'jam mgon kong sprul

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Jamgön Kongtrul Lodrö Taye(1813 - 1899) 
Jamgön Kongtrul is often described as one of the greatest scholars in the history of Tibet. A Karma Kagyu lama and model of rimay ecumenical activity, he collaborated closely with the Sakya lama Jamyang Khyentse Wangpo and the Nyingma treasure revealer Chokgyur Lingpa, in the opening of sacred sites and the revelation of treasure. His prodigious literary output, categorized as the Five Treasuries, cover the entire range of Tibetan Buddhist theory and ritual as well as numerous other topics, and preserved scores of Tibetan religious traditions that were at the time in danger of being lost. Based primarily at Pelpung Monastery, in Derge in eastern Tibet, he built the nearby hermitage of Tsadra Rinchen Drak, which became his personal seat. Multiple incarnation lines were recognized after his death, including the main Jamgön Kongtrul line, based at Pelpung, the Dzokchen Kongtrul line and the Dzigar Kongtrul line.

... read more at The Treasury of Lives

204 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 7, 8.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya ston pad+ma dbang phyug
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b4
གསང་ཐིག་སྐོར་བདུན་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་རྗེས་གནང་གི་མཚམས་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 13, 136-141.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam mgon kong sprul
Deity: e ka dzA Ti
Cycle: gsang thig snying po'i skor bdun
Genre: Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
11 1a - 6a6
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 17, 61-72.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla sgrub byin rlabs snying po ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Genre: Confessions - bshags paMending Rituals - bskang chog
24 1a - 12b2
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་བཀའ་སྲོལ་ཆུ་བོ་གཉིས་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང་གི་དགོངས་པ་ལྟར་བཀོད་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་རྒྱས་པ་གདོད་མའི་མྱུར་ལམ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 23, 467-502.)
Author: Khyentse, Dilgo
Genre: Liturgy - ngag 'donPreliminary Practices - sngon 'gro 36 1a - 18b1
འཇམ་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་བསྔགས་པ་དད་གསུམ་ཆུ་གཏེར་འཕྱུར་བའི་སྒྲ་དབྱངས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 729-735.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: 'jam mgon kong sprul
Genre: Verses of Praise - bstod pa 7 1a1 - 4a3
འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐུགས་རྗེ་མྱུར་འཇུག་གི་གདུང་དབྱངས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 3, 255-258.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: 'jam mgon kong sprul
Genre: Supplications - gsol 'debs 4 1a1 - 2b5
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 263-264.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b3
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་ག་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་མུན་འཇོམས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 6, 387-414.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: klong gsal snying po
Deity: rdo rje mi 'khrugs pa
Cycle: klong gsal rdo rje snying po
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skurRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
28 1a1 - 14b3
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་རགས་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་དཔལ་སྐྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 379-383.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Associated ppl: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Genre: Past Life Narratives - skye rabs - 'khrungs rabsSupplications - gsol 'debs 5 1a - 3a6
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 397-403.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Associated ppl: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Genre: Biographies - Hagiography - rnam thar 7 1a - 4a3
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 449-552.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Activity Manual - las byangRecitation Manual - bsnyen yigRevelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
104 1a - 52b5
རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 553-583.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Activity Manual - las byangRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
31 1a - 16a3
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 585-604.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa
Genre: Revelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
20 1a - 10b5
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 443-445.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Genre: Mending Rituals - bskang chogRevelations - gter ma
3 1a1 - 2a6
ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 451-453.)
Author: mchog gyur gling pa
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Genre: Prayers - smon lamRevelations - gter ma
3 1a1 - 2a1
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 489-502.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: pad+ma 'byung gnas
Cycle: bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Genre: Notes - zin brisRecitation Manual - bsnyen yigRevelations - gter ma
14 1a - 7b4
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 507-549.)
