byams pa kun dga' bstan 'dzin

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་
Jampa Kunga Tendzin(1776 - 1862)

9 texts associated with this person

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་བསྟོད་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 689-690.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: byams pa kun dga' bstan 'dzin
Genre: Verses of Praise - bstod pa 2 1a1 - 1b3
ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 3, 183-184.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: byams pa kun dga' bstan 'dzin
Genre: Supplications - gsol 'debs 2 1a1 - 1b3
རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 218-221.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: byams pa kun dga' bstan 'dzin
Genre: Verses of Praise - bstod pa 4 80b6 - 82a6
བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་མཛེས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 331-334.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: byams pa kun dga' bstan 'dzin
Genre: Biographies - Hagiography - rnam tharSupplications - gsol 'debs 4 137a4 - 138b5
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 334-336.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: byams pa kun dga' bstan 'dzin
Genre: Supplications - gsol 'debs 3 138b5 - 139b3
མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་གྲུབ་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 341-.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: byams pa kun dga' bstan 'dzin
Genre: Supplications - gsol 'debs 142a6 -
འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 271-274.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dbyangs dmar ser
Genre: Prayers - smon lamLineage Supplications - brgyud 'debs
4 45a6 - 46b4
ཕག་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 381-382.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: phag dkar
Cycle: rdo rje phag mo dkar mo shes rab gsal byed ma
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 100a4 - 100b4
གསེར་ཆོས་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་སྲིད་ཞིའི་མཆོག་སྩོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 439-440.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'dod pa'i rgyal po
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 19a2 - 19b3