gsang chen rgyud:__ston 'khor dgongs pa dbyer med du:__byin gyis brlab cing gsungs pa'i tshe:__g.yar dam gzhes pa'i srung ma dang :__rjes 'jug rig 'dzin grub pa yi:__dam tshig gnyer du gtad pa kun:__dgra bgegs sha khrag gtor ma bzhes:__rnam bzhi'i las kun grub pa dang :__bstan pa dar ba'i phrin las sgrubs:__brtan ma skyong ba ni/__b+h+yo:__bod khams skyong ba'i brtan ma'i tshogs:__'dir gshegs bshal chu'i bdud rtsi bzhes:__gangs can mtha' dbus bde ba dang :__bshad sgrub bstan pa rgyas par mdzod:__ma ma hrIM hrIM ba liM ta khA hi:__gtor mnan bya ba ni/__gtor snod 'og tu dgra bgegs bkug la/__hU~M:__rnam thar gsum dang ldan pa'i dbyings:__glo bur 'khrul pa'i dam sri mnan:__rigs pa ye shes bro brdungs pas:__'bar ba'i brtul zhugs yongs su rdzogs:__sa ma ya ho ho:__gsum pa rjes kyi las rim bdun las dang po gtang rag mchod bstod gong ltar bya/__gnyis pa dngos grub blang ba ni/__oM:__dbyings kyi ngang las 'khrul pa zhi:__rig pa'i rtsal las ye shes rgyas:__rlung sems dbang 'dus gzung 'dzin thul:__mchog dngos grub pa'i byin rlabs stsol:__ma hA pa ra ma sid+d+hi hU~M:__zhes sgrub rten yod na gnas gsum du gtugs pa dang bdud rtsi myang*/__gsum pa nongs bshags ni/__ma rnyed yongs su ma tshang sogs dang yig brgya lan gsum brjod/__bzhi pa dbang dang sgrub chen sogs mdun bskyed yod pa'am/__med kyang tshogs mgron rnams ras bris dkyil 'khor gyis mtshon pa'i rten la dmigs te/__oM:__'dir ni rten dang sogs kyis brtan bzhugs bya/__rten med na/__oM khyed kyi sems can sogs kyis gshegs su gsol/__lnga pa bdag bskyed bsdu ba ni/__a a a:__lhar snang rig rtsal dbyings su thim:__dbyings rig 'du 'bral med pa'i ngang :__bde stong zung 'jug rtags kyi sku:__phyag rgya chen po'i rol par shar:__phaT phaT phaT:__ces slar snang 'od gsal du bsdu zhing zung 'jug gi skur ldangs/__drug pa bsngo smon ni/__hoH__bsod nams ye shes tshogs gnyis kyis:__'gro rnams sgrib gnyis yongs dag nas:__kha sbyor bzhi ldan rdo rje sems:__he ru ka dpal myur 'grub shog:__ces dang thun mong ma yin pa'i smon lam gzhan yang gdab/__bdun pa bkra shis brjod pa ni/__oM:__dbyings kyi ngo bo chos sku kun tu bzang :__rig pa rang snang che mchog longs spyod rdzogs:__dbyings rig zung 'jug rtsa brgyud bla ma yis:__mchog mthun dge legs 'grub pa'i bkra shis shog:__ces me tog 'thor/__rol mo'i sgra snyan pa ring bas dge legs su bya'o/__/gnyis pa 'di nyid kyi smin byed cho gas slob ma rjes su bzung ba la sbyor dngos rjes gsum/__dang po sbyor ba gshom ni/__stegs bu'i steng du ras bris kyi dkyil 'khor bkram pa'am ma 'dzom na maN+Dal dbus su gtso bo tshom bu mthing nag 'khor brgyad kyis bskor bar bzhag__/de steng khri'u'i khar thod pa mtshan ldan a mr-i tas bkang ba/__g.yas su sman gyi pho brang*/__g.yon du mar me/__mdun sogs sku tsaka__/sngags byang dang phreng ba/__dur khrod chas brgyad/__dkyil 'khor tsakli/__sha lnga/__bdud rtsi lnga/__rtsa brgyad stong sbyar rnams ril bu'am phye mar sbyar bas snod so sor bzhags/__btags btsags sbol zhing gzhal ba'i yo byad phab rnams ri mo bris pa sogs gang bder phyogs bsdus/__rgyab tu snying po lnga chang gis sbrus pa'i tshe 'brang nang du bzla bya'i sngags kyi shog dril bcug pa'i g.yas g.yon du tshe ril tshe chang bcas bkod/__sman gtor rak+ta/__phyi mchod rnams spyi ltar/__las bum/__mda' dar/__tshogs dang gtor 'bul sogs phrin las la dgos pa'i rigs rnams tshogs par bya/__dbang don sgrub mchod ni/__gsol 'debs skyabs sems nas brtsam mchod bstod bar bdag mdun dbyer med du bskyed la las byang mthar chags su btang*/__bzlas pa'i dbur 'dzab khang phyes la bsnyen sngags nyung tsam dang*/__nye bsnyen/__sgrub pa sgrub chen rnams ci mang bzla/__de nas tshe sgrub kyi byin 'bebs sgom bzlas tshe 'gugs kyi bar du btang la mchod bstod 'bul/__chos srung gi gtor chog dang*/__tshogs byin rlabs bsgral stabs yan btang*/__las bum du bdud rtsi 'khyil ba bskyed bzlas kyis byin brlab/__rig pa'i me tog dor la gnang ba nod do/__/gnyis pa dngos gzhi dbang bskur ba'i thog mar slob ma rnams la khrus bya/__bgegs bskrad cing srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab la mtshams sbyor gyi khyad par ni/__de'ang dus gsum du gshegs pa'i sangs rgyas sras dang bcas pa ma lus pa 'byung ba'i gnas sam skyed pa'i yab tu gyur pa srid zhi'i khyab bdag dpal gdod ma'i mgon po kun tu bzang po nyid spros bral chos kyi sku las ma g.yos bzhin du gdul bya'i 'gro ba shin du gdul dka' ba rnams kyi gnyen po stobs kyi lha longs spyod yongs rdzogs 'bar ba chen po'i sku'i rnam par bzhengs pa khro bo'i dkyil 'khor ma lus pa'i spyi dpal che mchog he ru ka chen po nyid sangs rgyas thams cad kyi yon tan gcig bsdus 'chi med bdud rtsi'i 'khor lo'i mgon por snang ba'i rgyud lung gi skor zab cing rgya che ba bsam las 'das pa rnams las bdud rtsi yon tan gyi bka' babs grub pa'i slob dpon bi ma la mi tras snying po'i lam srol gsum du bsdu bar mdzad pa'i snying po'i snying po bdud rtsi'i lam gyis mchog gi dngos grub bde myur du bsgrub pa'i snying thig 'di ni/__dpal chen che mchog gi bka' babs mnga' bdag tshangs pa lha'i me tog gi rnam rol mkhas shing dngos grub brnyes pa thams cad kyi spyi rje/__sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' gter chos sgo rab 'byams kyi bka' babs chen po bdun bzhugs pa'i nang tshan zab mo snyan du brgyud pa'i chos skor las byon pa ste/__de'ang mdo khams yon tan gnas lnga gcig 'dus rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bzhugs pa'i skabs su dag pa'i snang ba 'byams klas pa'i ngang*/__dur khrod chen po bsil ba'i tshal rang byung mchod rten bde byed brtsegs pa'i drung du bka' babs rig 'dzin chen po rnam pa dgus byin gyis brlabs shing rgyud dang sgrub sde'i gdams pa'i snying po rnams kun 'dus rig 'dzin pad+ma bde ba chen po ye shes sku'i rnam rol gcig nyid du mar 'char bas so sor stsal ba las/__'dir 'chi med grub pa'i rig 'dzin bi ma la mi tras byin gyis brlabs shing rang byung pad+ma sam+b+ha was snyan brgyud du gdams pa yon tan bdud rtsi'i mchog tig gi smin byed bsgrub par bgyi ba la sogs kyis mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/slob dpon dpal chen che mchog he ru ka dngos su gsal ba la mos gus drag pos thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__ho:__gnam zhal yum gyi bde ba can:__kha sbyor chen po'i he ru kas:__gsang ba mchog gi dgyes pa na:__rdo rje'i slob ma 'jug par 'tshal:__lan gsum/__dpal chen che mchog he ru ka rang snang ye shes kyi dkyil 'khor 'khor lo rtsa gsum rgyal ba chos srung dang bcas pa mkha' khyab tu bzhugs pa la bdag sogs sems can thams cad deng nas byang chub ma thob kyi bar du rtse gcig gus pa chen pos skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__aH__skye ba med pa'i dbyings nyid las:__'gags med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__dpal chen che mchog he ru kar:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__lan gsum/__pha mar gyur pa'i mkha' mnyam gyi 'gro ba mtha' dag dpal he ru ka'i go 'phang mchog la 'god par bya/__de'i ched du gsang ba'i dkyil 'khor chen por smin byed zab mo'i sgor zhugs shing lam rim pa gnyis kyi rnal 'byor la brtson par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:__khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__zhing mchog dam pa de dag gi spyan sngar tshogs gnyis bsags shing sdig sgrib sbyang ba dang dge rtsa yongs su spel bar byed pa'i don dang ting nge 'dzin rjes su dran pas rgyun bshags yan lag brgyad pa 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bstan pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rangs:__dag pa mtha' bzhi'i dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du dam bca' rnam gsum brtan por bzung snyam pas 'di'i rjes zlos/__oM:__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra:__de 'dra kho nar bdag gyur cig:__spyod pa rmad byung bsam yas pa:__'gro la phan phyir bdag gis spyod:__byang chub sems mchog dam pa dang :__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di:__srog gi phyir yang mi gtong na:__rdo rje rgyal pos byin rlabs mdzod:__dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir:__sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub:__byang chub spyod dka' bdag gis spyad:__rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir:__bdag cag bsam pa rdzogs gyur cig:__lan gsum/__dbang gi gzhi dgod cing ye shes pa'i byin rlabs dbab pa'i slad du khyed rang rnams lus ngag yid gsum gcun la dmigs pa 'di rtse gcig tu sgoms shig__/AHzhes brjod pa'i rkyen gyis gzung 'dzin gnyis bsdus kyi chos thams cad 'od gsal stong pa nyid kyi ngang las snod rnam par dag pa yum lnga'i rang bzhin gyi gzhal med khang pa'i dbus su pad zla nyi ma dregs pa khyo shugs bsnol ba'i gdan gyi steng du/__bcud rnam par dag pa khyed rang gi rig pa'i ngo bo skad cig gis dpal chen che mchog he ru ka mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog can zhal brgyad dang ldan pas phyogs mtshams brgyad du gzigs pa phyag bcu drug gi g.yas pa brgyad kyis rdo rje rtse dgu pa dang*/__g.yon pa brgyad kyis bdud rtsis gang ba'i thod pa bsnams pa/__dpal gyi chas bcu dang dur khrod kyi chas brgyad kyis brgyan pa/__yum kro d+hI shwa ri ma mthing ga kha T+wAM ga dang thod pa bsnams pas 'khril zhing zhabs gnyis gyad kyi 'dor stabs kyis ye shes kyi me phung 'bar ba'i klong du bde chen dga' bzhi mchog tu rgyas pa'i skur gsal ba'i snyoms 'jug bde ba'i sgra 'od dang*/__slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyi snang ba chos kyi dbyings kun tu khyab pa 'phros pas bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes sems dpa' dang rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa rnams kyang dpal chen che mchog he ru ka'i sku gsung thugs kyi phyag rgya'i rnam par kha char bu yug 'tshubs pa ltar byon nas khyed rang rnams la thim pas byin gyis brlabs pa'i mos 'dun drag tu mdzod cig__/spos rol dang*/__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka hU~M phaT:__ma hA kro d+hi shwa ri hU~M:__dz+nyA na badz+ra A be sha ya a AH__brjod la dbab/__ye shes pa'i byin rlabs kyi rgyun byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas par mos shig__/tiSh+Tha badz+ra/__zhes rgya gram mgor bzhag__/dbang dngos gzhi la bum pa gsang ba sher ye bzhi pa rnams dang*/__mtha' rten rjes su gnang ba'i dbang rnams rim par bskur ba la/__dang po bum pa'i dbang gi slad du dmigs pa 'di ltar du mdzod/__slob dpon dpal he ru ka'i thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas dbang gi lha nam mkha' gang bar sad pa rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas gsang ba'i bum pa dpal chen he ru ka'i rten dang brten pa yongs su rdzogs pa'i ngo bos dbang bskur bar mos shig__/bdud rtsi'i thod pa spyi bor bzhag la/__hU~M:__snod ni rang byung gzhal med khang :__bcud ni dpal chen he ru ka:__rgyud ni ye shes srog dang ldan:__rigs kyi bu la dbang bskur ro:__ka la sha ka pA la sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM:__des bum pa'i dbang thob:__lus rtsa'i sgrib pa dag__/rtags kyi bdud rtsi dbyibs kyi rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__sku rdo rje sprul pa'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__gnyis pa gsang ba'i dbang gi slad du/__bla ma dpal chen po yab yum snyoms par zhugs pa'i bde chen byang chub sems kyi bdud rtsi'i rgyun pad+ma b+hany+dza'i bcud du bskyil ba khyed rang rnams kyi mgrin par myangs pas bde gsal rnam par mi rtog pa'i ye shes rgyud la skyes par mos shig__/thod pa'i bdud rtsi sbyin la/__AH__snod ni mtshan ldan ka pA la:__bcud ni thabs shes byang chub sems:__rgyud ni bde chen srog dang ldan:__rigs kyi bu la sbyin par bya:__b+ho d+hi tsit+ta a mr-i ta sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa AH__des gsang ba'i dbang thob/__ngag rlung gi sgrib pa dag__/rtags kyi bdud rtsi bde stong gi rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__gsung rdo rje longs spyod rdzogs pa'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa shes rab ye shes kyi dbang gi slad du rnam med bde ba chen po'i ye shes rnam bcas phyag rgya'i gzugs su shar ba rigs can mchog gi mtshan nyid rdzogs pa'i pho nya gzhon nu ma gtad pa dang 'du shes gsum ldan gyis snyoms par zhugs pas lugs 'byung dang lugs ldog gi dga' bzhi'i ye shes nyams su myang bar mos shig__/rig tsag gtad la/__hU~M:__snod ni e yig b+ha ga'i dbyings:__bcud ni waM yig rdo rje sbyar:__rgyud ni dga' bzhi'i srog ldan pa'i:__brtul zhugs mchog gi gnas la rol:__karma mu dra ma hA su kha sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid thig le'i sgrib pa dag__/don gyi bdud rtsi pho nya'i rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__'bras bu thugs rdo rje chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/bzhi pa don dam ye shes kyi dbang bskur ba la/__sngar dpe la brten nas dga' bzhi'i ye shes nyams su myang ba de nyid sgo gsum 'khrul 'khor gyi sbyor ba la brten nas spyi bor 'dzag med du brtan pa'i lhan skyes kyi bde ba chen po'i rang ngo mthong ba'i ngang du mnyam par zhog cig__/hU~M:__snod ni rtsa gsum 'khor lo bzhi:__bcud ni lugs ldog thig le'i 'phros:__rgyud ni lhan skyes srog ldan pa'i:__gdod ma'i gnas lugs rtogs par gyis:__dz+nyA na d+hA tu sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa ho:__des bzhi pa tshig dbang rin po che thob/__sgo gsum cha mnyam gyi sgrib pa dag__/chos kyi bdud rtsi phyag rgya chen po'i rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__'bras bu ye shes rdo rje ngo bo nyid sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa mtha' rten rjes su gnang ba rim par sbyin pa la/__dang po sku lha bsgom pa'i rjes su gnang ba'i slad du/__dkyil 'khor pa'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros te khyed rang gi spyi bo nas zhugs lus la thim pas/__khyed rang gi phung khams skye mched lha sku phyag rgya chen por gnas gyur/__cir snang lha'i 'khor lor 'char bar gyur par mos shig__/sku tsag spyi bor bzhag la:__oM:__dbyings las ye shes rang shar ba'i:__yon tan bdud rtsi'i dkyil 'khor lha:__khrag 'thung chen po'i phyag rgyar rdzogs:__dpal chen sku yi dbang bskur ro:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__gnyis pa gsung sngags bzla ba'i rjes su gnang ba'i slad du/__dpal he ru ka'i mgrin pa nas sngags kyi phreng ba byung*/__khyed rang gi mgrin pa nas zhugs te thim pas srog rtsol rlung gi rgyu ba thams cad rdo rje'i sngags su gnas gyur/__sgra grags thams cad mi shigs nA da'i rang sgrar 'char bar gyur pa'i mos pa mdzod/__sngags byang dang phreng ba mgrin par bzhag la/__AH__dus sbyor bcu gnyis gnas dag pa'i:__mi shigs rdo rje nA da'i sgra:__khrag 'thung 'dus pa'i gsang sngags kyis:__dpal chen gsung gi dbang bskur ro:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__gsum pa thugs ting nge 'dzin bsgom pa'i rjes su gnang ba'i slad du/__dbyings kyi ngo bo shes rab dang rig pa'i rang bzhin thabs kyi ye shes zung du 'jug pa'i gnas lugs kyi ngang du mnyam par bzhag pas/__snod bcud thams cad gdod nas rnam par dag pa'i rang byung bdud rtsi chen por gnas gyur/__'khor 'das mnyam nyid kyi dgongs pa'i rtsal chen rdzogs par mos shig__/hU~M:__snod bcud gdod nas bdud rtsi lnga:__ma bcos ma bslad de bzhin gshegs:__dbyings rig zung 'jug dgongs pa yis:__dpal chen thugs kyi dbang bskur ro:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes cung zad mnyam par 'jog tu bcug__/bzhi pa yon tan lhun gyis rdzogs pa'i rjes gnang gi slad du/__dur khrod rol pa'i chas chen rnams gnas so sor bsgos shing mnga' gsol bas dpal chen 'bar ba'i byin rlabs nus stobs gzi brjid yongs su rdzogs par mos shig__/dur khrod chas brgyad gtad la/__swA:__dpal chen rnam dang spyod yul gcig:__dur khrod gsang mchog gnas la rol:__lhun grub yon tan yongs rdzogs phyir:__longs spyod chen pos dbang bskur ro:__gu Na a b+hi Shiny+tsa swA:__lnga pa phrin las 'gro ba 'dul ba'i slad du/__yongs rdzogs bdud rts-i'i dkyil 'khor dang*/__dam rdzas kyi gtso bo sha lnga bdud rtsi lnga/__rtsa brgyad stong sbyar gyi sman/__btags btsag spol ba'i yo byad/__yongs rdzogs sman gyi pho brang chen po/__bde drod 'bar ba'i mar me/__tshul bzhin bsgrubs pa'i ra sa ya na rnams kyi dbang bskur rim par byin pa'i mos 'dun 'dzod cig__/dkyil 'khor gyi tsaka li gtad la/__hA:__gsang ba mchog gi b+ha ga'i dbyings:__de bzhin gshegs kun rtag tu bzhugs:__thar pa chen po'i dkyil 'khor gyis:__sgrub pa'i gzhi ru dbang bskur ro:__maN+Dal a b+hi Shiny+tsa hU~M:__sha lnga gtad la/__hA:__sgrub pa'i dam rdzas rmad byung ba:__de bzhin gshegs pa rigs lnga'i dngos:__bde chen 'bar ba'i stobs rdzogs phyir:__sha chen lnga yi dbang bskur ro:__ma hA bA la a b+hi Shiny+tsa hUM:__bdud rtsi lnga gtad la/__hAH__rang byung byang chub mchog gi rgyun:__nyon mongs gdung ba kun sel zhing :__yang dag ye shes snang ba 'phel:__sgron ma lnga yi dbang bskur ro:__ma hA pany+tsa a b+hi Shiny+tsa hUM:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar gyi sman phye gtad la/__hA:__snang srid snod bcud dwangs ma kun:__rtsa ba brgyad la yan lag stong :__bla na med pa'i dam tshig mchog:__yongs rdzogs sman gyi dbang bskur ro:__ma hA su ra tA a b+hi Shiny+tsa hU~M:__btags btsag sbol ba'i chas dang phab gtad la/__hA:__dga' mchog khyad par lhan skyes kyi:__ye shes btags btsag sbol ba dang :__phabs dang sbyar bas mtshan pa yi:__nye bar spyod pas dbang bskur ro:__ma hA tsar+Ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__sman gyi pho brang mgor bzhag la/__hA:__rang byung b+han+d+ha snod kyi mchog:__dbu rgyan dar dpyangs longs spyod che:__thabs shes zung 'jug rdor dril bcas:__bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur ro:__ma hA A laM ka ra a b+hi Shiny+tsa hUM:__mar me gtad la/__hA:__ma 'khrul dbyings kyi kong bu ru:__rig pa ye shes mar mes gtams:__bde drod rab tu 'bar ba'i dbyig:__rten 'brel rdzas kyi dbang bskur ro:__ma hA dI pa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__chos sman sbyin la/__oM AHhU~M:__dkyil 'khor kun gyi he ru ka:_yab yum sbyor ba brgyad ldan pas:__dam ye dbyer med bdud rtsi'i mchog:__myong grol chen pos dbang bskur ro:__ma hA rA sa ya na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de rnams kyis yongs rdzogs bdud rtsi'i rjes su gnang ba thob/__rdzas kyi bdud rtsi myang grol sman gyi sgrub pa byed pa la dbang*/__thabs la mkhas pas 'gro ba mtha' yas pa 'dul ba'i phrin las kyis don gnyis lhun gyis grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__de nas mtshams sbyor spyi ltar byas la dbyangs dang bcas shis brjod rgyas par spel/__de dag rnams kyis yon tan bdud rtsi mchog tig gi smin byed rjes 'brel bcas tshang bar grub pa lags/__de'i grol byed khrid kyi rim pa zab mo zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__de'ang rtsa ba'i gzhung las/__dbang thob dam ldan rnal 'byor pas:__phyi nang bya ba kun btang la:__shin tu dben pa'i sgrub gnas su:__sgo gsum mnyam gzhag bsgrub par bya:__dal dang 'byor pa rnyed dka' zhing :__phun sum tshogs kyang myur du 'jig:__'khor ba gar skyes sdug bsngal gzhi:__dkar nag las 'bras bslu ba med:__de shes thar pa sgrub pa'i phyir:__gsum la skyabs su 'gro ba dang :__bla med byang chub sems bskyed nas:__bla ma mchog la gsol ba gdab:__tshogs bsag sgrib sbyang nan tan bya:__de nas bla ma rang la bstim:__dbyer med ma bcos lhug pa'i ngang :__thog mar lta ba gtan la dbab:__'di ltar phyi rol snang ba'i chos:__rang gi sems las gzhan ma yin:__thams cad rmi lam sgyu ma bzhin:__rang bzhin ma grub ngo bos stong :__sems kyang ma skyes rig pa'i gshis:__smra bsam brjod pa'i yul las 'das:__gdod nas stong pa chen po'i babs:__sangs rgyas sems can gnyis su med:__snod ni rang byung yum lnga'i mkha':__bcud ni lhun grub rigs lnga'i klong :__rgyud ni ye shes lnga yi dbyings:__don gyi bdud rtsi rnam pa lnga:__ma bcos ma bslad de bzhin gshegs:__blang dor med par nges rnyed na:__'khor 'das gnyis su med pa yi:__chos kyi bdud rtsi bla na med:__lta ba mngon du rtogs pa'o:__sa ma ya:__de nyid lam du bya ba'i phyir:__rtags kyi bdud rtsi bsgom pa ni:__snang ba lha dang gzhal yas su:__bskyed pa'i rim pa 'di ltar brtag:__AH__snang srid gdod nas bdud rtsi lnga:__ma bcos ma bslad de bzhin nyid:__'gags med rtags kyi bdud rtsi ni:__kun snang byang chub sems su shar:__de las rgyu yi yi ge A:__bdud rtsi'i thig le dkyil du 'khyil:__a las 'phros pa'i 'od zer gyis:__snod bcud gzung 'dzin thams cad stong :__stong gsal 'dus ma byas pa'i ngang :__snod ni rigs yum lnga yi dbyings:__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__thar pa chen po'i gzhal med khang :__dur khrod rol pa'i bkod pa rdzogs:__de dbus pad zla nyi ma dang :__dregs pa khyo shug bsnol ba'i steng :__rang rig badz+ra he ru ka:__srid zhi'i spy-i dpal che ba'i mchog:__mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog:__zhal brgyad bcu drug phyag dang ldan:__g.yas brgyad rtog tshogs thams cad kun:__chos dang don gyi bdud rtsi'i dbyings:__'joms byed rdo rje rtse dgu ste:__g.yon pa rtags dang dam tshig gi:__rdzas kyi bdud rtsis tha mal gyi:__snang zhen sbyang ba'i bdud rtsi'i bcud:__mtshan ldan b+han+d+ha'i snod du gtams:__dbyings yum kro d+hI shwa ri ma:__kha T+wAM thod pa bsnams pas 'khril:__dpal dang dur khrod rol pa'i chas:__yon tan yongs rdzogs rgyan du gsol:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__zhabs bzhi gyad kyi dor stabs kyis:__rdo rje pad+ma mnyam sbyor ba'i:__dga' bzhi bde ba chen por bzhugs:__mkha' gsang las spros byang chub sems:__thig le hU~M gi sgrar bcas