Author: mchog gyur gling pa
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: bla ma nor lha
Cycle: nor sgrub rin chen bum bzang (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Genre: Revelations - gter maWealth Rituals - nor sgrub
43 1a - 22a6
བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསངས་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 553-556.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: bla ma nor lha
Cycle: nor sgrub rin chen bum bzang (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Genre: Revelations - gter maSmoke Offerings - bsangs mchod - lha bsang
4 1a2 - 2b4
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུངས་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 557-572.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: bla ma nor lha
Cycle: nor sgrub rin chen bum bzang (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maWealth Rituals - nor sgrub
16 1a - 8b4
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་ཞུན་ཐིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 573-599.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: rig 'dzin rak+sha thod phreng
Cycle: bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
27 1a - 14a2
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 601-627.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: rig 'dzin rak+sha thod phreng
Cycle: bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Genre: Revelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenAverting or Dispelling Rites- zlog pa
27 1a - 14a6
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 177-178.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Revelations - gter maLineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b3
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 213-226.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
14 1a - 7b4
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབྱུང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 299-369.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Revelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
71 1a - 36a6
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོའི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 369-411.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Revelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
43 1a - 22a2
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 413-426.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Revelations - gter maTorma Empowerments - gtor dbang
14 1a - 7b6
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་སྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འཛིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 427-440.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Revelations - gter maLongevity Empowerment - tshe dbang
14 1a - 7b5
གཏེར་གསར་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 441.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po spyan ras gzigs 'khor ba dong sprug
Genre: Revelations - gter maLineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a4
རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་ཆོ་ག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 587-614.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: rtsa gsum spyi 'dus snying thig
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skurLongevity Empowerment - tshe dbang
28 1a - 14b6
རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 185-237.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Genre: Revelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len 53 1a - 27a1
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 493-494.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Revelations - gter maLineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 539-555.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Notes - zin brisRevelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
17 1a - 9a3
ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པ་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 661-672.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa
Genre: Revelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
12 1a - 6b5
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 57-98.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
42 1a - 21b3
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 161-162.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Revelations - gter maLineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b3
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་གི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 207-209.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Revelations - gter maOffering Substance Liturgies - mchod phreng
3 1a1 - 2a2
དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 255-264.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Daily Practice - rgyun khyerRevelations - gter ma
10 1a - 5b2
དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་མཚམས་སྦྱོར་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ཐིག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 349-383.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Revelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
35 1a - 18a6
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་དབང་བཀོལ་བྱང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 385-394.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Revelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
10 1a1 - 5b3
བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 395-440.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: o rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho
Genre: Revelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsStructural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
46 1a - 23
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 91-96.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Associated ppl: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Genre: Biographies - Hagiography - rnam tharSupplications - gsol 'debs 6 1a1 - 3b5
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲ་དབྱངས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 97-99.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Associated ppl: 'jam mgon kong sprul
Genre: Supplications - gsol 'debs 3 1a1 - 2a3
སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 101-105.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Associated ppl: mchog gyur gling pa
Genre: Biographies - Hagiography - rnam tharSupplications - gsol 'debs 5 1a1 - 3a3
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མངས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 107-109.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Revelations - gter maLineage Supplications - brgyud 'debs
3 1a1 - 2a3
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 111-136.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Daily Practice - rgyun khyerPrayers - smon lamPreliminary Practices - sngon 'groRevelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsGeneration Stage - bskyed rimCompletion Stage - rdzogs rimLiturgy - ngag 'don
26 1a - 13b3
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 137-163.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
27 1a - 14a1
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 165-168.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
4 1a1 - 2b3
སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 169-170.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1b1
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 175-176.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Daily Practice - rgyun khyerRevelations - gter maTorma-offering Rituals - gtor chog
2 1a1 - 1b2
རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་མདོར་བསྡུས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 177-183.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Daily Practice - rgyun khyerMending Rituals - bskang chogRevelations - gter maFeast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
7 1a1 - 3a6
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 189-190.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Supplications - gsol 'debs
2 1a1 - 1b4
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 205-286.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Mending Rituals - bskang chogRevelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
82 1a - 41b5
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 317-335.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubRevelations - gter ma
19 1a - 20a3
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ནོར་སྒྲུབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 337-357.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Revelations - gter maWealth Rituals - nor sgrub
21 1a - 21a5
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 359-380.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Revelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
22 1a - 11b3
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟོར་ལས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 381-414.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Revelations - gter maActivity Practices - las tshogs
34 1a - 17b1
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 415-442.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: ye shes mtsho rgyal
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Revelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
28 1a - 14b4
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གཏོར་དབང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 443-446.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: ye shes mtsho rgyal
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Revelations - gter maTorma Empowerments - gtor dbang
4 1a1 - 2b6
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 447-497.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Revelations - gter maContemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
51 1a - 26a2
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས་བྱང་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་རཏྣའི་ཆུན་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 541-561.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Supplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
21 1a - 11a3
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 397-409.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
13 1a - 7a1
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་བརྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 515-516.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 531-600.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
70 1a - 35b2
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 601-619.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Activity Practices - las tshogs
19 1a - 10a4
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 621-630.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: e ka dzA TI
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Protector Entrustment Rituals- srog gtad
10 1a - 5b3
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 631-671.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khogMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
41 1a - 21a5
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 673-683.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Notes - zin bris
11 1a - 6a4
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུ་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 717-741.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
25 1a - 13a2
སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཁ་འཕང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 743-768.)
Author: Drikung Chungtsang, 1st
Tertön: zur mkhar mnyam nyid rdo rje
Deity: sman bla
Cycle: sman bla longs sku gtso 'khor lnga
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
26 1a - 13b2
སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 771-786.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: zur mkhar mnyam nyid rdo rje
Deity: sman bla
Cycle: sman bla longs sku gtso 'khor lnga
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
16 1a - 8b3
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 83-94.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
12 1a - 6b5
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 95-113.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
19 1a - 10a1
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཏིག་སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 133-149.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Recitation Manual - bsnyen yig
17 1a - 18a3
དྲི་མེད་བླ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 191.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 227-257.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
31 1a - 16a3
ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 345-346.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་ཕྱུངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 347-367.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po
Genre: Activity Manual - las byang
21 1a - 11a4
ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 369-401.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
33 1a - 17a5
ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དོན་དབང་ཟུར་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 403-416.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
14 1a - 7b4
ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 417-440.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po
Genre: Funerary Rituals - gnas lung - byang chog
24 1a - 12b2
ཡང་ཟབ་རྒྱལ་བ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་དུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསལ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 441-458.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po
Genre: Recitation Manual - bsnyen yig
18 1a - 9b1
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 527-528.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 599-631.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
33 1a - 17a5
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 633-691.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
59 1a - 30a5
ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 45.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: lha dbang rgya mtsho blo grosmchog gyur gling pa
Cycle: zhi byed lha mo bdun
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a5
ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 119-218.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: lha dbang rgya mtsho blo grosmchog gyur gling pa
Cycle: zhi byed lha mo bdun
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
100 1a - 50b1
ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་ཀྱི་ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག །བྱབས་ཁྲུས། བྱད་དཀྲོལ། འཆི་བསླུ་རྣམས་གསལ་བར་བཀོད་པ་མུ་ཏིག་ཆུན་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 219-240.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: lha dbang rgya mtsho blo grosmchog gyur gling pa
Cycle: zhi byed lha mo bdun
Genre: Activity Practices - las tshogs
22 1a - 11b6
རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དབྱིག་གི་ང་རོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 317-318.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: dzaM nag
Cycle: bal po'i yak+sha dzaM nag
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b2
རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 319-346.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: dzaM nag
Cycle: bal po'i yak+sha dzaM nag
Genre: Activity Manual - las byangWealth Rituals - nor sgrub
28 1a - 14b6
རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 349-370.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: dzaM nag
Cycle: bal po'i yak+sha dzaM nag
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skurProtector Entrustment Rituals- srog gtad
22 1a - 11b6
རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 395-417.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: mnga' bdag mol mi 'khyil'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo
Genre: Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
23 1a - 12a1
ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 457-479.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal porong pa gter ston bdud 'dul gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma
Cycle: sgrol ma 'jigs pa kun skyob
Genre: Activity Manual - las byangEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
23 1a - 12a1
སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 481-568.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal porong pa gter ston bdud 'dul gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma
Cycle: sgrol ma 'jigs pa kun skyob
Genre: Offering Rituals - mchod sbyinThread-cross Ceremonies - mdos chog
88 1a - 44b2
དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 581-597.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: dbu ru ston pa shAkya 'od'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: phyag na rdo rje
Cycle: dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar
Genre: Activity Manual - las byangEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
17 1a - 9a5
སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 599.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang polong po bsam gtan bde chen gling pa
Cycle: bka' brgyad dregs pa kun 'dul
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a5
བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 601-618.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang polong po bsam gtan bde chen gling pa
Cycle: bka' brgyad dregs pa kun 'dul
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
18 1a - 9b1
སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 619-622.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang polong po bsam gtan bde chen gling pa
Cycle: bka' brgyad dregs pa kun 'dul
Genre: Offering Substance Liturgies - mchod phreng
4 1a1 - 2b2
ཡང་གཏེར་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཐུགས་ཏིག་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 95.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: gar dbang las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: phag dkar
Cycle: phag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tig
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 215-229.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma gtum po
Cycle: yang zab rtsa gsum snying po'i skor
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
15 1a - 8a1
རིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 241-253.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: ra zhi pad+ma rig 'dzin'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: khyung chen
Cycle: khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul
Genre: Activity Manual - las byangEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
13 1a - 7a2
ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 265-280.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: dbon sras khyung thogs'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe sgrub ye shes srog tig (rdzogs chen kun bzang snying thig)
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
16 1a - 8b3
ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 291-309.)
Author: phun tshogs rnam rgyal
Tertön: ta'u rong pa rog rje gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Bai ro tsa na
Deity: tshe dpag med
Cycle: tshe sgrub gsang ba rmad 'byung (rta mgrin yid bzhin 'bar ba)
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
19 1a - 10a1
ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 311-374.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: nyang ral nyi ma 'od zer'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: gu ru mtsho skyes rdo rje
Genre: Activity Manual - las byangLongevity Rituals - tshe sgrubRevelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
64 1a - 32b6
ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 391-421.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: nyang ral nyi ma 'od zer'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul
Genre: Activity Manual - las byang
31 1a - 16a2
ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། དབང་གི་ལག་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་དྲི་མེད་པད་དཀར་སྡོང་བུ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 423-480.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: nyang ral nyi ma 'od zer'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
58 1a - 29b5
སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རང་སྒྲ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 495-496.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra shag chen po chos 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: ma mo
Cycle: srid pa ma mo sgang shar
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b6
སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་བསྡེབས་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 497-553.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra shag chen po chos 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: ma mo
Cycle: srid pa ma mo sgang shar
Genre: Activity Manual - las byang
57 1a - 29a5
སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 10, 555-569.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: ra shag chen po chos 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: ma mo
Cycle: srid pa ma mo sgang shar
Genre: Daily Practice - rgyun khyerActivity Practices - las tshogs
15 1a - 8a3