dbon stod mkhyen rab chos kyi 'od zer

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
dbon stod mkhyen rab chos kyi 'od zerFull text list

Debug data: