JKW-KABAB-18-TSHA-028-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


@#/__/chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub kyi brgyud 'debs ye shes bdud rtsi'i dga' ston bzhugs/__/kun bzang dang po'i sangs rgyas srid zhi'i bdag__/kun mkhyen shes rab rang byung 'jam dpal dbyangs/__/kun khyab zhi khro'i sgyu 'phrul 'byams klas pa/__/kun mkhyen ye shes gter gsum gsol ba 'debs/__/'jam pa'i rdo rje blo ldan mchog sred rtsal/__/'jam dpal dbyangs dngos yab gcig khri srong mtshan/__/'jam dpal dgyes sde mtsho rgyal bai ro sogs/__/'jam dpal rnam rol gsum la gsol ba 'debs/__/thub bstan mnga' bdag 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang*/__/thub pas lung bstan yon tan rgya mtsho'i gter/__/thub dbang sras gcig 'jam mgon chos rgyal mtsho/__/thub chen zhal skyin gsum la gsol ba 'debs/__/mkhyen brtse'i ye shes nor bu ma ti'i mtshan/__/mkhyen nus brtse gter rtsa brgyud bla ma dang*/__/mkhyen pa'i bdag po blo gter rdo rje rnon/__/mkhyen gzigs rtsa gsum lha la gsol ba 'debs/__/rab gus dad dang nges 'byung blo brtson ldan/__/rab myur dbang dang gdams pas rang rgyud grol/__/rab zhi 'jam dbyangs bla ma'i go 'phang che/__/rab mchog rten 'dir mngon par byang chub shog___/ces pa'ang 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis rtse gcig gus pas gsol ba btab pa'o//___//