pas:__ye shes brgyad kyi dpal chen po:__rigs kyi kha dog rnam par gsal:__kun kyang rdo rje dung khrag bsnams:__rang 'od yum 'khyud gzi byin 'bar:__ke seng sgo ma dbang phyug tshogs:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma 'gags rang snang rol par gsal:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya ho:__u nu rA ga ya mi:__dzaHhU~M ba~M ho:__pad+mar rdo rje ldan byas pa'i:__snyoms par zhugs pa'i bde ba ches:__gsang gsum rdo rje'i srog tu grub:__ye shes dbang bskur yongs su rdzogs:__oM AHhU~M:__hU~M oM trA~M hrIHA:__snyoms 'jug rang sgra gsang ba'i sngags:__a haM rdo rje'i glu chen pos:__rang bzhin mnyam pa chen po na:__rol pa'i lha tshogs spyan drangs bsam:__spyan 'dren la sogs las kyi rim:__'di ltar rigs pas mtshams sbyar nas:__thugs ka'i mi shigs thig le la:__rtse gcig mnyam par bzhag pa las:__'od zer 'ja' tshon lta bu'i sprin:__snod bcud rgyud rnams kun la khyab:__gzhal med khang dang dpal chen lha:__ye shes srog dang ldan par blta:__gsal snang chu zla lta bu la:__yid mig rlung gsum mi g.yo gtad:__nga ni dpal chen he ru ka:__dngos yin snyam du nga rgyal brtan:__chos sku mnyam pa chen po'i gdangs:__gzugs kyi rnam par shar ba ste:__zhal brgyad ye shes chen po brgyad:__phyag ni bcu drug dga' ba nyid:__stong nyid brgyad     rgyu 'bras kyi dga' ba brgyad yul stong pa brgyad/__ni rdo rje ste:__bde ba brgyad ni bdud rtsi'i thod:__zung 'jug shes rab ma dang 'khril:__dbu rer ye shes re re la:__rnam thar gsum gyi spyan dang ldan:__dbu skra gyen brdzes ye shes 'bar:__zhabs bzhi rdzu 'phrul rkang pa'i stabs:__srid zhi'i spy-i dpal cher rngam khrir:__pad+ma nyi zla dregs pa'i steng :__'od gsal rtog pa'i me phung dbus:__theg dgu'i gar gyi rol pas 'gyings:__de ltar dag pa dran par bya:__res 'ga' lha sku'i gsal snang bskyed:__res 'ga' kha sbyor rlung gis brtan:__res 'ga' rang rig gnyug mar sbyangs:__g.yo thob goms brtan mthar phyin pa'i:__ting 'dzin nyams lnga rdzogs pa dang :__yul gsum gsal bar gyur pa na:__khrag 'thung chen po nyid dang mjal:__mi rtog sems lus lha skur smin:__phyag rgya'i rigs las lhun gyis grub:__rdo rje 'chang gi gdung 'dzin no:__yan lag sngags kyi gzer gdab pa:__khrag 'thung chen po'i thugs ka ru:__ye shes sems dpa' kun tu bzang :__mthing gsal bzang mo yum dang sbyor:__yab kyi thugs kar nyi gdan la:__yi ge 'bru gsum brtsegs mar gsal:__'byung 'jug gnas gsum rlung sngags dang :__oM AHhU~M gi bzlas pa bya:__des skyo dmigs pa'i 'phro 'du ni:__hU~M mthar rdo rje'i sngags phreng las:__nam mkha' gang ba'i sku dang sngags:__'od zer 'khor 'das kun tu khyab:__dus gsum rgyal ba'i thugs dam bskang :__ma mo mkha' 'gro las la bskul:__chos skyong dregs pa dam la gzir:__sde brgyad 'byung po spa bkong zhing :__'gro kun dpal chen go 'phang bkod:__srid zhi kun gyi dAngs bcud dbyig:__ye shes lnga ldan bdud rtsir bkug:__mi shigs sa bon hU~M la thim:__byin rlabs nus stobs gzi mdangs bskyed:__snod bcud rgyud rnams yongs dag pa:__chos kyi bdud rtsi mngon gyur nas:__don gyi ye shes rang shar bsam:__sngags kyi skyon bcu spangs la bzla:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka hU~M phaT:__ma hA kro d+hI shwa ri s+t+waM:__ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrI thA:__zhes bzlas bdun phrag gsum gyi mthar:__dngos grub gsol zhing dbang yang blang :__'di'i zhi bar bsnyen sngags 'bru gsum khri khrag__/gtso bo yab yum gyi nye bsnyen oM badz+ra ma hA shrI he ru ka ma hA kro d+hi shwa ri hU~M:__'bum phrag bzhi/__yongs rdzogs sgrub sngags/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__'bum phrag__las sbyor sgrub chen/__oM badz+ra a mr-i ta hUM hrI thA:__'bum phrag gcig bzla ba grangs bsnyen bkyus tsam mo/__/mchan/__de ltar lan gsum bskyar ba las:__he ru ka dang mtshungs pa yi:__dngos grub rnam gnyis dbang du 'gyur:__sa ma ya:__de las ye shes che thob phyir:__don gyi bdud rtsi'i rnal 'byor te:__me khams 'du shes phung po dang :__'dod chags lam du bya ba'i phyir:__rgyu dang 'bras bu'i 'bar 'dzag gi:__bde stong chen po'i rnal 'byor ni:__rtsa sbyong rlung gcun thig le 'bebs:__zhu bde mi rtog ye shes bskyed:__lus khams byang sems a mr-i tas:__'chi ba med pa'i srog 'grub bo:__de la lus kyi 'khrul 'khor ni:__rlung ro bsal zhing rlung dug dbyung :__rang nyid dpal chen he ru ka:__dwangs gsal rnyogs med 'ja' shel bzhin:__rtsa gsum 'khor lo brgyad dang bcas:__stong ra 'od kyi rang bzhin bsgom:__mgo bo bsgyur zhing yan lag sprugs:__'phar dang brdeg dang chun btsal la:__rlung gnad rdo rje'i bzlas pa ni:__rgyu ba gsal ba'i bar du bslab:__khyad par spy-i mgrin snying lte gsang :__gtsug tor g.yas g.yon brla dkyil du:__thig le ser dmar mthing ga smug:__sngon po sna tshogs 'od lnga'i mdangs:__'ja' tshon zlum 'khyil lta bu'i dbus:__sgrub sde brgyad kyi tshom bu gsal:__de nyid kho nar sems bzung ste:__rtse gcig mnyam par bzhag pa las:__thams cad 'ja' tshon dwangs mar yal:__tsa na ka yi tshad tsam pa'i:__mi shigs thig le re re bsam:__rlung ro bsal zhing steng 'og rlung :__nar gyis drangs te 'khor lo'i dbus:__thig le so sor bstim byas la:__lte ba nas brtsam bum chen bzung :__mi thub gzhil zhing dkrugs pa ni:__mthar ni mda' ltar 'phang bar bya:__de goms kun rdzob byang sems kyi:__bzhu btul nang gi bsreg blugs ni:__lte ba'i gnam zhal 'bar ba'i mes:__'khor lo'i lha rnams bde drod bskul:__mthar ni spy-i bo'i he ru ka:__yab yum sbyor ba'i mkha' nas zhugs:__mi shigs thig le bdud rtsir 'jug:__bde drod rang 'bar 'od zer sprin:__'khor lo brgyad du zhugs shing khyab:__kun kyang rjes chags sbyor ba yis:__snang ba'i dngos kun dbyings su nub:__bde stong zung 'jug gnyug mar thim:__'du 'bral med pa'i don la blta:__de ltar yang yang goms pa yis:__thig le dbab ldog las rung tshe:__yid kyi phyag rgya'i reg bya dang :__de goms dngos kyi rig ma ni:__'dod pa'i sgyu rtsal rab mkhas shing :__gzugs dang lang tshos rnam par brgyan:__khyad par dad dang snying rje che:__dam tshig thub cing blo che zhing :__sgrub pa po la snying nye ba:__dbang bskur rdo rje'i yal gam brtan:__zungs thub brtan par gyur pa na:__tshogs drug yul gyi bdud rtsi bsten:__khyad par gsang ba'i reg bya sprad:__gsal ba gsum ldan ting 'dzin dang :__kha sbyor gsum la mnyam gnas pas:__dga' ba gsum po rim bzhin dbab:__bzhi pa lhan skyes bde ba'i ngang :__yun ring sems bzung dbab ldog dgram:__nyams myong de yis yul can dang :__yul kun bde stong phyag rgyas gdab:__dang por tshor ba bde ba ste:__bar du zag pa med pa'i bde:__tha ma bde bas thabs byas pa'i:__stong nyid nam mkha'i dkyil ltar shar:__de tshe 'dod la chags pa'i bdud:__bde ba chen po'i rtsis thebs pas:__sor rtog ye shes rang shar na:__bde stong zung du 'jug pa yi:__'bras bu mngon du gyur pa'o:__sa ma ya:__mkha' khams rnam shes phung po dang :__zhe sdang lam du bya ba'i phyir:__gsal stong zung du 'jug pa yi:__sgyu ma lta bu'i rnal 'byor ni:__nyin par snang ba thams cad kun:__glo bur thug phrad phyag rgya'i gzugs:__sgyu ma ltar gsal dbyings su bsdu:__khyad par bde stong lha yi sku:__rang shar sgyu 'phrul drwa bar sbyangs:__skad cig gcig gi ting 'dzin gyis:__dwangs pa'i mkha' la 'ja' shar ltar:__rlung sems lha skur ldang nus na:__mtshan mo rmi lam lha skur blta:__de goms nyin mtshan thams cad du:__dpe don zung 'jug sgyu ma'i lus:__thob nas glo bur phung po'i bdud:__sgyu ma'i rtsi yis rab sbyar bas:__cir snang lha dang ye shes dbyings:__don gyi bdud rtsi mngon du 'gyur:__khyad par ngar 'dzin brtas pa las:__byung ba'i yul rkyen bdud dang dgra:__rig pa hU~M gi lcags kyus dgug:__mdun du gsal bar snang ba dang :__sgyu ma lta bu'i lha skur bsgyur:__de nyid rang thim gnyis med ngang :__lha sku sgyu ma'i nga rgyal bzung :__sgrol ba lam du longs par rtogs:__rang nyid badz+ra he ru ka'i:__thugs dbus a ba d+hU ti'i sbubs:__dwangs ma bdud rtsi lnga 'dus pa:__mi shigs thig ler sems bzung nas:__'ja' tshon lta bu'i 'od zer sprin:__ro rkyang lam brgyud snod bcud khyab:__brtan g.yo'i tha mal snang zhen sbyangs:__bde chen bzhu brtul bdud rtsi'i rgyun:__'od zer dang bcas snying dbus thim:__de la rtse gcig sems bzung nas:__bum can sbyor bas brtan par bya:__snang bcas snang med gang rung bas:__'od gsal gnyug ma'i dbyings su 'jug:__de ltar yang yang goms pa las:__rtags dang rtags can 'od gsal 'char:__de tshe zhe sdang rtsub pa'i bdud:__sgyu ma lta bu'i rtsis thebs pas:__me long ye shes rang shar nas:__snang stong zung 'jug mngon du 'gyur:__sa ma ya:__sa khams gzugs kyi phung po dang :__gti mug lam du bya ba'i phyir:__rig stong zung du 'jug pa yi:__'od gsal chen po'i rnal 'byor ni:__gnyid dus stong bzhi'i nyams myong dang :__bsres te dpe don mngon du bya:__de tshe gti mug 'thib bu'i bdud:__'od gsal chen po'i rtsis thebs pas:__chos dbyings ye shes rang shar bas:__rig stong zung 'jug mngon du 'gyur:__sa ma ya:__chu khams tshor ba'i phung po dang :__nga rgyal lam du bya ba'i phyir:__myong stong zung du 'jug pa yi:__gegs sel rmi lam rnal 'byor ni:__nyin par snang ba thams cad kun:__rmi lam sgyu ma lta bur blta:__nga rgyal bden 'dzin mdud pa bshig:__nyin dus snying ga'i thig le las:__'od 'phros mgrin pa'i nang kun khengs:__rmi lam gzugs brnyan sna tshogs pa:__gsal zhing spro bsdu yang yang bya:__de la sems bzung 'dzin med bzhag:__yang yang goms pa brtan pa las:__rmi lam ngos zin sgyu mar 'char:__sbyong spel sprul bsgyur ci yang bya:__de tshe nga rgyal khengs pa'i bdud:__rmi lam lta bu'i rtsis thebs pas:__mnyam nyid ye shes rang shar nas:__myong stong zung 'jug mngon du 'gyur:__sa ma ya:__rlung khams 'du byed phung po dang :__phrag dog lam du bya ba'i phyir:__gsal stong zung 'du 'jug pa yi:__bogs 'don bsre 'pho'i rnal 'byor ni:__snang grags rig pa'i rtog tshogs la:__'gran sems zug rngu shar ba'i tshe:__dpal chen sku gsung thugs su bsre:__rdo rje'i ye shes gsum du 'pho:__rnam smin bag chags kun dag nas:__bden zhen lha dang chos nyid du:__rang shar chen por nyams su blang :__de tshe phrag dog 'gran sems bdud:__ye shes chen po'i rtsis thebs pas:__bya ba grub pa rang shar nas:__gsal stong zung 'jug mngon du 'gyur:__sa ma ya:__don gyi bdud rtsi ye shes la:__'khor 'das ris med kun khyab pa:__mtshon byed rtags kyi bdud rtsi ni:__mnyam pa chen po'i thabs kyis spyad:__dag pa'i sha lnga bdud rtsi lnga:__skyobs dang 'phrod du sbyar nas kyang :__rang byung snod bcud rgyud dag pa:__dam pa rigs brgya rigs lnga dang :__rigs gcig bde ba chen por bstim:__dga' mchog khyad par lhan cig skyes:__mtshon byed btags btsag sbol nas kyang :__bde rlung sems las lha yi sku:__dkyil 'khor bdun dang sbyor ba brgyad:__rol pa'i rnam 'gyur du ma yis:__gsang sgo dbye zhing byang sems dbab:__dam tshig ye shes ldan byas nas:__mtshan mar 'dzin pa'i gtsang sme'i bdud:__brtul zhugs rol pa'i rtsis thebs pas:__dag mnyam rdzogs pa rang shar nas:__grol ba bzhi ldan mngon du 'gyur:__sa ma ya:__ces gsal dag snyan pas dal bus brjod/__de rnams kyis sngon 'gro thun mongs ma yin pas rgyud sbyang*/__chos kyi bdud rtsi gnas lugs kyi lta ba gtan la dbab/__rtags kyi bdud rtsi snang ba lha dang gzhal yas su bsgoms nas yan lag sngags kyi gzer gdab/__don gyi bdud rtsi phung po lnga dang nyon mongs lnga lam du byed pa'i rnal 'byor gyi rim pa lnga bsgom/__rdzas kyi bdud rtsi tshul bzhin tu bsgrub pas he ru ka dang spyod yul mnyam pa'i dngos grub rnam gnyis la dbang 'byor ba'i rim pa bstan pa ste/__de lta bu'i don rnams nyams su blangs nas tshul bzhin du rgyud la sbyor bar mdzad 'tshal/__gsum pa rjes kyi bya ba ni/__de ltar dbang thob cing nyams su blangs pa'i yon tan kyang gzhung las/__gnas skabs snod bcud rgud pa zhi:__mthar thug rgyud grol ye shes lnga:__'chi med rtag pa'i bdud rtsi yis:__he ru ka dpal mngon du 'gyur:__ces gsungs pa thugs la gcags pa dang*/__spyi dang khyad par lhag pas bsdus pa'i dam tshig gi gnas la spang blang tshul bzhin bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs lan gsum/__gtang rag maN+Dal phul/__lus 'bul/__dge bsngo byas pas grub/__slob dpon gyis tshogs la rol cing lhag ma btang*/__chad brtan gtor mnan/__rjes gtang rag mchod bstod/__nongs bshags/__mdun bskyed gshegs bzhugs skabs bstun/__bdag bskyed bsdu ldangs/__bsngo smon bkra shis las byang ltar ro/__/'di la brten nas bdud rtsi sman gyi sgrub pa byed na dgongs gter 'phags ma'i snying thig gi cha lag bi ma'i bla sgrub las 'byung ba nyid cung zad kha bsgyur bas 'grub bo/__/chos kyi bdud rtsis 'khor 'das mnyam nyid rtogs/__/rtags kyi bdud rtsis snang srid lha ru shar/__/don gyi bdud rtsis phung lnga sku lngar grub/__/rdzas kyi bdud rtsis grol ba bzhi ldan shog__/ces yon tan bdud rtsi'i rgyud lung thams cad kyi yang bcud snying por dril ba dus gsum du 'byon par dka' ba'i mchog tig 'di nyid nyams su len pa'i skal bzang dang ldan pa byung na phan pa'i sems kyis pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis shrI de bI ko Ti'i snying po tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//__//