JKW-KABUM-21-ZHA-001-033-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


nyang gter mkha' 'gro khros nag gi tshogs grangs gsog skabs/__tshogs rdzas/__ra~M ya~M kha~M gyis bsang sbyang /__oM AHhU~M ga Na tsakra pU dza hU~M gis brlab/__hU~M/__rdo rje mkha' 'gro phag mo yum:__mkha' 'gro ma yi tshogs kyis bskor:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__rnal 'byor bdag la dngos grub stsol:__pheM pheM pheM/__oM shrI badz+ra b+he ra he kro d+h+wi kA lI ha ri ni sa ga Na tsakra pU dza hU~M gis phud dang /__hU~M/__mkha' 'gro ging lang dbang phyug ma:__pho nya la sogs lhag sdud tshogs:__mchod sbyin bzang po 'di bzhes la:__rnal 'byor bcol pa'i phrin las mdzod:__oM u ts+tshiSh+Ta sarba DA ki nI pra tI ts+tsha ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__zhes lhag ma phul/__smon lam yang gdab bo/___/___!Debug data: