JKW-KABAB-07-JA-024-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


@#/__dpal rdo rje bdud rtsi'i phrin las kyi kha skong las bzhi mchog lnga'i sbyin sreg gi cho ga grub gnyis 'od zer 'khyil pa zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru badz+rA mr-i tA ya/__rdo rje nyi ma'i snang ba rab 'bar bas/__/yid srubs tshang tshing kun sreg phan bde'i gzhir/__/grub gnyis 'bras bzang cir yang smin mdzad pa/__/'dod rgu'i dpal 'byung de yis rtag tu skyongs/__/bsnyen dang sgrub pa'i kha skong zhing*/__/las kun nus pa'i rtsal 'byin pa/__/sreg blug cho ga'i lag len ni/__/rang gzhung dgongs pa ji bzhin dgod/__/dpal rdo rje bdud rtsi las thams cad rab tu sgrub pa 'bar ba chen po'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba las/__zhi ba dang ni rgyas pa dang :__dbang dang mngon spyod mchog gi las:__thams cad me yis byed pa ste:__so so'i rigs kyis bsgrub par bya:__zhes las bde blag du sgrub pa'i sbyin sreg gi rnam grangs lnga bstan cing*/__las so sor bsngags pa'i rigs kyi lha'ang bdud rtsi 'khyil pas zhi ba nyid/__bdud rtsi khrag 'thung rgyas par brtag:__bdud rtsi mA kIs dbang byed de:__bdud rtsi hU~M gis bgegs kun sreg:__rdo rje bdud rtsi bde ba ches:__mchog gi ye shes rgyas par 'gyur:__ces gsungs pa'i don lag tu len pa'i tshul/__thog mar gang du bya ba'i sa der gar gyis sbyong bar gsungs pa sogs dkyus la mi 'grub pas dkar gtor dang gser skyems bsham/__gzhi gnas kyi bdag po la bsngos te phrin las bcol/__rdo rje bdud rtsi'i gsal snang dang nga rgyal brtan pos lag g.yas rdo rje dang bcas pa sa la bzhag ste/__zhi drag gi snying po brgya rtsa bzla zhing bdud rtsi ma da na 'thor bas kun rdzob dang*/__swA b+hA ba'i sngags brjod la thams cad stong nyid du bsgom pa don dam gyi sbyang ba bya ba ni las lnga ka'i sngon du 'gro ba'o/__/sreg blugs dngos la rnam grangs lnga yod pa'i dang po zhi ba'i sbyin sreg la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la'ang gnyis/__gshom dang cho ga'i sbyor ba'o/__/dang po la/__thab khung ni bkra shis pa'i sa dkar zhing 'jam pa las stegs bu zlum po khru gang pa byas la tshangs zur gyi thig gdab/__lte ba zlum po mtho gang ba la pad+ma 'dab brgyad lte bar rdo rjes mtshan pa/__de rgyab kha khyer dang mu ran la sor bzhi re rdo rje'i phreng ba dang bcas pa'i phyi'i grwa bzhir zla phyed rdau rjes mtshan pa/__kha dog thams cad dkar po kho na byas pa'i phyi rol pa byung bdud rtsi lnga dang dri bzang gis byug__/me tog dkar po bkram/__bud shing 'o ma can gyi shing tsher ma dang srog chags med pa kha khyer steng na zlum po ji ltar 'tshams pa brtsig__/slob dpon gy-i g.yon phyogs su mchod rdzas nyer spyod lnga/__sman raka__/gtor 'bul dkar zlum rnams 'das ma 'das kyi dbye bas cha gnyis/__g.yas phyogs su bsreg rdzas bud shing gi rgyu las byas pa'i yam shing sor brgyad pa/__mar khu/__til/__yungs kar/__ku sha__/'bru sman dang dar zab rin po che me tog shing tog dkar zhing 'jam pa'i rigs rnams bsham de rnams kyi snod kyang 'byor na las so so dang mthun pa'i dbyibs dang kha dog can dgos pas 'dir dngul sogs dkar po las grub pa'i snod zlum por bsham dgos pa sogs phyi ma rnams la 'gre/__ku sha'i chun po bzhi'am brgyad/__rgya gram gcig__/me dar dkar po sogs 'du bya/__tho rangs sogs snga dro'i dus su slob dpon dang dar rin po che'i rgyan dkar pos brgyan/__'jam pa'i stan la kha shar du phyogs pas sems skyil gyi dwangs shing dul ba'i sems kyis 'khod pa'i mdun du/__rdor dril/__dgang blugs/__bsang chu/__nang mchod rnams bzhag go__/gnyis pa dngos gzhi la/__thog mar bdag gi rnal 'byor rdo rje bdud rtsi rtsa ba'i phrin las bzlas pa dang bcas pa/__tshogs byin rlabs/__mchod bshags kyi bar du btang la sbyin sregs skabs su 'bul rgyu'i tshogs phud gud du bcad/__bsang chu la 'dzom na bdud rtsi 'khyil ba'i bum rdzas sgrub them gdab/__gong ltar las sngags nyer gcig tsam gyis byin brlab/__dam tshig gsum bzung ba ni/__rdo rjai thugs kar gtod la/__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra sa ma ya hU~M:__dril bu 'khrol zhing dkur bsten la/__oM sarba ta thA ga ta wA' ka g+haN+De sa ma ya A:__rdo rje dril bu thugs kar 'khyud rgya byas la/__oM sarba ta thA ga ta dz+nyA na kA ya mu dra sa ma ya oM:__zhes brjod cing*/__de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs gsung sku'i bdag nyid las kyi 'khor lo bsgyur ba'o/__/snyam pa'i snyems pa bzung*/__mchod sreg gi rdzas rnams/__oM badz+ra a mr-i ta hU~M phaT:kyis bsang*/__oM swa b+hA ba bi shad+d+ho\u0f85haM gis sbyang*/__stong pa'i ngang las mchod sreg rdzas:__so so'i sa las bzhi rim par oM trA~M hrIHhU~M mchan bon yongs gyur las:__lha tshogs mnyes shing tshim pa dang :__las rnams grub pa'i nus ldan gyur:__oM sarba pU dza AHhU~M:badz+ra s+pha ra Na khaM:__zhes pas mchod rdzas dang*/__bsreg rdzas/__oM oM swA hA:__zhes lan gsum gyis brlab/__rgyun bzhag gam bkra shis pa'i khyim nas byung ba'i me blangs la/__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+wa la raM/____zhes pas du ba med par 'bar ba'i me g.yas su bskor nas thab tu bcug__/hU~M brjod cing rlung g.yab kyis me sbar/__oM ag+ni swA hA/__zhes blugs gzar gyis mar khu'i thig pas gso/__/oM badz+ra sa twa AH__zhes bzlas pa'i ku sha__/oM/__ku sha 'di ni gtsang zhing dge__/tshangs pa lha rnams dag byed yin/__/dkon mchog gsum po mnyes byed pa/__/sa las skyes pa 'dab ma'i snying*/__/bdag gi bgegs rnams thams cad ni/__/zhi dang bkra shis mdzad du gsol/__/swA hA/__zhes thab kyi khar g.yon nas brtsam ste g.yas bskor du dgram/__thab bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las oM las mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i zhi ba'i thab khung zlum zhing dkar ba ye shes kyi me phung 'bar zhing 'khyil ba'i klong du pad nyi dang ra skyes la gnas pa'i zhi ba'i me lha sku mdog dkar gsal zhi zhing 'dzum pa'i nyams can/__chu shel gyi phreng ba dang gun+d+he bsnams pa drang srong gi cha byad can gyi gnas gsum du oM AHhU~M:__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas shar lho mtshams nas ye shes kyi me lha spyan drangs par bsams la/__dbyu gu rtse gsum gyi phyag rgya rna ba'i drung du g.yob cing*/__oM:__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__bsreg blugs zhal zas bzhes pa dang :__zhi ba'i las kun sgrub mdzad phyir:__dam tshig dbang gis gshegs su gsol:__oM sarba de ba pU dza ma hA te dza ag+ne e h+ye hi:__zhes pas spyan drang*/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med bstim/__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM gyis gdan dbul la ku sha'i chun po thab tu 'phang*/__dgang blugs thogs la/__hU~M:__thabs shes gzar bu raM gyis mtshan:__lha rnams ljags steng hU~M yig las:__byung ba'i 'od kyi sbu gu yis:__bsreg rdzas bdud rtsi'i rnam par drangs:__mnyes shing 'bar ba'i 'od zer gyis:__las kyi dngos grub stsal bar gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus bkang ba'i dgang gzar 'bul zhing*/__me lha drang srong 'khor dang bcas pas bdag cag gi nad gdon sdig sgrib mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol/__oM shAn+tiM ku ru swA hA:__de 'dra slar yang lan gnyis te nyer gcig byin skyems su phul la me pra brtag__/oM AHhU~M:__dngos bshams yid las byung ba yi:__lha rdzas rmad byung mchod pa'i tshogs:__me lha 'khor dang bcas la 'bul:__zhi ba'i phrin las 'grub par mdzod:__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra sarba pU dza ho:__zhes mchod/__oM:__gzi brjid chen po me yi lha:__'bar ba'i phreng ba rab spro bas:__las kyi dngos grub mchog stsol mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__ces bstod/__de nas yams shing thogs la/__oM dz+nyA na dz+wa la br-ik+ShA ya swA hA:__gzi brjid phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad oM shAn+tiM ku ru swA hA/__mar khu/__oM ag+na ye swA hA/__'byor pa phun sum tshogs pa la bar du gcod pa thams cad oM shAn+tiM ku ru swA hA/__til/__oM sarba pA paM da ha na badz+ra ya swA hA:__sdig pa thams cad oM shAn+tIM ku ru swA hA:__yungs kar/__oM sarba ar+tha sid+d+ha ya swA hA:__bgegs dang bar du gcod pa thams cad oM shAn+tiM ku ru swA hA:__me tog dkar po ku sha sogs zhi rdzas phyogs gcig tu byas pa la/__oM ag+ne de ba rA dza shIn+tiM ku ru swA hA/__zhes pa rnams grangs nyer gcig sogs ji ltar rigs pa phul la mtha' dgang blugs skabs ltar phrin las gsol/__grangs rdzogs nas yungs kar thab tu gtor te/__drang srong chen po 'khor dang bcas pas bsreg rdzas lha'i zhal du stob pa dang*/__me nyid ye shes kyi mer byin gyis brlabs te/__bdag gi sdig sgrib thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol/__zhes gsol/__mar khu blugs gzar gang phul la/__oM ag+ne ye dz+wa la raM gyis me lha 'bar ba'i rnam par gyur par bsam mo/__/'das pa'i me lha mchod pa ni/__oM badz+ra a mr-i ta hU~M phaT:__oM swa b+hA ba bi shud+d+ho\u0f85haM:__stong pa'i ngang las thabs kyi dbus:__pad nyi'i gdan la hUM dud kha:__sogs gter gzhung rim dbye gnyis pa ltar bdud rtsi 'khyil pa bskyed cing spyan drang*/__rtsa ba'i phrin las ltar/__hU~M:__rdo rje dga' ba sogs nas/__rigs lngas dbur brgyan gyur:__ces bstims la dbang bskur rgyas gdab/__byon skyems ni/__dgang blugs thogs la/__hU~M:__thabs shes gzar bu sogs gong ltar la sngags/__oM AHhU~M swA hA:__lan bdun gyis 'gengs/__oM badz+ra amr-i ta kun+Da lI sho d+ha ne sho d+ha ne hU~M swA hA:__rdo rje bdud rtsi 'khyil pas rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i nad gdon sdig sgrib dam tshig chags nyams 'gal rkyen bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzad du gsol/__oM shIn+tiM ku ru swA hA:__zhes pas 'bul/__slar yang de 'dra lan gnyis bskyar la/__phrin las ltar/__hU~M:__rdo rje rkang lag nas/__rak+ta pi pa ho:__bar gyis phyag mchod dang*/__bstod pa rang gzhung sh+lo ka gcig bya/__lha nyid zhi zhing 'dzum pa'i nyams can 'od zer dkar po dwangs shings bsil ba spro zhing bsdu bas zhi ba'i las rab 'byams mdzad par mos/__bsreg rdzas 'bul ba ni/__oM:__ye shes klong yangs 'khyil ba'i thab khung du:__bcom ldan rdo rje bdud rtsi 'khyil pa la:__mnyes byed rdzas ky-i mchod pa dam pa 'bul:__rab 'byams zhi ba'i phrin las yongs rdzogs mdzod:__ces gsol nas/__gong gsal a mr-i ta'i sngags mjug tu/__oM dz+nyA na dz+wa la br-ik+ShA ya swA hA:__oM shIn+tiM ku ru swA hA:__zhes rdzas sngags dang las sngags sbrel ba'i sngags kyis brgya phrag phul la/__rdo rje bdud rtsi 'khyil pas sogs dgang blugs skabs ltar phrin las gsol/__des 'gres te/__mar khu/__til/__yungs kar rnams me lha'i skabs ltar dang*/__zhi ba'i sbom rdzas rnams/__bzlas sngags mthar/__oM dz+nyA na dz+wa la pra sha ma Na ka rA ya swA hA:__zhes btags pas 'bul la phrin las gsol/__ting nge 'dzin ni/__de ltar phul bas lha thams cad mnyes tshims mchog gi 'od zer zla ba ltar dkar zhing bsil ba bdud rtsi'i rang bzhin can mkha' khyab tu spros pas rang dang dmigs yul gyi mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi zhing*/__zhi ba'i phrin las rab 'byams mdzad par bsam pa ni shin tu gal che ste rno la ngar gyis btags pa lta bu'o/__/de'ang grangs gsog na brgya phrag re'i mtshams su mchod bstod mdor bsdus dang*/__'dod don gsol/__de lta bu'i rim pas stong phrag sogs ci nus su 'bul lo/__/de ni dngos gzhi 'das pa'i me lha mchod pa'i las rim mo/__/gsum pa rjes kyi cho ga ni/__bud shing gis me gso/__/gtor ma bran la bsang sbyang*/__'bru gsum lan gsum brjod pas bdud rtsir brlab/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI i daM ba liM b+huny+dza kha kha khA hi khA hi:__sarba sid+d+hi m+me pra ya ts+tshan+tu:__zhes lan bdun gyis 'bul/__hU~M shrI badz+ra rA ga nIrti pU dza ho:__zhes pas gar dang*/__oM sarba ga Na tsakra sa ma ya hoH__zhes pas tshogs/__oM shrI badz+ra rA ga ma da na a mri ta ma hA su kha AHhU~M:__zhes ma da na 'bul/__bcom ldan 'dud rtsi 'khyil pa yis:__gtor ma mchod tshogs 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__las kyi 'bras bu mthar phyin mdzod:__ces phrin las gsol/__bsreg rdzas lhag ma rnams nyer gcig gam bdun la sogs pa 'bul/__gtang rag gi mchod bstod bya/__'dod don gong ltar gsol/__nongs pa bshags shing yig brgya bzla/__oM:__lha rdzas dam pa'i na bza' dang :__rdo rje'i so rtsi phul ba yis:__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas la:__rtag tu thugs rjes dgongs mdzod gsol:__oM shrI badz+ra rA ga wa s+t+rA ya AHhU~M:__zhes gos zung*/__oM shrI badz+ra rA ga tam bu lA ya AHhU~M:__zhes so rtsi 'bul/__gshegs skyems kyi mar khu dgang blugs nyer gcig gong bzhin 'bul/__phrin las bcol mi dgos/__oM sarba dz+nyA na maN+Dal badz+ra mu:__thab kyi ye shes pa rang gi lte ba'i a thung la thim:__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par gyur:__slar yang blugs gzar gyis mar khu dang dz+wa la'i sngags kyis me gso zhing :__'bar ba'i klong las me lha 'khor bcas zhal phyag gi rnam par bzhengs par gyur/__zhes gsal gdab la bsreg rdzas kyi lhag ma bdun la sogs pa 'bul/__gtor ma bsang sbyang*/__'bru gsum gyis byin brlabs la/__oM ag+ni de ba sa pa ri bA ra i daM ba liM ta b+huny+dza kha kha khA hi khA hi:__sarba sid+d+hi m+me pra ya ts+tshan+tu:__zhes bdun gyis phul la/__mchod cing bstod/__'bar ba me yi lha tshogs rnams:__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__las kyi 'bras bu mthar phyin mdzod:__ces phrin las gsol/__nongs pa bzod gsol bya/__gshegs skyems dgang blugs nyer gcig byon skyems skabs ltar phul ba la phrin las bcol mi dgos/__bdag gi don dang gzhan gyi don:__byin za khyed kyis bsgrub kyis gshegs:__ji bzhin dus su slar byon la:__bdag gi 'dod pa thams cad sgrubs:__oM ag+ni de ba sa pa ri pA ra gats+tsha:__zhes me lha ye shes pa gshegs/__/dam tshig pa 'bar ba'i rnam par gyur parabasam/__me rang zhir 'jog pa'am/__a kA ro'i sngags brjod cing 'o ma dang dri bzang gi chus btul/__thal ba ri rtse mthon por rlung la bskur ba'am/__rgya mtshor 'bab pa'i chu klung du bskyal/__tshogs la rol cing nang gi sreg blugs byas la lhag ma btang*/__bdag bskyed bsdu ldangs sogs rjes rim spyi ltar bya zhing bsngo smon shis brjod rgya cher bya'o/__/de nyid gzhir bzhag ste las lhag ma rnams kha bsgyur ba'i tshul ni/__!__/gnyis pa rgyas pa'i sbyin sreg la/__sbyor ba thab khung rgyal po'i bang mdzod kyi 'og dang zhing bzang po sogs dpal can gyi sa la stegs bu gru bzhi'i steng*/__thab kyi lte ba sogs sngar ltar la dbyibs gru bzhi/__dbus su rin po che/__nor bu'i phreng bas bskor zhing kha dog ser po kho na bya/__me tog ser po bkram/__bud shing dri dang 'bras bur ldan pas gru bzhir brtsig__/gtor 'bul yang gru bzhi ser po/__/bsregs rdzas mar khu/__yam shing bud shing gi rgyud las sor bcu drug yod pa/__durba/__zas mchog__/'bras/__so ba/__nas/__sran ma/__gro/__ku sha__/shing tog__/me tog ser po/__/rin chen phye ma/__dar ras/__sman sna mdog ser shing tshe dang lus kyi bcud len tu 'gyur ba'i rigs rnams gser sogs ser po las grub pa'i snod gru bzhir bsham/__ku sha'i chun po me tog ser po sogs 'du bya/__nyi shar ram gung gi dus su slob dpon dar dang rin po che ser pos brgyan/__kha byang du phyogs pas bzang po'i stabs dang ngoms shing sgeg pa'i sems kyis 'khod pa rnams khyad par dang*/__dngos gzhi la/__bdag bskyed nas mchod sreg rdzas byin brlab bar sngar ltar la/__bsreg rdzas/__oM trA~M swA hA:__lan gsum gyis brlab/__rgyal po'am btsan phyug gi khyim nas blangs pa'i me sbar/__thab bskyed skabs/__stong pa'i ngang las swA las mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i rgyas pa'i thab khung ye shes kyi me phung 'bar zhing 'khyil ba'i klong du pad nyi dang ra skyes la gnas pa'i rgyas pa'i me lha gser btso ma'i mdog can sgeg cing rab tu rgyas pa'i nyams dang ldan pa nyi ma bye ba'i gzi 'od 'phro ba/__nor bu'i phreng ba dang gun+d+he bsnams pa/__drang srong gi cha byad can dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa'i gnas gsum du oM AHhU~M:__sogs dang*/__zhi ba'i las la/__rgyas pa'i las sogs kha bsgyur/__byon skyems dgang blugs skabs kyi phrin las bcol/__me lha drang srong 'khor dang bcas pas bdag cag gi tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan snyan pa dang grags pa sogs mthun rkyen legs tshogs thams cad 'phel zhing rgyas pa'i phrin las mdzad du gsol/__swA puSh+tiM ku ru oM:__bsreg rdzas yam shing sngags sngar ltar la/__sham bu/__gzi brjid phun sum tshogs pa thams cad swA puSh+tiM ku ru oMH__mar khu/__oM ag+na ye swA hA:__'byor pa phun sum tshogs pa thams cad swA puSh+tiM ku ru oM:__dUrba/__oM badz+ra A yu She swA hA:__tshe ring ba phun sum tshogs pa thams cad swA puSh+tiM ku ru oM:__zas mchog la/__oM sarba sam+ba de swA hA:__bde ba phun sum tshogs pa thams cad=__'bras la/__oM badz+ra puSh+tA ya swA hA:__bsod nams phun sum tshogs pa=__so ba la/__oM badz+ra bI dzA ya swA hA:__nor dang 'bru phun sum tshogs pa=__nas la/__oM ma hA be gA ya swA hA:__shugs phun sum tshogs pa=__sran ma la/__oM ma hA ba lA ya swA hA:__stobs phun sum tshogs pa=__gro la/__oM badz+ra g+hasma r+yai swA hA:__nad med pa phun sum tshogs pa thams cad=__ku sha la/__oM a pra ti ha ta badz+rA ya swA hA:__srung ba phun sum tshogs pa thams cad=__shing tog la/__oM badz+ra ShI bA ya swA hA:__rigs brgyud phun sum tshogs pa=__me tog ser po sogs rdzas spyi la/__oM ag+ni de wa rA dza puSh+tiM ku ru oM:__zhes pas phul la phrin bcol gong ltar/__yungs kar thab tu 'thor ba'i 'dod gsol gsham yang de ltar bsgyur/__'das pa'i me lha mchod pa ni/__rim dbye lnga pa'i sgrub pa chen po'i skabs ltar/__bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las thab kyi dbus:__sna tshogs pad zla nyi ma'i steng :__hU~M las rdo rje sogs bdud rtsi khrag 'thung lha bcu gsum pa'i dkyil 'khor bskyed la drang bstims rgyas gdab par bya/__dgang blugs sngar ltar la sngags/__oM shrI he ru ka dz+wa la dz+wa la b+h+yo hUM phaT bdun gyis dgang*/__sngags de la/__badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi hU~M hrIHTha:__rdo rje bdud rtsi he ru ka 'khor dang bcas pas rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byaur ye shes yon tan snyan pa dang grags pa sogs mthun rkyen smon pa'i legs tshogs thams cad gong nas gong du 'phel zhing rgyas pa'i phrin las mdzad du gsol:__swA puSh+tiM ku ru oM:__zhes dbul/__phyag mchod rang gzhung*/__sman gtor rak+ta rtsa ba'i phrin las/__bstod pa rang gzhung kho na'am/__khro bo spyi bstod grub nas/__lha thams cad sgeg cing rab tu rgyas pa'i nyams can 'od zer ser po nyi ma bye ba'i gzi byin 'bar ba spro zhing bsdu bas rgyas pa'i las rab 'byams mdzad par bsam/__bsreg rdzas 'bul ba'i tshigs bcad gong ltar/__oM ye shes klong yangs=__rdo rje bdud rtsi khrag 'thung lha tshogs la:__mnyes byed rdzas=__rab 'byams rgyas pa'i=__zhes bsgyur nas dgang blugs skabs kyi sngags gnyis sbrel ba'i mthar rdzas sngags btags pas yam shing sogs 'bul ba dang phrin bcol sngar bzhin bya/__rgyas pa'i rdzas spyi la bzlas sngags gsham du/__oM dz+nyA na dz+wa la s+phu Ta ka rA ya swA hA/__zhes btags pas 'bul la phrin las gsol/__ting nge 'dzin ni/__de ltar phul bas dkyil 'khor gyi lha tshogs mnyes shing tshims nas mchog gi 'od zer gser btso ma'i mdog can nyi ma bye ba'i gzi byin 'bar ba mkha' khyab tu spros pas rang dang dmigs yul gyi gang 'dod pa'i legs tshogs thams cad 'phel zhing rgyas pa'i phrin las rab 'byams mdzad par bsam/__rjes kyi cho ga zhi ba ji lta ba bzhin las/__'das gtor 'bul ba'i sngags brje ba dang*/__rdo rje bdud rtsi he ru kas:__mchod tshogs gtor ma sogs kha bsgyur ba las gzhan thams cad 'dra/__me thal mdzod dam khyim phug tu sba ba dang khang zhing slas mal sogs la 'thor ro/__!__/gsum pa dbang gi sbyin sreg la/__sbyor ba thab khung smad 'tshong mas nyal po byas pa'i mal 'og gam mgron khang gi sa sogs la stegs bu zla gam byas pa'i steng*/__thab kyi lte ba sogs gong ltar la dbyibs zla gam/__dbus su pad+ma/__lcags kyu'i phreng bas bskor zhing kha dog dmar po kho na bya/__me tog dmar po bkram/__bud shing ro skyur zhing mdog dmar ba zla gam du brtsig__/gtor 'bul yang zla gam dmar po/__bsreg rdzas til mar/__yam shing bud shing gi rgyu las sor bcu pa/__zas mchog sogs gang 'os sin+d+hU ra'am li khris kha bsgyur ba dang*/__lcags kyu can gyi me tog dmar po/__lan tshwa/__chang ngam glum/__sbrang rtsi/__'bru sman/__dar zab/__rin po che dang me tog shing tog sogs kha dog dmar la ro mngar ba dang skyur zhing yid sgyur ba'i rigs rnams zangs sogs dmar po las grub pa'i snod zla gam du gsham/__ku sha'i chun po/__/me tog dmar po sogs 'du bya/__phyi dro'am dgongs ka'i dus su slob dpon dar dang rin po che dmar pos brgyan/__kha nub tu phyogs la pad+ma'i skyil krung dang chags shing 'dun pa'i sems kyis 'khod pa rnams khyad par dang*/__dngos gzhi la/__bdag bskyed nas bzung*/__mchod sreg gi rdzas byin brlab bar zhi ba ltar la/__bsreg rdzas/__oM hrIHswA hA:__lan gsum gyis brlab/__me bram ze'am smad 'tshong ma'i khyim nas blangs pa sbar/__thab bskyed skabs/__stong pa'i ngang las AHlas mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbang gi thab khung ye shes kyi me phung 'bar zhing 'khyil ba'i klong du pad nyi dang ra skyes la gnas pa'i dbang gi me lha pad+ma rA ga'i mdog can dgyes shing chags pa'i nyams dang ldan pa 'od zer dmar po 'phro ba/__pad+ma'i phreng ba dang gun+d+he bsnams pa/__drang srong gi cha byad can me tog dmar po'i phreng bas brgyan par gsal ba'i gnas gsum du oM AHhU~M sogs dang*/__zhi ba'i mal du/__dbang gi las sogs kha bsgyur/__byon skyems dgang blugs kyi phrin bcol/__me lha drang srong 'khor dang bcas pas bdag cag gi dbang du srid zhi'i legs tshogs thams cad 'du ba dang*/__rab 'byams dbang gi phrin las thogs med du 'grub par mdzad du gsol/__AHba shaM ku ru hoH__bsreg rdzas yam shing sngags sngar ltar la/__gzi brjid phun sum tshogs pa thams cad AHba shaM ku ru hoH__zhes dang rgyas pas bgres te bsreg rdzas so sor gang 'dzom phul la phrin las de ltar bcol/__me tog sogs rdzas spyi rnams/__oM ag+ni de ba rA dza ba shaM ku ru hoH__zhes pas phul la phrin bcol gong ltar dang*/___yungs kar 'thor ba'i 'dod gsol gsham yang de ltar bsgyur/__'das pa'i me lha mchod pa ni/__bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las thab kyi dbus:__pad+ma nyi ma bam ro'i steng :__rin chen bdud rtsi mA ma kI:__sogs rim dbye bzhi pa ltar la/__rgyan gyis sgeg:__zhabs zung brkyang bskum stabs kyis bzhugs:__thugs kar pad nyir ba~M dmar ser:__'od 'phros ye shes spyan drangs gyur:__oM:__rin chen bdud rtsi ma mA ki:__thugs dam chen po'i dus la bab:__glog ltar myur ba'i thugs rje yis:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__oM badz+ra ma mr-i ta ma mA kI e h+ye hi:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__zhes lha bskyed la spyan drang*/__bstim gzhug rgyas gdab rtsa ba'i las byang ltar bya/__dgang blugs byon skyems zhi ba ltar la sngags/__oM bAM rat+na ma mA ki badz+ra a mr-i ta hU~M:__bdun gyis dgang*/__oM ba~M rat+na ma mA ki badz+ra a mr-i ta ma hA su kha ma da na sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__rin chen bdud rtsi ma mA ki chen mos rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i dbang du srid zhi'i legs tshogs thams cad 'du ba dang*/__rab 'byams dbang gi las thams cad 'bad med du 'grub pa'i phrin las mdzad du gsol A ba shaM ku ru hoH__zhes dbul/__phyag mchod rnams kyang phrin las ltar la/__gtor ma'i gsham du/__gtor ma'i mchod pa bzhes su gsol:__ma hA ba liM ta kha hi:__rak+ta pi pa ho:__zhes mchod/__hU~M:__'jig rten 'jig rten 'das pa yi:__dngos grub thams cad dbang byed pa:__yon tan rin chen ma mA ki:__pho nya'i tshogs dang bcas la bstod:__ces bstod/__lha thams cad dgyes shing rab tu chags pa'i nyams can 'od zer dmar po nyi ma bye ba'i gzi brjid can spro zhing bsdu bas dbang gi las rab 'byams mdzad par bsam:__bsreg rdzas 'bul ba'i tshigs bcad gong ltar/__oM ye shes klong yangs=__rin chen bdud rtsi mA kI 'khor bcas la:__mnyes byed rdzas=__rab 'byams dbang gi=__zhes bsgyur nas/__gong gi sngags ring ba'i gsham du rdzas sngags btags pas yam shing sogs 'bul ba dang phrin bcol sngar bzhin bya/__dbang rdzas spyi la/__gong gi sngags sham du/__oM dz+nyA na dz+wa la wa shaM ma na ka rA ya swA hA/__zhes btags pas 'bul zhing phrin las bcol/__ting nge 'dzin ni/__de ltar phul bas lha mnyes tshims mchog gi 'od zer rjes chags pad+ma rA ga'i mdangs can nyi ma bye ba'i gzi byin 'bar ba mkha' khyab tu spros pas snod bcud srid zhi'i legs tshogs thams cad dbang du 'dus/__khyad par dmigs pa'i yul la reg pas 'od dmar po'i rnam par mer gyis zhu nas bdag la thim/__dbang gi phrin las rab 'byams mdzad par bsam/__rjes kyi cho ga zhi ba ltar sngags brje bas gtor ma/__gar/__tshogs bcas 'bul la/__phrin bcol/__rin chen bdud rtsi ma mA ki:__mchod tshogs gtor ma sogs kha bsgyur/__ma da na khyad par du 'bul te/__dpa' bo dpa' mo'i ston mo'i skabs su 'byung ba'i/__oM AHhU~M ha hoHhrIH__sku gsung thugs kyi sogs nas/__dam tshig gis:__rin chen bdud rtsi ma kI mchod:__gnyis med mnyam pa'i sogs tshigs bcad sngags dang bcas pas 'bul/__de nas bsreg rdzas lhag ma 'bul ba phyin chad zhi ba ltar 'gre/__me thal gang dbang du bsdu bar 'dod pa'i phyogs su mthun pa'i rlung la bskur ba'am chu bo chen por bskyal lo/__!__/bzhi pa drag po'i sbyin sreg la/__sbyor ba thab khung dur khrod dang phung shul gyi sa sogs la stegs bu gru gsum byas pa'i steng*/__thab gyi lte ba sogs sngar ltar la dbyibs gru gsum dbus su ral gri 'bar ba/__mtshon cha'i phreng bas bskor zhing ro sol sogs kyis kha dog nag la rngams par bya/__me tog nag po bkram/__bud shing dug dang tsher ma can gyi zhing gru gsum du brtsig__/gtor 'bul gru gsum nag po/__bsreg rdzas mar nag__/yam shing bud shing gi rgyu las sor bzhi'am brgyad pa/__yungs kar/__sha rus tshil bu/__dug sna khrag sna/__me tog tsher can sngon po dang nag po 'bru sman dar zab rin po che me tog shing tog sogs kha dog nag cing tsha la rtsub pa dug gi rigs rnams lcags sogs nag po las grub pa'i snod gru gsum du bsham/__ku sha'i chun po/__me dar nag po sogs 'du bya/__mchod rdzas rnams g.yas dang*/__bsreg rdzas rnams g.yon du bsham/__mun rub bam srod kyi dus su slob dpon zhwa nag phod nag rus pa dang rak+Sha'i phreng bas brgyan/__kha lhor phyogs la rus sbal rngams pa'i 'dug stangs dang gdug cing gtum pa'i sems dang ldan pas 'khod pa rnams khyad par dang*/__dngos gzhi la bdag bskyed nas brtsam/__mchod sreg gi rdzas byin brlab par zhi ba ltar la/__oM hU~M swA hA:__zhes gsum gyis bsreg rdzas byin brlab/__gdol pa'ang shan pa'i khyim nas byung ba'i me sbar/__thab bskyed skabs/__stong pa'i ngang las hA las mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i drag po'i thab khung ye shes kyi me phung 'bar zhing 'khyil ba'i klong du pad nyi dang ra skyes la gnas pa'i drag po'i me lha mthing nag khro gtum 'bar ba'i nyams can tsha zhing rtsub pa'i 'od zer rab tu 'phro ba/__drag po'i phreng ba dang gun+d+he bsnams pa/__drang srong gi cha byad can rus pa'i rgyan gyis brgyan par gsal ba'i gnas gsum du oM AHhU~M sogs dang*/__zhi ba'i mal du/__drag po'i las sogs kha bsgyur/__byon skyems dgang blugs mthar/__me lha drang srong 'khor dang bcas pas bdag cag gi mi mthun pa'i phyogs thams cad tshar bcad pa dang drag po'i phrin las thams cad mdzad du gsol:__hA mA ra ya phaT:__ces las bcol/__bsreg rdzas yam shing sngags sngar ltar la/__sham bu/__gzi brjid phun sum tshogs pa la bar du gcod pa'i dgra bgegs thams cad hA ma ra ya phaT:__mar khu rang sngags dang sham bu snga mas rigs 'gre/__sha khrag sogs rdzas gzhan thams cad la/__oM ag+ni de bA rA dza mA ra ya phaT:__ces pas 'bul la bar mtshams rnams su snga ma ltar phrin las bcol/__yungs kar thab tu 'thor ba'i 'dod gsol gsham yang de ltar bsgyur/__'das pa'i me lha mchod pa ni/__bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las thab kyi dbus:__pad+ma nyi ma 'od 'bar dbus:__sogs rim dbye gsum pa ltar rdo rje hU~M mdzad bskyed cing spyan drang*/__dgug bzhug dbang bskur rgyas gdab rnams las byang ltar la/__dgang blugs skabs hU~M ring po bdun gyis dgang*/__oM badz+ra hUM kA ra hU~M phaT/__sarba big+h+nAn b+han+d+ha b+han+d+ha ha na ha na da ha da ha uts+tshA Ta ya uts+tshA Ta ya hU~M hU~M phaT:__rdo rje bdud rtsi hU~M kA ras rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i byang chub sgrub pa'i lam gyi bar chad dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad tshar bcad pa dang*/__rab 'byams drag po'i las thams cad 'bad med du 'grub par mdzad du gsol/__hA mA ra ya phaT:__ces dbul/__phyag mchod phrin las ltar dang*/__'jigs pa'i hU~M sgra sogs kyi bstod/__lha nyid khro zhing gtum pa'i nyams can 'od zer mthing nag me dang mtshon cha la sogs pa'i rnam par spro zhing bsdu bas drag po'i las rab 'byams mdzad par bsam/__bsreg rdzas 'bul ba'i tshigs bcad/__oM ye shes klong yangs=__rdo rje bdud rtsi hU~M mdzad khro bo la/__/mnyes byed rdzas=__rab 'byams drag po'i=__zhes bsgyur la/__yam shing sogs rdzas rnams/__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M phaT:__kyi mthar rdzas sngags sbyar la 'bul/__phrin bcol sngar bzhin bya/__drag po'i rdzas spyi la/__bzlas sngags gsham du/__oM dz+nyA na dz+wa la pra mar d+ha na mA raM ka rA ya swA hA:___zhes btags pas 'bul zhing bar mtshams rnams su phrin las gsol/__ting nge 'dzin ni/__de ltar phul bas lha rnams mnyes tshims mchog gi 'od zer mthing nag khros 'khrugs rngams pa'i rang bzhin las ye shes kyi me dang mtshon cha'i char chen po mkha' khyab tu spros pas ma rungs gdug pa can thams cad tshar bcad drag shul gyi phrin las rab 'byams mdzad par bsam/__rjes kyi cho ga zhi ba ltar la/__'das gtor 'bul ba'i sngags brje ba dang*/__rdo rje khro bo hU~M ka ras:__mchod tshogs gtor ma sogs kha bsgyur ba las gzhan khyad par med/__me dug khrag gi chus gcig char du gzhil/__thal ba rba klong drag tu 'khrugs pa'i chur dor ba'am/__dur khrod sogs su mnan nas las kyi rjes mi mngon par bya'o/__!__/lnga pa mchog gi sbyin sreg ni/__sbyor dngos rjes gsum gyi bya ba thams cad rgyas pa'i sbyin sreg ji lta ba bzhin bya ba las/__bsreg rdzas gtso bo rtsi mar gyi khu ba dang me tog sngon po/__khyad par sha lnga bdud rtsi lnga dgos pas de dag dngos sam ma 'dzom na phab rgyun 'dres nges pa'i chos sman zan la bsres nas chang gis ril bur dril ba bsham/__thab bskyed skabs/__stong pa'i ngang las hU~M las mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i mchog gi thab khung*/__zhes dang*/__rgyas pa'i las zhes par/__mchog gi las sogs kha bsgyur/__me lha'i byon skyems skabs/__me lha drang srong 'khor dang bcas pas bdag cag rnams kyis phyag rgya chen po mchog gi dngos grub 'grub pa'i phrin las 'dzad du gsol/__hU~M ma hA su kha sa ma ya sid+d+hi hoH__zhes phrin las bcol/__bsreg rdzas yam shing sngags 'dra/__sham bu/__gzi brjid phun sum tshogs pa dang bde chen phyag rgya chen po mchog gi dngos grub swA puSh+tiM ku ru oM/__zhes pas 'gre/__sha lnga sogs/__oM ag+ni de ba rA dza ma hA su kha sa ma ya sid+d+hi ho:__zhes pas 'bul la mtshams su phrin bcol sogs 'gre/__'das pa'i me lha mchod pa ni/__bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las thab kyi dbus:__sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng :__hU~M yig yongs gyur sogs rim dbye dang po ltar la rdo rje bdud rtsi gtso 'khor bskyed/__ye shes pa drang bstim rgyas gdab par song nas/__dgang blugs la/__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi swA hA:__bdun gyis dgang*/__oM dz+wa la dz+wa la hU~M phaT b+h+yo swA hA:__dang 'dod gsol ni/__bcom ldan 'das rdo rje bdud rtsi gtso dang 'khor du bcas pas rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa rnams kyis bde stong zung 'jug phyag rgya chen po mchog gi dngos grub thogs pa med par myur du 'grub par mdzad du gsol/__hU~M ma hA su kha sa ma ya sid+d+hi hoH__zhes phul/__phyag mchod bstod pa'i bar bya/__lha rnams dgyes shing 'dzum la brjid pa'i nyams can 'od zer mthing ga bde ba chen po'i reg bya can spro dang bsdu bas mchog gi las rab 'byams mdzad par bsam/__bsreg rdzas 'bul ba'i tshigs bcad/__hU~M:__ye shes klong yangs=__bcom ldan rdo rje bdud rtsi 'khor bcas la:__mnyes byed rdzas =__rab 'byams mchog gi =__zhes bsgyur la/__yam shing sogs rdzas rnams/__oM badz+ra a mri ta sogs la rdzas sngags sbyar bas phul/__phrin bcol sngar ltar bya/__rdzas spyi rnams sngags smos ma thag pa la/__hU~M ma hA su kha sogs btags pas phul zhing bar mtshams su phrin las bcol/__ting nge 'dzin ni/__de ltar phul bas lha rnams mnyes shing tshims nas mchog gi 'od zer mthing la dmar ba'i mdangs can zag med bde ba chen po'i rang bzhin can mkha' khyab tu spros pas sku gsung thugs ye shes rdo rje phyag rgya chen po che ba'i mchog gi dngos grub stan thog 'di nyid du thob pa'i phrin las mdzad par mos/__rjes chog zhi ba ltar la/__'das gtor 'bul ba'i sngags bzlas sngags zhi drag gnyis char la/__i daM ba liM ta btags pas 'bul/__bcom ldan rdo rje bdud rtsi ches/__/mchod tshogs gtor ma sogs kha bsgyur/__gzhan rgyas pa ltar byas pas 'grub bo/__/'di rnams sreg rkyang gi dbang du byas pa yin la/__sgrub mchod 'brel na/__'das pa'i me lha mchod skabs/__thab kyi dbus su so so'i gdan gsal btab/__de nas spyan 'dren gyi tshig brjod/__spos dang rol mos mtshon te tshom bu spyan drang*/__me tog thab tu dor la lha bskyed cing byon skyems 'bul ba bya ste/__zhi ba la mtshon na/__bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las thab kyi dbus su sna tshogs pad+ma dang nyi ma'i gdan rab tu gsal bar gyur/__hU~M:__bde gshegs rnams ni sogs nas/__badz+ra sa mA dzaHsa spyan drang*/__tshom bu nas cung zad thab tu 'phang la/__hU~M:__rdo rje dga' ba sogs phrin las ltar/__dzaHhU~M ba~M hoH__bar gyis bzhugs gsol bya/__rang gzhung las/__bcom ldan rdo rje bdud rtsi 'khyil:__sogs nas/__bdud rtsi'i thod pa bsnams pas 'khyud:__ces gsal btab la byon skyems dgang blugs dang*/__phyag mchod bstod pa phyin gzhung ltar bya/__gshegs gsol skabs/__thab kyi ye shes pa dkyil 'khor gyi gnas su gshegs/__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par gyur/__ces mos la tshom bu slar spyan drangs pa rnams khyad par ro/__/sreg blugs 'di nyid phrin las sgrub pa dang chad lhag gi kha skong ba la med du mi rung ba yin kyang*/__khyi mthong rdo rdeg gi lag len byed pa mang bas phan yon lta ci nyes pa skyed pa'i tshul shes par byas la rgyud lung rnams nas rdo rje slob dpon gyi de nyid bcu'i ya gyal gal po cher gsungs pa la chog rloms pho tshod kyis sgrib pa'i phung po mi gsog par gnad don ji bzhin khong du chud pa dang mthong brgyud ma nor ba'i lag len la bslab pa ci nas gal che'o/__/phyi yi sbyor bas rang byung nang gi me/__/stobs su gyur te phung khams snyigs ma sreg__/bde chen rdo rje'i dwangs bcud rab rgyas pas/__/brtan g.yo 'od gsal thig le gcig gyur shog__/ces zab chos 'di la spyod par nus pa'i skal pa bzang po'i dpal gyis 'byor pa rnams la phan 'dod lhag pa'i bsam pas rtsa gzhung gi dgongs pa rnams yang gter pad+ma zhi khro las 'byung ba'i tshig gis gsal bar byas shing cung zad kha bskang bar 'os pa dag kyang gsang ba spyi'i 'gros las ma g.yos par pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por bsdebs pa dge legs 'phel/__
Debug data: