JKW-KABUM-21-ZHA-001-019-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


gsur mchod mdor bsdus/__ @#/_/gsur mchod mdor bsdus bdud rtsi'i sprin phung zhes bya ba bzhugs so/__/oM swasti/__'dir mchod sbyin gsur gyi cho ga shin tu bsdus te bya ba'i tshul la/__gsur mchod phyag len ltar bsham/__chab gtsang mas bran/__oM AHhU~M gis byin gyis brlab/__oM na mas+sarba ta thA ga ta a wa lo ki te oM saM b+ha ra saM b+ha ra hU~M/__zhes dang /__gsur mchod 'dod yon lnga ldan 'dis/__/dkon mchog sri zhu'i mgron rnams mchod/__/bdag dang mkha' mnyam 'gro kun la/__/byin rlobs mchog thun dngos grub stsol/__/mgon po yon tan mgron la 'bul/__/rnam bzhi'i phrin las kun 'grub mdzod/__/bgegs rigs lan chags mgron la sbyin/__/gnod 'tshe zhi zhing bu lon byang /__/rigs drug snying rje'i mgron la bsngo/__/'dod rgu'i longs spyod lhun grub shog__/khyad par bar do'i 'gro ba sogs/__/dri za 'byung po'i tshogs la sbyin/__/so so'i sdug bsngal kun bral nas/__/zag med bde bas tshim gyur cig__/kun kyang byang chub sems 'byongs nas/__/rdzogs pa'i sangs rgyas myur thob shog__/ces 'bul zhing bsngos la/__/bsngo smon bkra shis ji ltar rigs pas mtha' brgyan par bya'o/__/zhes pa'ang rgyud smad dge ba'i bshes gnyen dz+nyA na'i mtshan can gyi gsung ngor/__mkhyen brtse'i dbang pos lha ldan dga' bzhi'i 'khrul snang gi gan+d+ho la'i nye 'dabs su shar mar bris pa dge/___/___!_Debug data: