JKW-KABAB-16-MA-018-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


____@#/__/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi rdo rje phag mo bde chen dkar mo'i tshe dbang gi rim pa bzhugs so/_@#/__/bde chen 'od dkar bdud rtsi'i myos pa'i ma/__/rdo rje tshe dang ye shes gzi brjid dpal/__/lhan skyes dkyil 'khor rdzogs pa'i lhar 'char bar/__/btud nas 'chi med dbang gi dga' ston 'gyed/__/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi rdo rje phag mo bde chen dkar mo'i tshe dang ye shes spel ba'i byin rlabs dbang gi rim pa gnyis su bzhugs pa las/__snga ma ji ltar bya ba'i tshul ni gzhung mthun gyi dkyil 'khor dbus su tshe 'brang thabs shes kyi rdzas tshe ril chang g.yas g.yon du bkod la/__nyer spyod mchod pas bskor/__sman rag gtor ma/__dkar bgegs tshogs mchod sogs nyer mkho 'du byas la las gzhung bsrang la/__bdag mdun gyi dmigs bzlas tshe sgrub ltar sbyar la/__mchod bstod dang tshe 'gugs rgyas gdab mthar/__las thams cad pa'i bsang chu/__oM sa karma d+hA ki ni phaT/__brgya rtsa bzlas pas nus ldan du sgrub/__mdun bskyed las 'od zer chu rgyun gcig pa'i dbang blang la gnang ba zhu/__don du gnyer ba'i slob ma khrus nas dbyung*/__bgegs bskrad/__srung 'khor gsal btab rjes/__rdo rje theg pa'i dngos grub kyi sgo thams cad kyi rtsa ba ni lhan cig skyes pa'i ye shes chen po'i gsang ba mngon du byed pa 'ba' zhig la rags las shing*/__ye shes chen po nam mkha'i gzugs can de mngon du gyur na ji ltar 'dod pa'i las rab 'byams thogs med du sgrub pa la dka' ba med pa bde blag tu dbang 'byor bar 'gyur bas ye shes nyid kyang don gyi rdo rje btsun mo chos sku rdo rje phag mo'am 'phags bzhi'i 'byung gnas yum chen mo'i de nyid ste/__de mngon du bya phyir brda dang rtags kyi rdo rje phag mo zab gsal mkha' 'gro'i lha sngags ting nge 'dzin gyi myur lam zab mo'i thabs la brten nas myur du rtogs nus pa'i phyir mkha' 'gro sgrub pa'i dbang dang sgrub thabs du ma 'byung zhing*/__de la'ang rigs dang ye shes phrin las kyi dbye bas mtshan dang sku yi bkod pa dkyil 'khor gyi spro bsdu'i cho 'phrul zad mi shes pa bzhugs pa las/__'dir bcom ldan 'das ma sku de bzhin gshegs pa'i rigs rdo rje phag mo zhi byed dkar mo'i tshe dang ye shes spel ba'i lha sngags zab myur byin brlab kyi tshan ka mtshungs pa med pa 'di nyid shin tu rnam par dag pa'i dgongs mdzod ye shes kyi rang snang*/__chos rgyun gyi ting nge 'dzin gyi byed las skad cig re rer yang sangs rgyas dang byang sems/__lha dang DA ki'i zab rgyas kyi rgyud lung man ngag gi mdzod gtad pas gsang ba zab mo spel ba dang sdud pa'i byin rlabs kyi mtshan ma brnyes pa'i ngo mtshar zad mi shes pa'i bdag nyid chen po 'od gsal sprul pa'i rdo rje la bka' babs bdun du bzhugs pa'i bye brag__/dgongs gter rtsa gsum 'od gsal snying thig gi phrin las rtsa ba mkha' 'gro'i sgrub thabs/__rigs lnga ye shes kyi DA ki spyi dang bye brag gis las dang dngos grub sgrub pa'i thabs zab rgyas su bzhugs pa las rdo rje phag mo dkar mo'i 'chi med tshe sgrub pa'i dbang gi cho ga bgyid pa la maN+Dal phul/__gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__ho:__bde chen ye shes snang ba can:__khyab bdag rdo rje btsun mo dang :__dbyer med dpal ldan bla ma yis:__tshe dang ye shes dbang mchog stsol:__lan gsum/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i rje btsun rdo rje phag mo'i lha tshogs la bdag gzhan yid can thams cad byang chub ma thob bar skyabs su 'gro bas thugs rjes bzung du gsol snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__na mo:__phyogs dus rgyal ba rab 'byams kyi:__ye shes chen po'i ngo bo nyid:__bla ma rdo rje rnal 'byor mar:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__mkha' khyab kyi sems can bla na med pa'i byang chub la 'god pa'i ched du ye shes mkha' 'gro'i dkyil 'khor la zhugs nas dbang gis smin par slob snyam pas sems bskyed pa'i rjes zlos mdzod/__ho:__gzung 'dzin 'khrul pa'i 'gro ba rnams:__'od gsal rnam kun mchog ldan dbyings:__'pho 'gyur med pa ro gcig phyir:__rdo rje btsun mor bsgom par bgyi:__lan gsum/__bsags sbyang gi snying po rgyun bshags yan lag brgyad pa 'di'i rjes zlos mdzod/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum brten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam 'phrul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i bgegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rab bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__de nas dbang gi gzhi 'god pa'i phyir ye shes dbab pa la dmigs pa 'di bzhin mdzod/__las sngags kyis bsang*/__swA b+hA was sbyangs/__gzung 'dzin gyi snang ba thams cad 'od gsal stong nyid kyi dbyings su sbyangs/__stong pa'i ngang las snod rnam par dag pa 'og min bde chen mkha' la spyod pa'i zhing khams ngo mtshar bkod pa 'byams klas pa'i dbus su bcud rnam par dag pa khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma rab tu rgyas pa'i lte bar nyi ma'i dkyil 'khor bam ro dang bcas pa'i gdan gyi steng du/__rang rig bde ba chen po'i ngo bo ba~M yig dkar po las 'od zer 'phro 'dus don gnyis byas/__tshur 'dus yongs su gyur pa las khyed rang rnams rje btsun rdo rje phag mo ston ka'i zla ba rgyas pa'i mdangs can/__zhal gcig khro zhing 'dzum pa'i dbu gtsug tu phag zhal ngur sgra sgrogs pa phyag gnyis kyi g.yas rdo rje'i gri gug phyar stabs su 'dzin zhing*/__g.yon pas thod khrag thugs kar bsnams pa/__mchan khung g.yon na kha T+wAM ga rtse gsum pas mtshan pa gzhon tshul chags pa'i nyams can mtshan dpe'i gzi mdangs 'bar ba/__dar dang rin po che rus pa'i rgyan gyis spras shing zhabs g.yas bskum g.yon brkyang pa'i gar stabs kyis rtog med bam ro'i snying gar brdzis pa/__sku las skyes pa'i ye shes kyi me 'od 'bar ba'i klong na bzhugs pa'i rtsa gsum du sangs rgyas thams cad kyi rdo rje gsum gyi rang bzhin oM AHhU~M gis mtshan par gsal thob la/__rgyud rnam par dag pa ye shes lha'i gzi byin dbab pa'i slad du/__slob dpon la rnal 'byor ma dngos yin snyam pa'i mos gus drag po byas pas thugs ka nas bde ba chen po'i ye shes kyi 'od zer mkha' khyab tu 'phros/__sku gsum gyi zhing rab 'byams na bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang*/__khyad par kun bzang rdo rje rnal 'byor ma'i thugs rgyud rang dbang med par bskul te gsang ba gsum gyi byin rlabs dang dngos grub thams cad sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam pa kha char bu yug 'tshubs pa bzhin byon te khyed rang la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la spos rol DA dril dbyangs dang bcas pas/__hrI:__bzhengs shig sku gsum zhing khams nas:__dbyings dang ye shes d+hA ka'i tshogs:__he ru ka yi gnas mchog 'dir:__dbang bskur byin phob nyams rtogs spor:__oM AHhU~M sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa ma ya A be sha ya hrIM hrIM pheM pheM:__ces brjod ste dbab/__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/__de nas 'chi med rdo rje tshe yi dbang bskur ba la/__thog mar tshe 'gugs shing bcud bsdu ba'i slad du/__bdag mdun gyi lha tshogs rnams kyi sku las 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i zhing rab 'byams thams cad du khyab/__phyogs dus rgyal ba sras dang bcas pa'i mkhyen brtse nus pa'i ye shes dang yon tan/__phyi snod 'byung ba bzhi'i dwangs ma/__nang bcud skye 'gro'i tshe bsod dpal 'byor dbang thang*/__chus srid/__sgrub bya rang rang gi bla tshe 'khyams pa/__yar ba/__gdon gyi khyer ba/__brkus pa/__gzhom pa dang*/__ban bon mthu bo che'i ngan sngags kyi sbyor