ma gcig lab sgron

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
ma gcig lab sgronFull text list

‎‎

མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་
Machik Labdrön(1055 - 1149) 

9 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་བཞི་དབྱིངས་གཅོད།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 743-746.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Genre: Verses of Praise - bstod pa 4 1a1 - 2b4
གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ངག་འདོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་དབང་དགོངས་རྒྱན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 641-664.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Liturgy - ngag 'don
24 1a1 - 12b2
མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཀྱི་མཇུག་མཐུད།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 665-668.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
4 1a1 - 2b1
མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། ཤེར་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུའི་ཁྲིད་ཡིག།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 669-681.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
13 1a1 - 7a3
མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཁྲིད།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 683-692.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
10 1a1 - 5b2
གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་གནད་འབེབས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 693-702.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Descent of Blessings - byin 'bebs
10 1a - 5b1
གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི། །བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 703-709.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Biographies - Hagiography - rnam tharLineage Transmission Records - brgyud yig
7 1a1 - 4a4
ཐང་རྒྱལ་གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 7, 1-73.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Activity Manual - las byangActivity Practices - las tshogs
73 1a1 - 37a4
གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོ་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ངན་སོང་ཀུན་འཇོམས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 7, 75-89.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: thang stong rgyal po
Associated ppl: ma gcig lab sgron
Cycle: gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud
Genre: Funerary Rituals - gnas lung - byang chogRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
15 1a1 - 8a5