JKW-KABUM-24-YA-001-013-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


dpal ldan kun dga' grol mchog zhabs kyis gsan pa'i rgyud sde bzhi'i dbang brgya'i rnam grangs la/ grub chen nag po spyod pa'i rnam 'phrul 'jam dbyangs ngur smrig gar gyis rol pa dpal ldan kun dga' grol mchog zhabs kyis gsan pa'i rgyud sde bzhi'i dbang brgya'i rnam grangs la/__thog mar rgyud sde thams cad kyi rtse mo zab pa gnyis su med pa'i rgyud kye rdo rje man ngag lugs1/__Dom+b+hi lugs2/__mtsho skyes lugs3/__nag po lugs kyi sku gsung 4thugs 5snying 6po kye rdo rje ste dbang ka 7bzhi/__bdag med lha mo bco 8lnga/__kye rdo rje drag po gdan 9can lha bcu bdun ma/__bdag med lha mo nyer 10gsum ma/__kye rdor mtshon cha can lha bcu 11gsum ma/__rdo rje gur rigs bsdus12/__saM bu Ta rdo rje 13dbyings/__rngog lugs kyi kye rdor14/__bdag med ma15/__gur rigs bsdus btus16/__gur nas gsungs pa'i rdo rje sgrol ma17/__ku ru kul+le lha lnga 18ste kye rdor skor la dbang bka' bco brgyad do/___/__!_rgya che ba gnyis su med pa dus kyi 'khor lo sku gsung thugs yongs 19rdzogs/__dus 'khor nas gsungs pa'i 'khor los sgyur ba drug la/__gsang 'dus lha dgu ma20/__bcu gsum ma21/__bcu dgu ma22/__nyer lnga ma23/__so gnyis ma24/__lha mo bzhi 25rnams so/__/'khor lo sdom pa chen po26/__sdom chung 27/__rigs ldan khyab 'jug sbas pa'i lugs kyi phag mo so gsum ma28/__sgyu 'phrul drwa ba lha 29zhe gsum ma/__zhe lnga ma30/__zhe dgu ma 31ste dus 'khor la dbang bka' bcu gsum/__pha rgyud gsang 'dus skor la/__'phags lugs mi bskyod pa lha32/__ye shes zhabs lugs dang 33/__'jig rten dbang 34phyug lha bcu dgu/__'jigs byed zhang lugs zhe dgu ma35/__skyo lugs bcu bdun ma36/__sa lugs ro langs brgyad bskor37/__rwa lugs bcu gsum ma38/__ro langs brgyad bskor39/__shangs lugs lha bcu gsum ma40/__gnyos lugs lha dgu ma41/__dgra nag rwa lugs lha bcu gsum ma42/__gdong drug nyer gcig ma43/__gshed dmar bir lugs lha lnga44/__dpal 'dzin lugs lha bcu gsum ma ste brgyud bcu bzhi45/__ma rgyud bde mchog skor la/__lU hi pa46/__dril bu lus dkyil47/__dril chung lha lnga48/__nag po pa49/__l+wa pa bcu gsum ma50/__mai tri bcu gsum ma51/__de'i yum bka' phag mo bcu gsum ma52/__rdo rje mkha' 'gro53/__mkha' 'gro rgya mtsho54/__sangs rgyas thod pa nyer lnga ma55/__nyer dgu ma56/__ma hA mA ya57/__rdo rje gdan 58bzhi yab bka' rnal 'byor nam mkha' lha mang /__yum ye shes mkha' 59'gro bcu gsum ma/__bde mchog yab bka' lha drug bcu rtsa gnyis60/__yum bka' lha mo bco lnga61/__bde mchog 'khrul spong lha drug bcu rtsa gnyis62/__yum bka' phag mo so bdun ma63/__mngon 'byung yab bka'64/__de'i yum bka'65/__bde mchog ser po lha drug bcu rtsa gnyis66/__phag mo ser mo so bdun ma67/__sdom 'byung bcu gsum ma67/__bong zhal can lha so bdun68/__bde mchog 'khor los sgyur drug69__/bde mchog 'jam pa'i rdo rje lha so bdun ma70/__bde mchog nam mkha' dang mnyam pa lha 71lnga ste bde mchog skor la dbang nyer bdun/__mi g.yo ba bla med lha dgu72/__sgrol ma bla med bcu bdun ma73/__sgrol ma lus dkyil74/__phyag rdor 'khor chen lha bco brgyad ma75/__gtum po lha nyer gcig76__/rdo rje phur pa dang 77/__yang dag lam dgu sa lugs78/__spyan ras gzigs 'gro 'dul79/__tshe dpag 80med grub rgyal lugs lha mang po bzhi ma/__lha bcu gsum ma81/__lha lnga ma82/__bka' 83gdams thig le bcu drug ste zur bka' sna tshogs bcu gnyis so/__/rnal 'byor gyi rgyud la/__rdor dbyings dpal 84ldan bla ma'i lugs/__kun rigs 85lugs 86phyag rdor 87'chi 'joms/__'jam dpal gsang ldan rnams so88/__/bya spyod skor la/__spyan ras gzigs bcu gcig 89zhal dpal mo lugs lha mang /__rnam 'joms 90ma Ni ka badz+ra lugs bcu dgu ma/__gzungs grwa lnga lha mang 91/__gdugs dkar lha mang 92/__tshe dpag med 93dzai tA ra'i lugs lha dgu/__mi 'khrugs lha dgu94/__'jam dbyangs a ra pa tsa na lha lnga95/__'od zer can ma lha lnga96/__gza' yum zur bka'/__thub pa dam tshig gsum bkod98/__rnam snang mngon byang 99/__rigs gsum spyi'i dkyil 'khor 100du dbang bskur ba bcas so/___/__!_