bas tshe srog 'phrog pa sogs rang dbang med par 'chi med ye shes kyi bdud rtsi'i zeg ma'i rnam par bsdus te/__slob ma dang tshe yi rdzas rnams la bstims pas 'chi med ye shes kyi bdud rtsir gyur zhing*/__slob ma rnams la thim pas bdud rtsi'i dwangs ma srog gi zung du smin cing*/__rdo rje gsum gyi gsang ba gzhom med ye shes kyi phyag rgyar grub par mos shig__/mda' dar g.yab ste/__oM:__me long lta bu'i ye shes las:__phyag rgya'i gzugs su rang shar ba:__bde chen dkar mo tshe yi lha:__'bum phrag yangs pa'i 'khor dang bcas:__rtse gcig gus pas bsgrub lags na:__thugs rje thugs dam rtsal chen phyungs:__pho nya sprul pa mkha' khyab spros:__bdag gzhan bla tshe chad yar dang :__'khor 'das srog gi dwangs ma'i bcud:__'chi med bdud rtsi'i rnam par bsdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la bstims:__bla srog chad nyams rang sor chud:__'gyur ba med pa rdo rje'i sku:__gzhom du med pa gnyug ma'i srog:__mi phyed rgyun gyis rtag pa yi:__ye shes chen po'i dngos grub stsol:__oM ba~M badz+ra wA ra hI pra dz+nyA dz+nyA na sarba sid+d+hi hrIM dzaH__badz+ra A yu She swA hA:__tshe 'gugs bskul mthar/__tshe 'brang 'chi med rdo rje tshe yi pho brang gi dbus su bcom ldan 'das ma rdo rje phag mo 'chi med tshe yi lha tshogs bzhugs pa'i sku las ye shes bdud rtsi'i zil mngar bar ma chad pa byung*/__ma shong ba kha nas lud bzhin spyi bor bzhag pas tshangs bug nas lus kyi nang thams cad gang*/__zag bcas skye 'chi'i rgud pa gsos/__nad gdon bar chad ma lus pa gsal/__snang stong sgyu ma lta bu'i bde chen rdo rje'i sku 'grub par mos mdzod/__tshe 'brang spyi bor bzhag la/__oM/__mi 'gyur rtag pa'i ye shes sku:__bde gshegs tshe yi dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun dag nas:__'pho med rdo rje'i sku 'grub shog:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__stong nyid dbyings kyi b+hany+dzar bde chen byang chub sems kyi bdud rtsi byin pas rlung gi 'pho ba d+hu ti'i srog tu zhugs gnas thim gsum gyis gzhoms med rdo rje nA da'i tshe yi dngos grub thob par mos mdzod/__bdud rtsi byin la/__A:__'gags med nA da'i ye shes gsung :__pad+ma tshe yi dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa kun dag nas:__mi phyed rdo rje'i gsung 'grub shog:__wA ka a b+hi Shiny+tsa A:__snying dbus mi shig dwangs ma lnga 'dus kyi ril bu byin pa rdo rje lce yi lam brgyud snying kar ye shes sems dpa' skye 'chi bgres brgud dang bral bar bzhugs nas ye shes rdo rje tshe yi dngos grub mngon sum du 'grub par mos mdzod/___ril bu snying gar btugs shing khar byin la/__hU~M:__'od gsal gnyug ma'i ye shes thugs:__rdo rje tshe yi dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa kun dag nas:__mkha' khyab rdo rje'i thugs 'grub shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__de ltar rdo rje gsum gyi byin:__bdud rtsi'i lus kyi nang gang bas:__tshe dang ye shes mchog 'grub cing :__dwangs ma snying dbus hrI la thim:__mi phyed rdo rje'i srog thob gyur:__tshe mda' spyi bor rgya gram du bkod la/__aH__srid zhi dwangs bcud snying dbus kyi:__mi shig thugs srog lha la thim:__rdo rje'i go chas rgyas btab pas:__'pho med gnyug ma'i srog 'grub shog:__dz+nyA na badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M:__skabs su babs pa'i shis pa brjod cing me tog 'thor/__de dag gis zhi byed dkar mo rdo rje mkha' 'gro'i tshe yi dbang bskur grub pa yin pas dam tshig khas blang gtang raka maN+Dal lus 'bul bya zhing dge ba bsngo/__tshogs mchod sogs las byang gi rjes rim mthar dbyung bas grub pa'o/__/rdo rje lta bu'i ye shes gsung*/__/gzu lum tshig gis bslad min yang*/__/thugs mchog dwangs ma gsang ba'i tshig__/mdzes brgyan srid zhu'i bsnyen bskur phul//__//___________________
Debug data: